Υπόθεση πινακίδων Πάφου: Όσα έγιναν στο Δικαστήριο

Υπόθεση πινακίδων Πάφου: Όσα έγιναν στο Δικαστήριο

Τι ειπώθηκε από τους μάρτυρες

Με την κατάθεση για 2η ημέρα του Κώστα Λιασίδη, Λογιστικού Λειτουργού στοn Δήμο Πάφου από το 2012, συνεχίστηκε σήμερα η υπόθεση των πινακίδων του Δήμου Πάφου ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Πάφου. Ο κ. Λιασίδης ανέφερε πως αυτή την στιγμή εργάζεται στο Οικονομικό Τμήμα και εκτελεί καθήκοντα Λογιστικού Λειτουργού στην υπηρεσία Υδατοπρομήθειας. Επίσης έχει, είπε, την ευθύνη της ετοιμασίας της τήρησης του μισθολογίου του Δήμου Πάφου,της εταιρείας Pafos Aphrodite Festival και της εταιρείας ΧΥΤΑ.

Ο μάρτυρας ανέφερε πως μετά την επίσημη καταγγελία που έγινε στην Αστυνομία από τον Δημοτικό Γραμματέα του Δήμου Πάφου, στις 10/12/14 εκτελώντας ο ίδιος εντολή του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου, κατέθεσε τα αποτελέσματα και συμπεράσματα της έρευνας, που διενεργήθηκε υπό την εποπτεία και επίβλεψη του εσωτερικού ελεγκτή του Δ. Πάφου Ιωάννη Χατζηπαναγιώτου σχετικά με τις δαπάνες και ενέργειες του Συνεργείου Οδοσήμανσης και Χώρων στάθμευσης του Δ. Πάφου κατά τα έτη 2006 με 2012.

Σε σχέση με τα πορίσματα της έρευνας και όσον αφορά τις αγορές υλικών από την Υπηρεσία Κρατικών Αγορών και Προμηθειών με ψευδείς δηλώσεις και κλοπή υλικών μετά την επισκόπηση και τον έλεγχο των δελτίων αίτησης και έκδοσης των υλικών ο κ. Λιασίδης είπε ότι τα υλικά τα οποία αναγράφονται στα σχετικά διατακτικά δεν χρησιμοποιήθηκαν προς όφελος του Δήμου Πάφου.

Με την έναρξη της διαδικασίας ο εκπρόσωπος της κατηγορούσας αρχής, δικηγόρος της Δημοκρατίας Ανδρέας Χατζηκύρου ρώτησε τον μάρτυρα για τους φακέλους προσφορών, με τον κ. Λιασίδη να απαντά πως τους συγκεκριμένους φακέλους τους μάζεψε ο ίδιος από το υπόγειο του Δημοτικού Μεγάρου ώστε να ξεκινήσει την έρευνα. Όπως είπε ο μάρτυρας, από το 2012 μετατέθηκε από το Οικονομικό Τμήμα στο Τμήμα Γραμματείας για να εργαστεί στο Τμήμα προσφορών. Στο πλαίσιο της έρευνας, συνέχισε, από κάποιους φακέλους προσφορών απουσίαζαν συμβόλαια ενώ από κάποιους άλλους έλειπαν συμφωνητικά έγγραφα.

Εντός του 2006 εντοπίστηκε, όπως είπε ο μάρτυρας, συγκεκριμένο τιμολόγιο σύμφωνα με το οποίο ο Δήμος Πάφου παρέδωσε λαμαρίνες για να κοπούν και η τοπική αρχή χρεώθηκε τις λαμαρίνες κοψίματος. Είπε ακόμη πως έχει ερευνήσει κατά πόσο όλα τα πιο πάνω υλικά τα οποία κατέληξαν στις εταιρείες δικαίως παραδόθηκαν σ’ αυτές, προσθέτοντας πως οι πιο πάνω εταιρείες, πάντα στις σχετικές περιόδους, τιμολόγησαν τον Δ. Πάφου σε όλα τα τιμολόγια τους, με τη προσυμφωνημένη βάση των συμβολαίων του γραφείου προσφορών του Δ. Πάφου, τιμή χρέωσης η οποία περιλάμβανε και την επιβάρυνση του κόστους, για αγορά των υλικών από τις ίδιες τις εταιρείες. Ταυτόχρονα είπε πως δεν έχει εντοπίσει σε οποιαδήποτε τιμή χρέωσης από τις εταιρείες οποιοδήποτε τιμολόγιο τους μετά και τον Ιανουάριο του 2006 την υποχρέωση ο Δήμος Πάφου να προμηθεύει τα υλικά.

Ο μάρτυρας ερωτηθείς σχετικά ανέφερε πως δεν υπήρχε μητρώο αποθηκών, ούτε υπάλληλος που να εκτελεί χρέη αποθηκάριου. Όπως εξήγησε, ο κατηγορούμενος Ανδρέας Νικολάου τέθηκε σε διαθεσιμότητα τον Αύγουστο του 2012 αλλά για άλλη υπόθεση που δεν σχετίζεται με τις ταμπέλες. Από την άλλη συνέχισε ο μάρτυρας, δεν υπήρχε αποθήκη που να την είχε χρεωθεί ο Α. Νικολάου ώστε να ελεγχθεί μετά τη διαθεσιμότητα του. Ούτε μητρώο εισερχόμενων και εξερχόμενων ποσοτήτων γεγονός, όπως είπε, που τους προβλημάτισε στο πλαίσιο της διεξαγωγής της έρευνας. Σε σχέση με τα ποσά που προκύπταν από την κακοδιαχείριση υπαλλήλων ο κ. Λιασίδης ανέφερε πως εκείνα τα ποσά δεν τα έχουν συμπεριλάβει στην έρευνα. 

Ανέφερε πως τα προβληματικά τιμολόγια ήταν εξειδικευμένα και απευθύνονταν για να χρησιμοποιηθούν για ανάγκες συγκεκριμένης στιγμής και κατασκευής για οριοθέτηση συγκεκριμένου χώρου.

Ακολούθως ο κ. Λιασίδης αναφέρθηκε σε κατακύρωση των προσφορών στις εταιρείες ΕΤΝΑ και ΑΛΜΑ όπου ο κατηγορούμενος Ανδρέας Νικολάου είχε αιτιολογήσει πως η κατακύρωση στις συγκεκριμένες εταιρείες θα είναι υποβοηθητική προς τον Δ. Πάφου λόγω της δυνατότητας που θα παρεχόταν με τη δυνατότητα παραγγελίας ειδικών πινακίδων ανάλογα με τις εβδομαδιαίες ανάγκες. Ανέφερε ότι απέτρεψε την κατακύρωση της προσφοράς σε συγκεκριμένη ελληνική εταιρεία, αφού, όπως είχε αναφέρει, η συγκεκριμένη εταιρεία δεν θα παρείχε τη συγκεκριμένη δυνατότητα.

Ο μάρτυρας σημείωσε πως μια μεγάλη πινακίδα για να φυλαχτεί ως απόθεμα και να χρησιμοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, θα έπρεπε να γίνει μετατροπή της στο περιεχόμενο και στην κατασκευή της ώστε να καλύψει τις ανάγκες. Στην έρευνα που διεξήγαμε είπε κάτι τέτοιο δεν εντοπίστηκε δηλαδή πινακίδες – αποθέματα. 

Ο μάρτυρας αναφέρθηκε σε αφαίρεση στεγάστρων για άγνωστους λόγους. Σε σχέση με την υπερτιμολόγηση ο κ. Λιασίδης είπε πως αυτή έγινε αντιληπτή με βάση τους δικούς τους υπολογισμούς ως Δ. Πάφου. Ήγειρε θέμα πρόσθετης κάλυψης αναγκών που δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα . Συγκεκριμένα είπε ο κατηγορούμενος Ανδρέας Νικολάου προσδιόρισε ότι δεν μπορούν να καλυφθούν κάποιες ανάγκες από το Δήμο Πάφου. 

Ανέφερε ακόμη πως σε έλεγχο που έγινε δεν εντοπίστηκαν συγκεκριμένες μεγάλων διαστάσεων ταμπέλες για τις οποίες ο Δ. Πάφου πλήρωσε ποσά έναντι συγκεκριμένων τιμολογίων της εταιρείας ETNA SIGNS LTD.. Σε σχέση με 22 στέγαστρα που έχουν εγκατασταθεί αξίας περίπου 15 χιλ. Ευρώ, ο μάρτυρας είπε πως μέχρι σήμερα δεν έχουν εντοπιστεί σχετικά τιμολόγια, πληρωμές από την εταιρεία, σημειώνοντας πως θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο η εταιρεία ΕΤΝΑ σε συνεργασία με τον κατηγορούμενο Ανδρέα Νικολάου να προέβησαν και τα δύο μέρη σε κάλυψη αναγκών οι οποίες σκόπιμα δημιουργήθηκαν. Επίσης είπε πως θα πρέπει να εξεταστεί η παράνομη υπερτιμολόγηση με την παρουσίαση ψευδών αναφορών επί των τιμολογίων. Ενδεικτικά ανέφερε πως για την κατασκευή και την τοποθέτηση του κάθε στεγάστρου η υπηρεσία έχει κοστολογήσει σε τιμές αγοράς, την αξία του κάθε στεγάστρου στα 700 ευρώ το ένα. 

Μετά από έλεγχο που ακολούθησε μαρτυρίας του Χριστάκη Κυπριανού, προς τον εσωτερικό έλεγχο του Δ. Πάφου, διαφάνηκε, είπε, ότι με την αλλαγή του νομίσματος, από λίρα σε ευρώ, δημιουργήθηκε η ανάγκη αλλαγής των ενημερωτικών πινακίδων, στους χώρους στάθμευσης του Δ. Πάφου. Για την κάλυψη των πιο πάνω αναγκών παραλήφθηκαν από την εταιρεία ΑΛΜΑ την περίοδο Δεκέμβριος του 2007 -  Ιανουάριος του 2008 στις αποθήκες της οδού Αθηνάς του Δ. Πάφου συγκεκριμένος αριθμός πινακίδων γαλβανιζέ. Εγκαταστάθηκαν, όπως είπε, έξι από αυτές από τα συνεργεία του Δήμου, ενώ 16 υπάρχουν ακόμη στην αποθήκη. Ο κ. Λιασίδης ανέφερε πως ταυτόχρονα αποκαλύφθηκε ότι πινακίδες μεγάλων διαστάσεων, 121 στον αριθμό, που πληρώθηκαν από τον Δ. Πάφου αξίας περίπου 50 χιλ. Ευρώ  ποτέ δεν παραδόθηκαν στις αποθήκες του Δ. Πάφου. Επίσης, συνέχισε, εντοπίστηκαν και αποκλείσεις στη ποσότητα των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν.

Ο κ. Λιασίδης ανέφερε πως η μαρτυρία του έγινε για να δείξει τις υπηρεσιακές και ποινικές ευθύνες. Αναφέρθηκε και σε αποκλείσεις στη ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν. Όλες σημείωσε οι αποκλείσεις σε διαστάσεις και υλικά ήταν εις βάρος του Δ. Πάφου.

Ο μάρτυρας σημείωσε πως στο πλαίσιο εφαρμογής μέτρων κυκλοφοριακής ύφεσης σε 9 οδούς ο Δ. Πάφου ήρθε σε συμφωνία με τον επιτυχών προσφοροδότη κ. Γιάννο Κυριακίδη. Από την επισκόπησή των εγγράφων του διαγωνισμού, 74 πινακίδες έπρεπε να παραδοθούν στον Δ. Πάφου από εργολάβο ο οποίος είχε υποχρέωση μόνο την τοποθέτηση τους. Η κατασκευή και τιμολόγηση των πιο πάνω 74 πινακίδων με δύο εξαιρέσεις καλύπτονταν, όπως ανέφερε, από τις σε ισχύ τότε χρονιαίες συμφωνίες με συγκεκριμένες εταιρείες ιδιωτών.

Ο κ. Λιασίδης είπε ότι υπηρεσιακοί ξεγέλασαν την ολομέλεια του δημοτικού συμβουλίου Πάφου με στόχο την έγκριση συγκεκριμένων κονδυλίων.

Κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι οι διευθυντές των εταιρειών πινακίδων ΕΤΝΑ και ΑΛΜΑ, Χρίστος Ιωάννου και Σωτήρης Αντωνιάδης και ο δημοτικός υπάλληλος Ανδρέας Νικολάου.

Όλοι οι κατηγορούμενοι απάντησαν μη παραδοχή στα αδικήματα που αντιμετωπίζουν, αυτά της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, συνωμοσίας προς καταδολίευση, κυκλοφορία πλαστού εγγράφου, πλαστογραφία, απόσπαση χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις, κλοπή από δημόσιο λειτουργό, κατάχρηση εξουσίας και συγκάλυψης. 

 

Το Δικαστήριο όρισε την υπόθεση για συνέχιση της διαδικασίας στις 29.5.2019 στις 09:00 το πρωί με την αντεξέταση του μάρτυρα από τους συνηγόρους υπεράσπισης.  

Home