ΥΠΠ: Οι πρώτες οδηγίες σε Δ/ντες & εκπαιδευτικούς για νέα χρονιά

ΥΠΠ: Οι πρώτες οδηγίες σε Δ/ντες & εκπαιδευτικούς για νέα χρονιά

Ο προγραμματισμός μέχρι στιγμής

Ανακοίνωση εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας αναφορικά με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ενημερώνοντας Διευθυντές και Εκπαιδευτικούς για τη χρήση Υγειονομικών Πρωτοκόλλων και την αυστηρή εφαρμογή τους καθόλη τη σχολική χρονιά. 

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει στην ανακοίνωση του το Υπουργείο, τα σχολεία και κατά τη νέα σχολική χρονιά θα λειτουργήσουν με την εφαρμογή Υγειονομικού Πρωτοκόλλου, το οποίο θα ανακοινωθεί όταν ολοκληρωθούν οι συνεννοήσεις με το Υπουργείο Υγείας. Ενώ σημειώνεται ότι λόγω των ραγδαίων εξελίξεων των ημερών οποιαδήποτε οδηγία, πληροφορία, πολιτική κ.λπ. που αναφέρεται στην παρούσα εγκύκλιο πρέπει να διαφοροποιηθεί, θα ενημερωθούν έγκαιρα οι εμπλεκόμενοι ώστε να μην επηρεαστεί η ομαλή λειτουργία των σχολείων και ταυτόχρονα να διασφαλιστεί η υγεία όλων.

Σημαντικά σημεία

  • Οι δάσκαλοι/δασκάλες, οι νηπιαγωγοί και οι ειδικοί/ές εκπαιδευτικοί θα παρουσιαστούν στα σχολεία, για ανάληψη καθηκόντων, την Τρίτη 01.09.2020.
  • Κατά την περίοδο από την 01.09.2020 μέχρι και την 04.09.2020, θα ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες που είναι απαραίτητες, ώστε να αρχίσει απρόσκοπτα η λειτουργία των σχολείων τη Δευτέρα 07.09.2020, περιλαμβανομένων ενεργειών όπως είναι η κατανομή μαθητών/ριών σε τμήματα, η ανάληψη τμημάτων από εκπαιδευτικούς, ο καταρτισμός ωρολογίου προγράμματος, η ανάληψη υπευθυνοτήτων και αρμοδιοτήτων από το προσωπικό, η ετοιμασία αιθουσών, η διανομή βιβλίων στα τμήματα, ο έλεγχος υλικών και περιουσίας, ο έλεγχος των σχολικών χώρων και η επισήμανση/εξάλειψη πιθανών πηγών κινδύνου για αποφυγή ατυχημάτων κ.λπ. 
  • Το «Διήμερο Εκπαιδευτικού» θα πραγματοποιηθεί ενδοσχολικά κατά το διήμερο 3 και 4 Σεπτεμβρίου 2020. Η πρώτη ημέρα θα εστιαστεί σε θέματα που αφορούν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Κατά τη δεύτερη ημέρα της επιμόρφωσης θα υλοποιηθεί συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο θα οργανωθεί από το ίδιο το σχολείο και θα έχει ως επίκεντρο τις επιμορφωτικές ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις προτεραιότητες της κάθε σχολικής μονάδας
  • Οι μαθητές/μαθήτριες των Δημοτικών και των Ειδικών Σχολείων θα παρουσιαστούν στα σχολεία τους τη Δευτέρα 07.09.2020, για να κατανεμηθούν σε τάξεις/τμήματα ή ομάδες, αντίστοιχα, να πάρουν τα βιβλία τους και να αρχίσουν κανονικά τα μαθήματά τους. Θα παραμείνουν στο σχολείο μέχρι τη 1:05 μ.μ. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην υποδοχή και ομαλή, χωρίς άγχος, προσαρμογή των παιδιών της Α΄ τάξης.
  • Όλα τα παιδιά Υποχρεωτικής Προδημοτικής Εκπαίδευσης (ηλικίας 48 /12 χρονών και άνω), καθώς και τα παιδιά κάτω των 48 /12 χρονών, που φοιτούσαν στο ίδιο Νηπιαγωγείο και την προηγούμενη χρονιά, θα αρχίσουν κανονικά τη φοίτησή τους σε αυτό τη Δευτέρα 07.09.2020. Το πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου για τα παιδιά αυτά θα λειτουργήσει μέχρι τη 1:05 μ.μ.
  • Σε ό,τι αφορά στον νέο Κορωνοϊό COVID-19 παρακαλείστε, καθόλη τη σχολική χρονιά, σε συνεργασία με τις οικείες Σχολικές Εφορείες και τους οικείους Συνδέσμους Γονέων και Κηδεμόνων, να μεριμνάτε για την αυστηρή εφαρμογή του ισχύοντος υγειονομικού πρωτοκόλλου, με στόχο τη διασφάλιση της υγείας όλων των μαθητών/ριών και του προσωπικού των σχολείων μας. Τα υγειονομικά πρωτόκολλα που ίσχυσαν κατά την περσινή σχολική χρονιά καθώς και χρήσιμο ενημερωτικό υλικό, είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υ.Π.Π.Α.Ν.: http://www.moec.gov.cy/covid_19.html. Στην ίδια ιστοσελίδα θα αναρτηθεί και το/τα Υγειονομικό/ά Πρωτόκολλο/α που θα εφαρμοστεί/ούν την παρούσα σχολική χρονιά.
  • Κατά την περίοδο 7-18 Σεπτεμβρίου 2020 οι εκπαιδευτικοί θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια, ώστε να επιτευχθούν οι απαραίτητοι Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας ή οι μαθησιακές επιδιώξεις.  

Διαβάστε αναλυτικά ΕΔΩ όλες τις οδηγίες 

Ιστόσελίδα - Έναρξη νέας σχολικής χρονιάς 2020 - 21 και οδηγίες για ομαλή λειτουργία των σχολείων ΕΔΩ

Γενικές πληροφορίες ΕΔΩ

Home