Οι επιστήμονες τοποθετούνται για εναλλακτικά προϊόντα νικοτίνης

Οι επιστήμονες τοποθετούνται για εναλλακτικά προϊόντα νικοτίνης

Πώς τα προϊόντα θέρμανσης καπνού βοήθησαν εκατομμύρια ανθρώπους να σταματήσουν πλήρως το κάπνισμα

Το PMI Science, το επιστημονικό τμήμα της Philip Morris International, οργάνωσε πρόσφατα διαδικτυακή εκδήλωση για τις προκλήσεις στη καταγραφή της χρήσης προϊόντων νικοτίνης. Η εκδήλωση συντονίστηκε από την  Andrea Costantini, Head of Scientific Engagement for Latin America & Canada, PMI, και συμμετείχαν ως ομιλητές οι: Gizelle Baker, Vice President of Global Scientific Engagement και Pierpaolo Magnani, Global Head of Behavioral and Regulatory Insights. Στο τέλος των τοποθετήσεων υπήρξε ανοιχτή συζήτηση και απαντήθηκαν ερωτήματα του κοινού.

Στις παρουσιάσεις και ομιλίες ξεχώρισαν ορισμένα συμπεράσματα ως βασικά, όπως το ότι η καλύτερη επιλογή υγείας για έναν καπνιστή είναι η πλήρης διακοπή του καπνίσματος, αλλά για τους καπνιστές που δεν έχουν ως σκοπό να σταματήσουν το κάπνισμα, οι επιπτώσεις στην υγεία τους μπορεί να μειωθούν, επιλέγοντας μια λιγότερο επιβλαβή για την υγεία τους εναλλακτική λύση.

Τα εναλλακτικά προϊόντα νικοτίνης δεν θεωρούνται προϊόντα απαλλαγμένα κινδύνου και επιπρόσθετα παρέχουν στον χρήστη νικοτίνη, η οποία είναι εθιστική.  Επιστημονικές όμως μελέτες έχουν δείξει ότι η έκθεση του χρήστη σε τοξικές ουσίες οφείλεται κατά κύριο λόγο στη καύση που λαμβάνει χώρα στο συμβατικό τσιγάρο.

Σημαντικό είναι να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται κάθε ένα διαφορετικό προϊόν καπνού και νικοτίνης. Αυτό θα μας επιτρέψει να δούμε τα μοντέλα συμπεριφοράς και συνηθειών και πώς αυτά μπορούν να αλλάξουν προς την κατεύθυνση της μείωσης της βλάβης από το κάπνισμα.

Για παράδειγμα, θα πρέπει να απαντηθούν ερωτήματα, όπως:

  • Όταν οι καπνιστές μεταβαίνουν από το συμβατικό τσιγάρο σε ένα νέο προϊόν καπνού, σταματούν να καπνίζουν τσιγάρα;
  • Χρησιμοποιούν ταυτόχρονα άλλα προϊόντα καπνού;
  • Πόσο συχνά και πόσο χρησιμοποιούν κάθε προϊόν καπνού;

Στην εκδήλωση επισημάνθηκε ότι δεν υπάρχει μεταξύ των επιστημόνων μια από κοινού συμφωνημένη ορολογία ή μεθοδολογία για την προσέγγιση των θεμάτων που αφορούν τη χρήση προϊόντων καπνού. Ως αποτέλεσμα της έλλειψης αυτής, βλέπουμε ότι παρόμοιες μελέτες μπορούν να επιτύχουν διαφορετικά αποτελέσματα, και το αντίθετο. Άρα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι γνωρίζουμε τα πλεονεκτήματα και τους περιορισμούς κάθε προσέγγισης κατά την ερμηνεία των αποτελεσμάτων και, όπως ανέφεραν οι ομιλητές, «να γνωρίζουμε ποιο ερώτημα καλούμαστε να απαντήσουμε με κάθε μελέτη».

Χρειάζεται μια κοινή συνεργασία μεταξύ των επιστημόνων, των ρυθμιστικών αρχών και της βιομηχανίας, για την ανάπτυξη κοινά συμφωνημένων προτύπων για την προώθηση της συγκρισιμότητας μεταξύ διαφορετικών μελετών.

Η διπλή χρήση συμβατικού τσιγάρου με άλλα προϊόντα καπνού

Θέμα που απασχόλησε ιδιαίτερα τη συζήτηση είναι το πώς θα επιτευχθεί η  ελαχιστοποίηση της διπλής χρήσης, δηλαδή της παράλληλης χρήσης τσιγάρου και εναλλακτικών προϊόντων, ώστε να μεγιστοποιηθεί η πλήρης μετάβαση στις καλύτερες εναλλακτικές επιλογές για εκείνους που διαφορετικά θα συνέχιζαν να καπνίζουν.  

Αναφέρθηκε πως η αλλαγή συμπεριφοράς είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, ωστόσο οι παράγοντες που μπορούν να την επηρεάσουν είναι, μεταξύ άλλων, το ενδιαφέρον του χρήστη για την υγεία του, κοινωνικοί λόγοι, οικονομικοί λόγοι, παράγοντες όπως η ικανοποίηση, η ευκολία να προμηθευτεί κάποιος το προϊόν κ.ά.

Όπως έχουν δείξει ανεξάρτητες μελέτες για το προϊόν θέρμανσης καπνού της Philip Morris International (εμπορική ονομασία IQOS), οι καπνιστές που θεωρούν ότι το προϊόν αυτό παρουσιάζει προφίλ μειωμένου κινδύνου, έχουν τριπλάσιες πιθανότητες να αλλάξουν πλήρως συνήθεια, εγκαταλείποντας το τσιγάρο και κάνοντας αποκλειστική χρήση του εναλλακτικού προϊόντος.

Επίσης, μελέτες στην Ιαπωνία, που είναι η πλέον σημαντική αγορά για τα προϊόντα θέρμανσης καπνού, με ένα από τα υψηλότερα ποσοστά χρήσης των προϊόντων αυτών στον κόσμο, έδειξαν ότι υπήρξε από τις αρμόδιες αρχές σαφής διαφοροποίηση προϊόντων αυτών ως προς τις ιδιότητες, τη χρήση και την επίδραση στην υγεία των χρηστών. Αυτή η σαφής διαφοροποίηση οδήγησε χιλιάδες καπνιστές να τα επιλέξουν, χωρίς να κάνουν διπλή χρήση διακόπτοντας δηλαδή πλήρως το συμβατικό τσιγάρο. Τα παραπάνω αποτελέσματα συνάδουν με τις μελέτες της PMI, η οποία πρόσφατα ανέφερε ότι καταγράφει περισσότερους από 19 εκατομμύρια χρήστες των προϊόντων χωρίς καύση, με πάνω από το 70% από αυτούς να έχουν σταματήσει πλήρως το κάπνισμα.

Τέλος, οι ομιλητές κατέληξαν ότι για να στραφούν οι καπνιστές σε προϊόντα δυνητικά μειωμένου κινδύνου, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε έγκυρες και επιστημονικά τεκμηριωμένες πληροφορίες για τα οφέλη, αλλά και τους κινδύνους κάθε προϊόντος.  

Home