Νέα οδηγία περί αφερεγγυότητας και 2ης ευκαιρίας επιχειρήσεων

ε.ε.
Κάθε χρόνο, 1,7 εκατομμύρια άνθρωποι χάνουν τη δουλειά τους επειδή η εταιρεία τους χρεοκοπεί

Το Συμβούλιο των Υπουργών Δικαιοσύνης της ΕΕ, που συνεδριάζει σήμερα στο Λουξεμβούργο, συμφώνησε σήμερα, μετά από δύο χρόνια διαπραγματεύσεων στην κοινή το θέση επί της οδηγίας αφερεγγυότητας επιχειρήσεων, η οποία αποσκοπεί στο να παράσχει πρόσβαση σε βιώσιμες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες σε προληπτικά πλαίσια αναδιάρθρωσης, ώστε να μπορέσουν να αναδιαρθρωθούν σε πρώιμο στάδιο και έτσι να αποφευχθεί η αφερεγγυότητα. Η ίδια οδηγία παρέχει επίσης μια δεύτερη ευκαιρία σε αξιόπιστους επιχειρηματίες σε πτώχευση και εισάγει μέτρα για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών αναδιάρθρωσης, αφερεγγυότητας και απαλλαγής.

Ως εκ τούτου θα ξεκινήσουν τώρα διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας στις αρχές του 2019.

Τροποποίηση των διατάξεων 

Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο τροποποίησε σήμερα τις διατάξεις σχετικά με τη συμμετοχή των δικαστών, διατηρώντας παράλληλα τον στόχο της ταχύτερης διαδικασίας αφερεγγυότητας. Η θέση του Συμβουλίου προβλέπει μεγαλύτερη ευελιξία για τα κράτη μέλη να αποφασίζουν για το πότε η συμμετοχή των δικαστών στη λήψη αποφάσεων καθίσταται υποχρεωτική.

Οι Υπουργοί τροποποίησαν τη διάρκεια της παραμονής των επιμέρους πράξεων επιβολής, διατηρώντας ταυτόχρονα τις προτεινόμενες από την Κομισιόν διάρκειες (δηλαδή ανώτατο όριο 4 μηνών για την αρχική διάρκεια) και το Συμβούλιο εισάγει τη δυνατότητα μεγαλύτερης προθεσμίας για τα δικαστήρια να επιβεβαιώνουν ιδιαίτερα περίπλοκα σχέδια.

Ευελιξία σε εθνικό επίπεδο

Επιπλέον τα κράτη μέλη αποφάσισαν να επιτύχουν μεγαλύτερη ευελιξία σε εθνικό επίπεδο για να καθορίσουν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εκ των προτέρων αξιολόγηση μιας επιχείρησης, καθώς και τους κανόνες που καθορίζουν πότε μια κατηγορία αξιολόγησης πιστωτών μπορεί να υποστεί αλλαγή.

"Κάθε χρόνο, 1,7 εκατομμύρια άνθρωποι χάνουν τη δουλειά τους επειδή η εταιρεία τους χρεοκοπεί. Επομένως, πρέπει να έχουμε ισχυρούς κανόνες αφερεγγυότητας σε ολόκληρη την ΕΕ για να μειώσουμε τον αριθμό των πτωχεύσεων και να εξασφαλίσουμε την παροχή μιας δεύτερης ευκαιρίας σε αξιόπιστους επιχειρηματίες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το Συμβούλιο υποστηρίζει αυτή τη νέα νομοθεσία, με προσαρμογές για να διασφαλίσει ότι θα λαμβάνει πλήρως υπόψη τα υπάρχοντα και καλά λειτουργούντα συστήματα που εφαρμόζονται ήδη στα κράτη μέλη", δήλωσε σχετικά ο Γιόζεφ Μόζερ, Υπουργός Δικαιοσύνης της Αυστρίας.  

8