Υπ.Μεταφορών: Διευκρινίζει στόχους για Τεχνητή Νοημοσύνη

Offsite Team -
27.01.2020 - 21:24

Υπ.Μεταφορών: Διευκρινίζει στόχους για Τεχνητή Νοημοσύνη

Thumbnail
"Η Κύπρος θα καταστεί ισότιμος εταίρος στα θέματα ΤΝ, στο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον"

To Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων σχετικά με την Εθνική Στρατηγική Τεχνητής Νοημοσύνης σε συνέχεια της έγκρισης της Εθνικής Στρατηγικής από το Υπουργείο Συμβούλιο, προέβη με ανακοίνωση σε διευκρινίσεις για τις δράσεις που προνοεί η Στρατηγική και τους στόχους που θέτει.

Για τη δημιουργία της Εθνικής Στρατηγικής Τεχνικής Νοημοσύνης το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ) του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, συνεργάστηκε με ομάδα εμπειρογνωμόνων Τεχνικής Νοημοσύνης (ΤΝ), προσθέτει το Υπουργείο Μεταφορών.

Συνεχίζοντας αναφέρει ότι η Εθνική Στρατηγική ΤΝ βασίζεται στο συντονισμένο σχέδιο ΤΝ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και στην αξιοποίηση πληροφοριών και προτάσεων που λήφθηκαν μέσω απαντήσεων ερωτηματολογίου, συναντήσεων, ανταλλαγής απόψεων και της Δημόσιας Διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε, από όλο το ψηφιακό οικοσύστημα της Κύπρου (Επιχειρήσεις, Ακαδημαϊκούς, Νεοφυείς Επιχειρήσεις, Ερευνητικά Κέντρα και Δημόσιο Τομέα).

Το σχέδιο «Εθνική Στρατηγική Τεχνητής Νοημοσύνης: Δράσεις για την Αξιοποίηση και Ανάπτυξη της ΤΝ στην Κύπρο» προνοεί για τη μεγιστοποίηση των επενδύσεων μέσω συμπράξεων, τη δημιουργία εθνικών χώρων δεδομένων, την καλλιέργεια των ταλέντων, των δεξιοτήτων και της δια βίου μάθησης και την ανάπτυξη ηθικής και αξιόπιστης Τεχνητής Νοημοσύνης.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για να καταστεί η Κύπρος ένα οικονομικά ανταγωνιστικό κράτος σε θέματα ΤΝ και το οποίο να είναι προσανατολισμένο στην έρευνα και στην καινοτομία, στοχοθετήθηκαν η δημιουργία προγραμμάτων προώθησης και ανάπτυξης της τεχνολογίας ΤΝ σε όλους τους Οργανισμούς, ο εμπλουτισμός και διαλειτουργικότητα των διαθέσιμων δεδομένων της Κύπρου, η αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος σε θέματα ΤΝ και η διεύρυνση των δεξιοτήτων των εμπειρογνώμων ΤΝ και του ανθρώπινου δυναμικού των οργανισμών και επιχειρήσεων της Κύπρου. 

Στοχοθετήθηκαν επίσης η ανάπτυξη μίας αξιόπιστης ΤΝ εντός σχετικών κανόνων ηθικής και δεοντολογίας, η οικοδόμηση διεθνούς συνεργασίας μέσω της συμμετοχής της Κύπρου σε πρωτοβουλίες και προγράμματα της ΕΕ και άλλων χωρών, η υιοθέτηση και χρήση των τεχνολογιών ΤΝ και της Επιστήμης Δεδομένων (Data Science) στο σχεδιασμό και υλοποίηση των έργων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΗΔ).

Καταλήγοντας το Υπουργείο Μεταφορών διατυπώνει τη θέση ότι με την υλοποίηση των στόχων αυτών, η Κύπρος θα καταστεί ισότιμος εταίρος στα θέματα ΤΝ, στο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον.

ΚΥΠΕ

Home