Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έγινε Associate Member του Hyperledger

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έγινε Associate Member του Hyperledger

Hyperledger

Το Πανεπιστήμιο συμμετέχει στην παγκόσμια πλατφόρμα στο πλαίσιο της αποστολής του Hyperledger για προώθηση των τεχνολογιών blockchain

Το Ινστιτούτο για το Μέλλον (Institute For the Future - IFF) του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (UNIC) έχει γίνει μέλος (Associate Member) του Hyperledger, μιας πολυεπίπεδης συνεργατικής πλατφόρμας βασισμένης στην ελεύθερη πρόσβαση (open source), του Ιδρύματος Linux. Η πλατφόρμα δημιουργήθηκε για να εξελίξει και να προωθήσει τις τεχνολογίες Blockchain. Το IFF προσκλήθηκε για να γίνει μέλος του Hyperledger σε αναγνώριση του έργου του και της σημαντικής συνεισφοράς του στην κοινότητα του Hyperledger, η οποία συνεργάζεται με σημαντικούς οργανισμούς στο χώρο του blockchain όπως η IBM, Intel και SAP.

Το IFF|UNIC έχει συμμετάσχει ενεργά στην κοινότητα του Hyperledger κατά το προηγούμενο έτος, πριν ακόμη γίνει επίσημο μέλος, συμβάλλοντας στις ευρύτερες προσπάθειες για παγκόσμια συνεργασία που προωθείται μέσω της πλατφόρμας για την εν λόγω τεχνολογία. Τέτοιες συνεισφορές περιλαμβάνουν την συμπερίληψη αναφορών στις εξελίξεις που αφορούν το Hyperledger στο εισαγωγικό εξ αποστάσεως μάθημα (MOOC) του Πανεπιστημίου στα Ψηφιακά Νομίσματα, το οποίο παρακολούθησαν 3,102 φοιτητές κατά την περασμένη ακαδημαϊκή χρονιά (και πέραν των 35,000 μέχρι σήμερα), καθώς επίσης και την εισαγωγή ενός νέου μαθήματος το οποίο επικεντρώνεται στην χρήση του Blockchain στις επιχειρήσεις και σε ειδικές περιπτώσεις όσον αφορά τα Hyperledger Frameworks, στο μεταπτυχιακό (MSc) στο Ψηφιακό Νόμισμα του Πανεπιστημίου. Επιπλέον, η τεχνική ομάδα του IFF εργάζεται επί του παρόντος σε ένα ερευνητικό έργο που χρηματοδοτείται από την ΕΕ και στοχεύει στην παροχή αποκεντρωμένου δικτύου κοινωνικών μέσων με τη χρήση του Hyperledger Fabric.

Σχολιάζοντας την εξέλιξη, ο Καθηγητής Γιώργος Γιαγλής, Γενικός Διευθυντής του IFF|UNIC, υπογράμμισε τη συνεργατική προσέγγιση που είναι η βάση της όλης προσπάθειας, η οποία συνδέεται άρρηκτα με το έργο και τους στόχους του Ινστιτούτου. «Ανυπομονούμε να εξελίξουμε τις αναδυόμενες τεχνολογίες blockchain και να συμβάλλουμε στην αποτελεσματική εφαρμογή τους σε βιομηχανικό, κυβερνητικό και εκπαιδευτικό επίπεδο, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας του Hyperledger», επεσήμανε ο Καθηγητής Γιαγλής.

«Στο άμεσο μέλλον, το IFF|UNIC θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη επαγγελματικής κατάρτισης στο Hyperledger και στην οργάνωση σχετικών εκδηλώσεων», συνέχισε ο Καθηγητής Γιαγλής. Σε αυτό το πλαίσιο το κορυφαίο συνέδριο για το blockchain στην Ευρώπη, DECENTRALIZED 2019, που διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Αθήνα, μεταξύ 30 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου, θα παρέχει, ανάμεσα σε άλλα, ένα ολοήμερο εργαστήριο για το Hyperledger Fabric.

Με τα παραπάνω, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσβλέπει στη συνέχιση της ενεργού συμβολής του ως επίσημο μέλος της κοινότητας του Hyperledger, συμβάλλοντας απτά στην περαιτέρω ανάπτυξη του μοναδικού και ποικιλόμορφου οικοσυστήματος του Hyperledger.

Home