ΠΟΕΔ: Ζητά πιστοποιητικά καταλληλότητας για όλα τα σχολεία

ΠΟΕΔ: Ζητά πιστοποιητικά καταλληλότητας για όλα τα σχολεία

Μέσα από την επιστολή ζητά παράλληλα και πιστοποιητικά πυρασφάλειας και Ηλεκτρολογικής  Εγκατάστασης

Επιστολή στον υπουργό Παιδείας Κώστα Χαμπιαούρη έστειλε την περασμένη Τετάρτη 10 Οκτωβρίου μέσα από την οποία ζητά να μάθει κατά πόσο στα σχολεία Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης εφαρμόζονται οι πρόνοιες της πιο πάνω Νομοθεσίας για τα θέματα ασφάλειας και υγείας.  

Πιο συγκεκριμένα, η ΠΟΕΔ θέτει ως προτεραιότητα την παράθεση από την Αρμόδια Αρχή για όλες τις σχολικές μονάδες Πιστοποιητικών/Βεβαιώσεων Καταλληλόλητας των σχολικών αιθουσών, των γραφείων και όλων των άλλων χώρων στους οποίους εκπαιδεύονται και διαβιούν τα παιδιά κατά την παρουσία τους στο σχολείο, αλλά και οι εκπαιδευτικοί και το υπόλοιπο προσωπικό.

 

Παράλληλα, ζητείται για όλες τις σχολικές μονάδες η έκδοση, των απαιτούμενων και από τη Νομοθεσία, Πιστοποιητικού ή Βεβαίωσης Πυρασφάλειας και Πιστοποιητικού ή Βεβαίωσης Ηλεκτρολογικής  Εγκατάστασης.  

 

Μάλιστα στην επιστολή της προς τον υπουργό η ΠΟΕΔ αναφέρει ότι σε περίπτωση που για οποιουσδήποτε λόγους αυτό δεν είναι δυνατό τη δεδομένη χρονική στιγμή, γεγονός που κρίνεται ως απαράδεκτο και που ελλοχεύει σωρεία κινδύνων, τότε η Αρμόδια Αρχή επιβάλλεται με επιστολή που θα αποστείλει στις επηρεαζόμενες Διευθύνσεις των σχολείων, να αναλάβει την ευθύνη για τη μη ύπαρξη των πιο πάνω Πιστοποιητικών, καθώς και να την ενημερώσει σχετικά για το πότε και στη βάση ποιου χρονοδιαγράμματος θα εξασφαλιστούν αυτά μετά τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων. 

Υπενθυμίζεται ότι τις τελευταίες μέρες μέσα από εγκύκλιος που έστειλε προς τα μέλη της η ΠΟΕΔ τους κάλεσε να απέχουν από όποιες εξωσχολικές δραστηριότητες εκτός των ωρών λειτουργίας των σχολείων.  

Home