Στο μικροσκόπιο η εφαρμογή του Ευρ. Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Στο μικροσκόπιο η εφαρμογή του Ευρ. Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης

-  Διαδικτυακή συνάντηση Δημάρχου Λευκωσίας με αντιπροσωπεία του Κογκρέσου Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του ΣτΕ

 

Διαδικτυακή συνάντηση με την Επιτροπή Παρακολούθησης της Εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Κογκρέσου Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης είχε τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 ο Δήμαρχος Λευκωσίας Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης.

 

Η Επιτροπή θα εξετάσει την πρόοδο στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Χάρτη στην Κύπρο.

 

Ο Δήμος Λευκωσίας έλαβε την τελική έκθεση και τις συστάσεις της Επιτροπής τον Οκτώβριο του 2016. Εκ τότε έχει αποστείλει μεγάλο αριθμό επιστολών προς τις αρμόδιες Αρχές στις οποίες επισημαίνονται τα πορίσματα / συστάσεις της Επιτροπής. Στις επιστολές υπογραμμίζεται σαφώς και το αίτημα για υιοθέτηση των προνοιών του Χάρτη. 

 

Μιλώντας κατά τη διαδικτυακή συνάντηση ο Δήμαρχος Λευκωσίας Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης έθεσε, για άλλη μια φορά, το θέμα της μη συμπερίληψης των προνοιών του Χάρτη στον Εθνικό Νόμο κατά τρόπο που να είναι δυνατή η επίκλησή τους ενώπιον Δικαστηρίων. Ζήτημα το οποίο είχε συζητηθεί και κατά την συνάντηση της αντιπροσωπείας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Κογκρέσου με τον Πρόεδρο του Ανώτατου Δικαστηρίου, το 2016.

 

Ο κ. Γιωρκάτζης τόνισε παράλληλα την ανάγκη παραχώρησης από το κράτος των απαραίτητων οικονομικών πόρων προς τις Τοπικές Αρχές και διάθεσης αυτών χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες, όπως προνοεί το άρθρο 9 του Χάρτη, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους.

 

Ανέφερε ακόμη ότι η εποπτικός έλεγχος από το κεντρικό κράτος προς τις Τοπικές Αρχές δεν πρέπει να υπερβαίνει τον έλεγχο της νομιμότητας, ώστε να μην αποτελεί τροχοπέδη στις καθημερινές λειτουργίες και στις στρατηγικές αποφάσεις των τοπικών συμβουλίων.

 

Σχετικά με το Κογκρέσο Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών

 

Το Κογκρέσο των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών είναι ένας θεσμός στην Ευρώπη υπεύθυνος για την αξιολόγηση της κατάστασης της τοπικής και περιφερειακής δημοκρατίας στα 47 κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Πρωταρχικός του ρόλος είναι η ενίσχυση της τοπικής και περιφερειακής δημοκρατίας και η παρακολούθηση των εξελίξεων της.

 

Στο πλαίσιο αυτό παρακολουθεί την εφαρμογή εκ μέρους των κρατών μελών του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης - της πρώτης νομικά δεσμευτικής πράξης που υιοθετήθηκε το 1985. Ο Χάρτης αποτελεί μια συνθήκη – ορόσημο για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων των τοπικών και περιφερειακών αρχών όπως το δικαίωμα να είναι αυτόνομοι, το δικαίωμα να εκλέγουν τους τοπικούς φορείς τους, να ασκούν τις δικές τους αρμοδιότητας, να διαθέτουν διοικητικές δομές και οικονομικούς πόρους και το δικαίωμα να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη σε περίπτωση παρέμβασης από άλλα επίπεδα διακυβέρνησης.

 

Η Κύπρος επικύρωσε τον Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης το 1988.

 

 

 

Home