Κατεβάστε τώρα το application της Offsitenews για Android & για iOS
Group google play
Group app store
mobile app

NEDECO Electronics Ltd: Προτεραιότητα η προστασία του περιβάλλοντος και η βιώσιμη ανάπτυξη

Offsite Team -
23.03.2023

NEDECO Electronics Ltd: Προτεραιότητα η προστασία του περιβάλλοντος και η βιώσιμη ανάπτυξη

Αναβαθμίζει τον τρόπο λειτουργίας της η εταιρεία

Δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα σε περιβαλλοντικά θέματα και στην καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης μεταξύ των μελών του προσωπικού της, η NEDECO Electronics Ltd προχώρησε στην υιοθέτηση μεθόδων και πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον. Στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης του τρόπου λειτουργίας της, η εταιρεία έχει μειώσει τη χρήση χαρτιού στις καθημερινές τις εργασίες, εγκατέστησε κάδους ανακύκλωσης χαρτιού, PMD και χρησιμοποιημένων μπαταριών, σε χώρους εντός των κεντρικών της γραφείων, ενώ προέβη σε ενημέρωση των εργαζομένων για το πρόγραμμα ανακύκλωσης και διαχείρισης απορριμμάτων.

Ως μια επιχείρηση που προάγει τη χρήση της τεχνολογίας και την ψηφιακή μετάβαση σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας, η NEDECO Electronics Ltd, αξιοποιεί εναλλακτικούς τρόπους λειτουργίας, συντονισμού και επικοινωνίας μεταξύ των μελών του προσωπικού της, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τα διαδικτυακά Μέσα για τη διεκπεραίωση των εργασιών τους, μειώνοντας στο ελάχιστο τις εκτυπώσεις εγγράφων.

Οι αλλαγές που έχουν υιοθετηθεί ενισχύουν την προσπάθεια για μείωση της κατανάλωσης χαρτιού και αναλωσίμων, με στόχο τη δημιουργία κουλτούρας που να προάγει την ανακύκλωση, την επαναχρησιμοποίηση χαρτιού όπου αυτό είναι εφικτό, τη μείωση των αλόγιστων εκτυπώσεων και της άσκοπης χρήσης υλικών, εντός της επιχείρησης.

Σε δήλωσή του ο Διευθύνων Σύμβουλος της NEDECO Electronics Ltd, κ. Λουκιανός Ράφτης, έστειλε το μήνυμα πως «ο εκσυγχρονισμός, η αναβάθμιση και η μετεξέλιξη του τρόπου λειτουργίας των επιχειρήσεων, με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη, θα πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα για κάθε υγιή οργανισμό και εταιρεία». Έστειλε παράλληλα το μήνυμα πως η αξιοποίηση των εργαλείων που δίνει η τεχνολογία προς αυτή την κατεύθυνση, είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Home