ΥΠΠΑΝ: Υπό προϋποθέσεις αίθουσες με πέραν των 25 μαθητών

ΥΠΠΑΝ: Υπό προϋποθέσεις αίθουσες με πέραν των 25 μαθητών

40χρονος προσέγγισε μαθητή σε δημοτικό με «δόλωμα» μια σοκολάτα - Καταγγελία στην Αστυνομία
Η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας

Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, εξέδωσε ανακοίνωση όσον αφορά τον αριθμό των μαθητών/μαθητριών ανά αίθουσα διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση.

Αυτούσια η ανακοίνωση: 

Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ενημερώνει ότι η Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου 2019 (Αρ. Απόφ. 86.825, ημερ. 6 Φεβρουαρίου 2019) για την υπό προϋποθέσεις δυνατότητα υπέρβασης του αριθμού των 25 μαθητών/τριών σε μία/έναν αίθουσα/χώρο διδασκαλίας, λήφθηκε με αποκλειστικό γνώμονα τη διασφάλιση των διευθυντών/ντριών και των εκπαιδευτικών των σχολείων για την αντιμετώπιση ζητημάτων κατά την αναπλήρωση απουσιαζόντων εκπαιδευτικών ή/και για άλλες εξαιρετικές περιπτώσεις.

Συγκεκριμένα, η Απόφαση έχει ισχύ μόνο για τις περιπτώσεις που απουσιάζει/ζουν εκπαιδευτικός/οί και το σχολείο δεν έχει άλλη εναλλακτική λύση για αντικατάστασή του/τους, καθώς και όταν, για διάφορους λόγους με απόφαση του διευθυντή/ντριας του σχολείου, απαιτείται μεγαλύτερη του αριθμού των 25 συγκέντρωση μαθητών/τριών σε μία/έναν αίθουσα/χώρο διδασκαλίας.

Σημειώνεται, μάλιστα, ότι η συγκεκριμένη Απόφαση είναι η αίσια κατάληξη της παράκλησης πολλών διευθυντών/ντριών για θεσμική ρύθμιση του θέματος αυτού, ώστε να μην βρίσκονται στη δύσκολη θέση παραβίασης των κανονισμών. Νοείται, φυσικά, ότι και σε αυτές τις εξαιρετικές περιπτώσεις θα τηρούνται όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας και θα διασφαλίζεται η ενεργός συμμετοχή του συνόλου των μαθητών/τριών σε επωφελείς μαθησιακές δραστηριότητες, όπως πρέπει να συμβαίνει σε κάθε ενέργεια των σχολείων.

Ως εκ τούτου, οποιεσδήποτε άλλες ερμηνείες σχετικά με το θέμα θεωρούνται αβάσιμες και αυθαίρετες και δεν ανταποκρίνονται ούτε κατ’ ελάχιστον στα πραγματικά δεδομένα.

Home