Κατεβάστε τώρα το application της Offsitenews για Android & για iOS
Group google play
Group app store
mobile app

Υπουργικό: Όλες οι αποφάσεις στη συνεδρία της Τετάρτης

Offsite Team -
18.05.2022 - 14:07

Υπουργικό: Όλες οι αποφάσεις στη συνεδρία της Τετάρτης

Όλα όσα αποφασίστηκαν

Το Υπουργικό Συμβούλιο συνεδρίασε υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη. Λήφθηκαν, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες αποφάσεις:

  • Ενέκρινε τον καθορισμό ενιαίου  ποσοστού συνεισφοράς  15%, προς τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης  για έργα της προγραμματικής περιόδου 2021-2027 που συγχρηματοδοτούνται από τα Προγράμματα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» και «Θάλασσα, Αλιεία και Υδατοκαλλιέργεια 2021-2027». Με το ενιαίο ποσοστό συνεισφοράς, εκφράζεται έμπρακτα η κυβερνητική πολιτική για άμεση προώθηση/υλοποίηση όλων των έργων που περιλαμβάνονται στα πιο πάνω προγράμματα, ανεξαρτήτως της φύσης τους, δεδομένου ότι αυτά επιλέχθηκαν ως προτεραιότητες/πολιτικές της ΕΕ, μετά από σειρά διαβουλεύσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη βάση συγκεκριμένων στόχων και κριτηρίων. Σημειώνεται ότι πρόκειται και για προγραμματισμό που περιλαμβάνεται στο σχέδιο «Κύπρος το Αύριο».
  • Εγκρίθηκε η καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των Παροικιακών Σχολείων του Ηνωμένου Βασιλείου ύψους 120.000 ευρώ.
  • To Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΚΥΠΥ για διορισμό του κ. Κύπρου Σταυρίδη στη θέση του Γενικού (Εκτελεστικού) Διευθυντή του Οργανισμού των Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.

Home