Κατεβάστε τώρα το application της Offsitenews για Android & για iOS
Group google play
Group app store
mobile app

Η Βουλή θέλει αλλαγές στο Ιατρικό Συμβούλιο - Φωνάζει ο ΠΙΣ

Της Κωνσταντίνας Χατζηανδρέα -
29.03.2023

Η Βουλή θέλει αλλαγές στο Ιατρικό Συμβούλιο - Φωνάζει ο ΠΙΣ

Αποφάσισαν 3ωρη απεργία οι γιατροί - Βλέπει ΠΙΣ ο ΟΑΥ
Η Βουλή προωθεί αλλαγές για την αδειοδότηση και επίβλεψη γιατρών - Δεν υπάρχει λόγος για αλλαγές, λέει ο ΠΙΣ

Κενά για 13 χρόνια φαίνεται να υπήρξαν στην εφαρμογή νομοθεσίας με την οποία ένας γιατρός λαμβάνει άδεια άσκησης του επαγγέλματος στην Κύπρο. Συγκεκριμένα, γιατροί, οι οποίοι έχουν πτυχίο ιατρικής από τρίτες χώρες, δηλαδή χώρες εκτός Ευρώπης, εξασφάλισαν την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος χωρίς να τηρηθούν οι απαιτούμενες από τον νόμο διαδικασίες.

Η άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος από άτομα που ενδεχομένως δεν έχουν πτυχίο αναγνωρισμένο από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.) θα συζητηθεί την Πέμπτη στην επιτροπή Υγείας της Βουλής. 

Ποια η διαδικασία

Το Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου είναι η Αρμόδια Αρχή για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων των ιατρών και την αδειοδότηση τους για την άσκηση της ιατρικής στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Γι’αυτό τον λόγο όταν ένας γιατρός ολοκληρώσει τις σπουδές και την ειδικότητά του σε Ευρωπαϊκή χώρα, όταν επιστρέψει στην Κύπρο καταθέτει τα χαρτιά του στο Ιατρικό Συμβούλιο όπου λαμβάνει την απαραίτητη άδεια. Παράλληλα εγγράφεται στον Ιατρικό Σύλλογο της περιοχής όπου θα εργάζεται, δηλαδή στο μητρώο του ΠΙΣ .

Την ίδια ώρα, όταν ένας γιατρός ολοκληρώσει τις σπουδές του σε χώρα εκτός Ευρώπης, αφού επιστρέψει στην Κύπρο θα πρέπει να καταθέσει το πτυχία του στο Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.) για αναγνώριση. Αφού λάβουν την έγκριση, τότε εγγράφονται στο Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου. 

Έπειτα, οι άδειες των γιατρών, ανανεώνονται χρονιαία από τον ΠΙΣ.

Τα κενά από το 2004-2017

Μιλώντας στην OffsiteNews ο πρόεδρος του Ιατρικού Συμβουλίου και ταμίας του ΠΙΣ δρ Άγγελος Στυλιανού, παραδέχθηκε πως για ένα χρονικό διάστημα υπήρξαν κενά στην εφαρμογή της νομοθεσίας.

Σύμφωνα με έρευνα του Ιατρικού Συμβουλίου για τις χρονιές 2004-2017 εντοπίστηκαν 87 γιατροί δεν είχαν καταθέσει τα πτυχία τους στο ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. για αναγνώριση όπως προνοεί η νομοθεσία. Ωστόσο, επεσήμανε πως άπαντες κατέχουν πτυχίο ιατρικής, όμως κάποιοι εξ αυτών ουδέποτε εργάστηκαν στην Κύπρο, και κάποιοι απεβίωσαν.

Πρόσθεσε πως τα παλαιότερα χρόνια όταν ένας γιατρός ήθελε να εγγραφεί στο μητρώο ιατρών, θα έπρεπε να περάσει από το Υπουργικό Συμβούλιο και μέσω διοικητικών πράξεων οδηγείτο στο Ιατρικό Συμβούλιο και λάμβανε άδεια. 

«Για παράδειγμα ένας γιατρός που σπούδαζε στην Γερμανία επέστρεψε στην Κύπρο το 2003, εγκρίθηκε μέσω του Υπουργικού για εγγραφή του στο μητρώο γιατρού. Ταυτόχρονα ένας γιατρός που επίσης σπούδαζε στην Γερμανία και επέστρεψε Κύπρο το 2005 δεν θα αναγνωριζόταν χωρίς ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ., καθώς υπήρχαν μεταβατικές διατάξεις λόγω ένταξής μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο δίνονταν άδειες για εγγραφή στο μητρώο ιατρών. Εκεί ήταν που ξεκίνησε να καταγράφεται το κενό στην εφαρμογή της νομοθεσίας».

Η αυτεπάγγελτη εξέταση στην Επιτροπή 

Σε δηλώσεις του στην OffsiteNews ο βουλευτής της ΔΗΠΑ Μαρίνος Μουσιούττας, ανέφερε πως «παρατηρήθηκαν κενά στην νομοθεσία με αποτέλεσμα αρκετοί δηλωμένοι ως γιατροί, που ίσως να μην είναι ή να μην έχει αναγνωριστεί το πτυχίo τους, να συνεχίζουν να εργάζονται κανονικά»

Την ανάγκη εκσυγχρονισμού και μεταρρύθμισης του νομοθετικού πλαισίου για την αναγνώριση, εγγραφή, εκπαίδευση και επαναξιολόγηση των ιατρών έθεσαν για αυτεπάγγελτη εξέταση οι βουλευτές Μαρίνος Μουσιούττας, Μιχάλης Γιακουμής, Ευθύμιος Δίπλαρος, Σάβια Ορφανίδου, Χαράλαμπος Πάζαρος, Πανίκος Λεωνίδου και Χρύσανθος Σαββίδης. Σημειώνεται ότι το θέμα είχε συζητηθεί ξανά στην επιτροπή τον περασμένο Σεπτέμβριο. 

Τι θέλουν να αλλάξει στον νόμο

Παράλληλα, κατά την συνεδρίαση της Πέμπτης θα συζητηθεί και η πρόταση νόμου του Μαρίνου Μουσιούττα και Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, για τον «περί Εγγραφής Ιατρών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». 

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η διεύρυνση της σύνθεσης του Ιατρικού Συμβουλίου για σκοπούς διασφάλισης της αμεροληψίας των μελών του.

Την δεδομένη στιγμή το Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου ιδρύεται βάσει του Άρθρου 3 του Περί Εγγραφής Ιατρών νόμου και αποτελείται από 7 μέλη, 3 ιατρών υπηρετούντων στη Δημόσια Υπηρεσία και 4 ιδιωτών ιατρών. Διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και έχει διετή θητεία.

Όπως δήλωσε ο κ. Μουσιούττας, στόχος είναι «να εμπλουτιστεί ο νόμος ώστε στα μέλη του Ιατρικού Συμβουλίου Κύπρου, πέραν από τους γιατρούς, να υπάρχουν και άτομα εγνωσμένου κύρους και αξίας όπως πρώην δικαστές». 

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την πρόταση νόμου, στο Ιατρικό Συμβούλιο θα πρέπει να διορίζεται:

α) Ένα πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και υψηλού ηθικού επιπέδου με νομική κατάρτιση ως πρόεδρος, ο οποίος θα προτείνεται από τον υπουργό

β) 3 ιατροί οι οποίοι κατέχουν θέση στη Δημόσια Υπηρεσία, ασκούν το ιατρικό επάγγελμα για τουλάχιστον 5 χρόνια και υποδεικνύονται από τον υπουργό

γ) 3 γιατροί οι οποίοι ασκούν ιδιωτικά το ιατρικό επάγγελμα για τουλάχιστον 5 έτη και υποδεικνύονται από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο

δ) 1 καθηγητής ιατρικής ο οποίος διδάσκει για τουλάχιστον 3 χρόνια σε αναγνωρισμένη ιατρική σχολή ημεδαπού πανεπιστημίου, ο οποίος υποδεικνύεται από τον υπουργό

ε) 1 εκπρόσωπος των ασθενών ο οποίος υποδεικνύεται από την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου 

Πέραν όμως από την διεύρυνση της σύνθεσης, μέσω της πρότασης νόμου προστίθενται και άλλες αρμοδιότητες στο Ιατρικό Συμβούλιο οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την επίβλεψη της επιμόρφωσης των εγγεγραμμένων γιατρών και της συμμόρφωσής τους με τα ακολουθητέα πρότυπα καλής ιατρικής πρακτικής.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στις αρμοδιότητες προτείνεται όπως το Ιατρικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για:

α) την εγγραφή προσώπου το οποίο υποβάλλει αίτηση δυνάμει του άρθρου 6 και δικαιούται να εγγραφεί ως γιατρός στο Ιατρικό Μητρώο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος νόμου

β) την αναγνώριση τίτλου ιατρικής ειδικότητας και/ή ιατρικής ειδίκευσης

γ) την έγκριση αίτησης για σύσταση εταιρείας ως Εταιρεία Ιατρών, την τήρηση Μητρώου Εταιρειών Ιατρών και τη διαγραφή Εταιρείας Ιατρών από το εν λόγω μητρώο δυνάμει του άρθρου 8

δ) την επίβλεψη της επιμόρφωσης, της συνεχούς κατάρτισης και του ετήσιου ελέγχου των προσόντων εγγεγραμμένων γιατρών, σε επίπεδο θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων με τα καθήκοντά τους

ε) τη διαμόρφωση και τον έλεγχο των ακολουθητέων προτύπων καλής ιατρικής πρακτικής κατά την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος 

ζ) την επικύρωση της επαγγελματικής επάρκειας των εγγεγραμμένων στο Ιατρικό Μητρώο ανά 5 έτη.

Ο δρ Στυλιανού απέρριψε τις αλλαγές που προωθούνται σε σχέση με την σύνθεση του Ιατρικού Συμβουλίου, καθώς όπως εξήγησε «δεν μπορεί να περιλαμβάνεται κάποιος στο Συμβούλιο και να μην γνωρίζει τα της ιατρικής». 

Καταληκτικά σημείωσε πως δεν υπάρχει λόγος για αλλαγές. «Στο Ιατρικό Συμβούλιο περιλαμβάνεται και Έφορος η οποία είναι δημόσια υπάλληλος του υπουργείου Υγείας, ενώ περιλαμβάνεται και η Διευθύντρια των Ιατρικών Υπηρεσιών».

Home