ΓεΣΥ: Αλλαγές σε 8 ειδικότητες - Τι πρέπει να ξέρει ο κόσμος

ΓεΣΥ: Αλλαγές σε 8 ειδικότητες - Τι πρέπει να ξέρει ο κόσμος

Αναλυτικά όσα πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι για την ειδικότητα που τους ενδιαφέρει - Μόνο 4 επισκέψεις σε 2 ειδικότητες - Αναλυτικά

Της Αγάθης Χατζηκωστή

Σε αλλαγές και περιορισμούς σε 8 ειδικότητες του ΓεΣΥ προχώρησε ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας τα τελευταία 24ώρα με στόχο να περιορίσει το φαινόμενο των καταχρήσεων. Οι 8 ειδικότητες που υπέστησαν περιορισμούς και αλλαγές είναι οι Γυναικολόγοι-Μαιευτήρες, Οφθαλμίατροι, Νευρολόγοι, Ορθοπαιδικοί, Καρδιολόγοι, Ουρολόγοι, Δερματολόγοι και Ωτορινολαρυγγολόγοι περιορίζοντας τον αριθμό των επισκέψεων στον κάθε γιατρό και αλλάζοντας ορισμένες δραστηριότητες.

Αναλυτικά 

Μαιευτική - Γυναικολογία (Μόνο 4 επισκέψεις)

Στις τέσσερις επισκέψεις τον χρόνο ανά ασθενή/δικαιούχο καθορίζεται πλέον η κάλυψη του ΓεΣΥ για τους γυναικολόγους σε περιστατικά που δεν σχετίζονται με την εγκυμοσύνη. Ενώ για περιπτώσεις ασθενών με κύηση οι επισκέψεις καθορίζονται στις δεκαπέντε ανά χρόνο. Την ίδια στιγμή, το σημείο που αφορά τους γιατρούς αναφέρει ότι θα τους καλύπτονται οι είκοσι επισκέψεις ανά ημέρα. 

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω περιορισμοί ισχύουν για όλες τις επισκέψεις δικαιούχων σε γυναικολόγους ανεξαρτήτως αριθμού ιατρών και ως εκ τούτου οι δικαιούχοι καλούνται να συμβουλεύονται το ιατρικό ιστορικό των δικαιούχων που σας επισκέπτονται προτού προβούν σε επίσκεψη/εξέταση.

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση για την Μαιευτική - Γυναικολογία ΕΔΩ

Νευρολογία (Μόνο 4 επισκέψεις)

Οι νευρολόγοι αποτελούν άλλη μια κατηγορία όπου πλέον υπάρχει ο περιορισμό των τεσσάρων επισκέψεων ανά χρόνο ανά ασθενή/δικαιούχο. Ενώ για τον γιατρό η εκτέλεση ραντεβού καθορίζεται στις 20 επισκέψεις ανά ημέρα. Την ίδια στιγμή, υπάρχει πλέον περιορισμός και στη διεξαγωγή MRI με τον  Οργανισμό να θέτει ως μέγιστο ποσοστό παραπομπής για διενέργεια εξετάσεων MRI το 25% επί του συνολικού μηνιαίου αριθμού επισκέψεων του γιατρού. Σημειώνεται επίσης, ότι η ρύθμιση για τα MRI αφορά ΜΟΝΟ την ειδικότητα του νευρολόγου. 

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση για την Νευρολογία ΕΔΩ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Στις περιπτώσεις περισσότερων επισκέψεων από τις 4 ανα χρόνο σε Γυναικολόγους ή Νευρολόγους, ο ασθενής μπορεί να επισκεφθεί κανονικά τον γιατρό στο πλαίσιο του ΓεΣΥ πληρώνοντας μόνο τα 6 Ευρώ που αναλογούν σε κάθε επίσκεψη, ωστόσο ο γιατρός δεν πρόκειται να λάβει αμοιβή για τις επισκέψεις αυτές από τον ΟΑΥ. Ίδια φιλοσοφία τηρείται για στις περιπτώσεις όπου ξεπεραστεί το 25% επί του μηνιαίου αριθμού των επισκέψεων του γιατρού για το MRI, δηλαδή ο ασθενής δεν επιβαρύνεται επιπλέον (πέραν των 6 Ευρώ), αλλά ο γιατρός δεν αμείβεται από τον ΟΑΥ. 

Όπως αναφέρει ο ΟΑΥ “Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η δικαιούχος έχει υπερβεί τους πιο

πάνω αριθμούς, οι σχετικές επισκέψεις συμπεριλαμβανομένων και οποιονδήποτε άλλων δραστηριοτήτων έχουν παρασχεθεί, δεν θα αποζημιώνονται”.

Οφθαλμολογία 

Στην μία επίσκεψη ανά εβδομάδα ανά ασθενή καθορίζεται πλέον η κάλυψη του ΓεΣΥ στον γιατρό. Ενώ όπως αναφέρει ο ΟΑΥ οι δραστηριότητες του ελέγχου της οπτικής οξύτητας (99173) και του προσδιορισμού της διαθλαστικής κατάστασης (92015) θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της επίσκεψης σε Οφθαλμίατρο και κατά συνέπεια αφαιρούνται από τον κατάλογο δραστηριοτήτων και ενσωματώνονται στην επίσκεψη. 

Σημειώνεται ότι από τις καλύψεις των οφθαλμιάτρων προστέθηκαν και αφαιρέθηκαν ορισμένες πράξεις που αφορούν τους γιατρούς. 

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση για την Οφθαλμολογία ΕΔΩ

Ορθοπαιδική και Τραυματολογία

Στην ειδικότητα της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας δεν υπάρχουν περιορισμοί που να αφορούν άμεσα τους ασθενείς/δικαιούχους. Ο περιορισμός που έδωσε ο ΟΑΥ στους γιατρούς περιλαμβάνει τις 25 επισκέψεις ανά ημέρα ενώ υπάρχουν ορισμένες αφαιρέσεις δραστηριοτήτων από τις καλύψεις του Οργανισμού. 

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση για την Ορθοπαιδική και Τραυματολογία ΕΔΩ

Καρδιολογία

Όσον αφορά την ειδικότητα της Καρδιολογίας δεν υπάρχουν περιορισμοί που να αφορούν άμεσα τους ασθενείς αλλά τους γιατρούς, με τον ΟΑΥ να δίνει ορισμένους περιορισμούς που αφορούν δραστηριότητες. 

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση για την Καρδιολογία ΕΔΩ

Ουρολογία

Αναφορικά με την ειδικότητα της Ουρολογίας ο ΟΑΥ καθόρισε τις 15 επισκέψεις σε γιατρό ανά ημέρα και εφάρμοσε ορισμένους περιορισμούς σε δραστηριότητες. Οι περιορισμοί στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν αφορούν άμεσα τους ασθενείς. 

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση για την Ουρολογία ΕΔΩ

Δερματολογία - Αφροδισιολογία 

Σύμφωνα με τον ΟΑΥ, οι επισκέψεις ανά ημέρα σε Δερματολόγους-Αφροδισιολόγους καθορίζονται στις 20 ανά ημέρα, ενώ υπάρχουν ορισμένες αλλαγές σε ρυθμίσεις δραστηριοτήτων που αφορούν τους γιατρούς. Επιπλέον, με στόχο την αντιμετώπιση ενδεχόμενης κατάχρησης, ο Οργανισμός καθορίζει ως μέγιστο ποσοστό αιτήματος έκδοσης μακροχρόνιων παραπεμπτικών το 2% επί του συνολικού μηνιαίου αριθμού επισκέψεων του γιατρού. Σε ότι αφορά τους ασθενείς δεν υπάρχουν περιορισμοί που τους περιλαμβάνουν. 

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση για την Δερματολογία - Αφροδισιολογία ΕΔΩ

Ωτορινολαρυγγολογία 

Στις περιπτώσεις των Ωτορινολαρυγγολόγων οι επισκέψεις ανά ημέρα καθορίζονται στις 20 ενώ υπάρχουν αλλαγές σε δραστηριότητες που αφορούν τους γιατρούς και όχι άμεσα τους ασθενείς. 

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση για την Ωτορινολαρυγγολογία ΕΔΩ

Σημειώνεται ότι στις ανακοινώσεις του ΟΑΥ καταγράφεται συγκεκριμένη ημερομηνία που τίθενται σε ισχύ οι αλλαγές για την κάθε ειδικότητα. Ο Οργανισμός θα διεξάγει ελέγχους μέσω του συστήματος πληροφορικής του ΓεΣΥ και σε περιπτώσεις καταχρήσεων θα λαμβάνονται και οι ανάλογες ποινές. 

Όπως δήλωσε στην Offsite ο Άθως Τσινωντίδης από πλευράς ΟΑΥ “Ο Οργανισμός ξεκίνησε από την προηγούμενη εβδομάδα να εκδίδει μέτρα για τις διάφορες ειδικότητες του ΓεΣΥ στο πλαίσιο της καταπολέμησης της κατάχρησης στο σύστημα”. 

 

Home