Οι γονείς "φρουροί" σε νηπιαγωγεία και δημοτικά;

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το θέμα με τους φρουρούς ασφαλείας στα σχολεία.
"Εναλλακτικό σχέδιο για κάλυψη των αναγκών"

"Εναλλακτικό σχέδιο φύλαξης των  σχολικών κτιρίων" επεξεργάζονται και αναμένεται να προτείνουν οι Σχολικές Εφορείες.

Πληροφορίες της Offsite αναφέρουν ότι σε συνεννόηση με την Αστυνομία θα επιχειρηθεί όπως σε σχολεία τα οποία δεν είναι δυνατό να καλυφθούν από ιδιωτικούς φρουρούς, τη φύλαξη των σχολείων να αναλάβουν επί πληρωμή γονείς και κηδεμόνες των παιδιών.

Η φρούρηση από τους γονείς σε νηπιαγωγεία και δημοτικά με βάση την απόφαση του Υπουργικού  θα γίνεται την κρίσιμη ώρα από τις 07:00 - 08:00. 

Ο πρόεδρος των Σχολικών Εφορειών Ντίνος Έλληνας ανέφερε ότι είναι «εκ φύσεως αδύνατο τα γραφεία ιδιωτικών φρουρών να φυλάξουν όλα τα σχολεία.

Άρα για να ελαχιστοποιήσουμε το ενδεχόμενο οποιουδήποτε κινδύνου, θα προτείνουμε το μέτρο αυτό».

Ο κ. Έλληνας ανέφερε  ότι οι εκμισθώσεις θα γίνονται από τις Σχολικές Εφορείες.

Εισήγηση για τη φρούρηση των σχολείων

«Δεν φαίνεται να είναι κάτι αρνητικό»

Ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σωτήρης Χριστοφή,  ανέφερε στην Offsite ότι συμφωνεί εκ πρώτης όψεως με την εισήγηση ώστε γονείς και κηδεμόνες να φρουρούν τα σχολικά κτίρια από τις 07:00 έως τις 08:00 το πρωί.

Ο κ. Χριστοφή ανέφερε όμως ότι προϋπόθεση πρέπει να είναι ο έλεγχος των ικανοτήτων  αυτών των προσώπων από την Αστυνομία.

Σύμφωνα με τον κ. Χριστοφή, η κάλυψη των σχολείων στις πόλεις θα μπορεί να γίνει από τους φρουρούς, ενώ πρόβλημα ενδέχεται να υπάρξει με αυτά των κοινοτήτων.

10