Προϋπολογισμός 2019: Αρχίζει ο δρόμος Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς

δρομος
Πόσα θα κοστίσει - Πόσα εκατομμύρια αναγράφονται στον προϋπολογισμό του 2019 για το δρόμο

Τελικά η κυβέρνηση κράτησε το λόγο της και συμπεριέλαβε στον προϋπολογισμό του 2019 τον την Α' φάση του νέου δρόμου Πάφου-Πόλης Χρυσοχού.

Συγκεκριμένα το κονδύλι αυτό συμπεριλήφθηκε στις δαπάνες του Τμήματος Δημοσίων Έργων το οποίο θα έχει και την ευθύνη για το εν λόγω έργο.

Σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται, το κόστος ολόκληρου του έργου με όλες του τις φάσεις, το οποίο θα ολοκληρωθεί τα επόμενα 4 χρόνια ανέρχεται στα 60 εκ. + ΦΠΑ.

Για την πρώτη φάση του έργου η κυβέρνηση έχει εγγράψει μέσα στον προϋπολογισμό ποσό της τάξης των €7.980.000 εκ..

Το ποσό αυτό προορίζεται για να καλύψει τις δαπάνες την έναρξη εργασιών της 1ης φάσης του αυτοκινητοδρόμου Πάφου – Πόλης Χρυσοχού με δύο μόνο λωρίδες κυκλοφορίας, από Αγία Μαρινούδα μέχρι Στρουμπί, μήκους 15,5 χλμ.. 

Η διάρκεια του συμβολαίου θα είναι γύρω στα 3-4 χρόνια και η έναρξη εργασιών αναμένεται περί τα μέσα του 2019. 

Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει έναν ανισόπεδο κόμβο στη συμβολή με τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου παρά την Αγία Μαρινούδα, 2 διατρητικές σήραγγες 730μ. και 290μ. αντίστοιχα, 5 κοιλαδογέφυρες, 2 υπέργειες διαβάσεις και 9 υπόγειες διαβάσεις. 

Για την προώθηση του έργου, στην παρούσα φάση, ετοιμάζονται τα έγγραφα από Ιδιώτη Μελετητή για προκήρυξη προσφορών με την μέθοδο Μελέτη/Κατασκευή.

Παράλληλα ετοιμάζεται επικαιροποιημένη περιβαλλοντική μελέτη η οποία ολοκληρώθηκε αρχές Αυγούστου του 2018 και θα υποβληθεί για έγκριση στην Περιβαλλοντική Αρχή.

Το κόστος των υπολειπόμενων απαλλοτριώσεων υπολογίζεται γύρω στα €15,5 εκ.. 

Σημειώνεται ότι το τμήμα αυτό θα συνδεθεί με τον υφιστάμενο δρόμο μετά το Στρουμπί και θα λειτουργεί αυτόνομα. 

Για την ολοκλήρωση του έργου όπως σχεδιάστηκε, υπολείπεται τμήμα άλλων 15χλμ. από Στρουμπί μέχρι την είσοδο της Πόλης.

λεφτα

Το κόστος για όλα τα πιο πάνω θα φτάσει τα 7 εκ. ευρώ και σε αυτό θα προστεθούν :

  • 700 χιλιάδες για τη  συμπλήρωση εργασιών για κατασκευή της 1ης φάσης των βελτιωτικών έργων στον υφιστάμενο δρόμο Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς. Οι εργασίες άρχισαν στις 9/7/2018 και βάσει συμβολαίου θα συμπληρωθούν 7/6/2019 έναντι ποσού συμβολαίου €903.000 + ΦΠΑ.

    Το έργο αναμένεται να χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο CEF της Ε.Ε. με ποσοστό 30%.

  • 30 χιλιάδες για την ετοιμασία κατασκευαστικών σχεδίων / εγγράφων προσφορών, για την Β’ φάση των βελτιωτικών έργων. Η μελέτη άρχισε στις 4/6/2018 και αναμένεται να ολοκληρωθεί περί το τέλος του 2018 έναντι του ποσού συμβολαίου €33.750 + ΦΠΑ

  • 250 χιλιάδες για την έναρξη εργασιών, για την 2η φάση των βελτιωτικών έργων στον υφιστάμενο δρόμο.

Οι εργασίες αναμένεται ν’ αρχίσουν το φθινόπωρο του 2019 και να συμπληρωθούν σε 1 χρόνο έναντι προϋπολογιζόμενης δαπάνης €2,2εκ + ΦΠΑ.

9