Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχει σε Ευρωπαϊκό Έργο

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχει σε Ευρωπαϊκό Έργο

Η ψηφιακή τεχνολογία έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, διαμορφώνοντας τον τρόπο που μαθαίνουμε, ζούμε, επικοινωνούμε και συνδεόμαστε, όχι μόνο στον εργασιακό χώρο, αλλά και στη καθημερινότητά μας.

Οι ψηφιακές δεξιότητες ανοίγουν ορίζοντες στην εξέλιξη και ευημερία του ανθρώπου. Παρόλα αυτά, η απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων αποτελεί προνόμιο των σύγχρονων κοινωνιών, διευρύνοντας με αυτόν τον τρόπο το ψηφιακό χάσμα μεταξύ των πολιτών και λαών, το οποίο γίνεται ακόμη πιο έντονο στις ομάδες των ατόμων με αναπηρίες και στους ηλικιωμένους. Υπαίτιοι λοιπόν για τη μη ισότιμη συμμετοχή των πολιτών και τον ψηφιακό αποκλεισμό,  είναι η αδυναμία πρόσβασης, η μη επαρκής καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων και η απουσία μίας ενιαίας προσέγγισης στον χώρο της εκπαίδευσης.

Για τη διασφάλιση της συμπερίληψης, της ισότιμης μεταχείρισης και την καταπολέμηση του ψηφιακού αποκλεισμού πολιτών και λαών, η απάντηση βρίσκεται στην εστίαση στις πρόνοιες της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Άτομα με Αναπηρίες και στις αρχές που τη διέπουν.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχει, ως ένας από τους εταίρους, στο Έργο ENTELIS+: Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Μάθηση με τη χρήση της Τεχνολογίας σε μια Ενιαία Κοινωνία χωρίς Αποκλεισμούς, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στοχεύει στη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος, στην ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των ατόμων με αναπηρίες όλων των ηλικιών, στην ανάδειξη του ρόλου της προσβασιμότητας των ΤΠΕ και της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας σε μία εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, καθώς και στον αντίκτυπο της προσβασιμότητας στην παροχή υπηρεσιών. Το έργο ENTELIS+ συντονίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πάροχων Υπηρεσιών για Άτομα με Αναπηρίες (EASPD) στο Βέλγιο, με τη συμμετοχή εννέα άλλων εταίρων: τον οργανισμό για άτομα με αναπηρίες AIAS Bologna Onlus, στην Ιταλία, την εταιρεία προσβασιμότητας FUNKA, στην Σουηδία, το Πανεπιστήμιο Johannes Kepler Universitat Linz, στην Αυστρία, τον εκπαιδευτικό οργανισμό ATEMPO, στην Αυστρία, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το κέντρο υπηρεσιών για άτομα με αναπηρίες SJOG, στην Ιρλανδία,  το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής (επαγγελματικής κατάρτισης) Μαργαρίτα, στην Ελλάδα, και τον Οργανισμό Προώθησης της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας στην Ευρώπη (AAATE). 

Από τα ευρήματα των δραστηριοτήτων του πρώτου έτους του προγράμματος, διαφαίνεται ότι η καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων και η παροχή προσβάσιμου ψηφιακού υλικού στα άτομα με αναπηρίες και ηλικιωμένους προωθούν τις αρχές της Ενιαίας Εκπαίδευσης για όλες τις ηλικίες, στηρίζουν την ισότιμη συμμετοχή, την ανάπτυξη και τη διασφάλιση του συμφέροντος του παιδιού, οφέλη τα οποία επεκτείνονται στην κοινωνική συμμετοχή, στην αυτόνομη διαβίωση και στη βελτίωση των προοπτικών σταδιοδρομίας και απασχόλησης. Τα ευρήματα αυτά παρουσιάζονται σύντομα σε τρία πληροφοριακά δελτία τα οποία αφορούν: (α) γενικότερα το ζήτημα των ψηφιακών δεξιοτήτων των ατόμων με αναπηρίες και των ηλικιωμένων, (β) το ρόλο της προσβασιμότητας των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στην Ενιαία Εκπαίδευση, και (γ) τον αντίκτυπο της προσβασιμότητας στην παροχή υπηρεσιών με έμφαση στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση.

Το Πρόγραμμα ENTELIS+ έχει προχωρήσει και στη ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο θα εφαρμοστεί πιλοτικά σύντομα και θα είναι σύντομα διαθέσιμο στο κοινό, καθώς επίσης και στην ανάπτυξη ενημερωτικών δελτίων που αφορούν παράγοντες επιτυχίας και επισημαίνουν καλές πρακτικές και πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της ψηφιακής προσβασιμότητας. Όλες οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες εκδόσεις του Έργου βρίσκονται στο https://entelisplus.entelis.net/resources/.  

Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο και τα ενημερωτικά δελτία στην αγγλική, ελληνική, ιταλική, και γερμανική γλώσσα αποταθείτε στον επίσημο ιστότοπο του Προγράμματος ENTELIS+, https://entelisplus.entelis.net/

Για τις δράσεις του Έργου στην Κύπρο μπορείτε να αποταθείτε στα μέλη της ερευνητικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου:

Κατερίνα Μαύρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, συντονίστρια της ομάδας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, [email protected]

Ελένη Θεοδώρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, [email protected]

Μαρία Μελετίου-Μαυροθέρη, Καθηγήτρια, [email protected]

Αθηνά Κατσούλη, Ερευνητική Συνεργάτιδα, [email protected] 

Σημείωση: Η στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυτή τη δημοσίευση δεν σημαίνει και την υποστήριξη του περιεχομένου της, το οποίο αντανακλά μόνο τις απόψεις των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή τη δημοσίευση.

 

 

 

Home