Διευκρινίσεις Υπ. Παιδείας για την απεργία - Ποιους ενδιαφέρει

Οι διευκρινίσεις ενδιαφέρουν συγκεκριμένες ομάδες πολιτών.
Υπάρχουν αρμόδιες ομάδες για να δώσουν οδηγίες.

Σε διευκρινίσεις για τους βοηθούς για παιδιά με ειδικές ανάγκες και για τα κοινοτικά νηπιαγωγεία προβαίνει το Υπουργείο Παιδείας, ενόψει της 48ωρης απεργίας των εκπαιδευτικών.

Σε ανακοίνωση αναφέρει ότι οι σχολικοί βοηθοί/συνοδοί για παιδιά με ειδικές ανάγκες, οι οποίοι/ες καλούνται, σύμφωνα με τις οδηγίες της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Σχολικών Εφορειών, να παρουσιαστούν στον χώρο εργασίας τους, δεν μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη παραλαβής και φύλαξης των παιδιών. Υπενθυμίζεται ότι η ασφάλεια των παιδιών στον σχολικό χώρο αποτελεί ευθύνη της διεύθυνσης του σχολείου και του διδακτικού προσωπικού.

 Τα Κοινοτικά Νηπιαγωγεία, τα οποία λειτουργούν σε αίθουσες των Δημόσιων Νηπιαγωγείων ή σε κτήρια των Συμβουλίων Κοινοτικού Εθελοντισμού ή Δήμων ή Κοινοτήτων, είναι Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία αφού αυτά ιδρύονται και λειτουργούν με βάση τους περί Ιδιωτικών Σχολείων και Φροντιστηρίων Νόμους του 1971 έως 2012 και επομένως οι νηπιαγωγοί που εργάζονται σε αυτά είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι.

Ως εκ τούτου, οδηγίες για τη λειτουργία τους κατά τις ημέρες της απεργίας, λαμβάνουν από τους εργοδότες τους (Συνδέσμους Γονέων, Δήμους, Συμβούλια Κοινοτικού Εθελοντισμού).

 

10