Σχέδιο μεταρρύθμισης της Αστυνομίας χωρίς ξεκάθαρο κόστος

To σχέδιο μεταρρύθμισης στην Αστυνομία
Η Αστυνομία λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο από το 1960-Τι προνοεί η μεταρρύθμιση

Στη βάση προσφορών θα γίνει η αναδιοργάνωση της Αστυνομίας σε όλα τα επίπεδα.

Μετά από εντολές του Αρχηγού Αστυνομίας Ζαχαρία Χρυσοστόμου τέθηκε σε εφαρμογή η υλοποίηση μελέτης.  

Η μεταρρύθμιση ολόκληρου του αστυνομικού οργανισμού περιλαμβάνει την αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό της δομής, οργάνωσης και τρόπου λειτουργίας του, ούτως ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. 

Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη χωρίς συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα.

Το μεγάλο αυτό project θα τεθεί σε ισχύ με την κατάθεση προσφορών από Εταιρείες με στόχο να αναλάβουν κομμάτια του όλου εγχειρήματος.

Διαβάστε επίσης: Γιατί συνελήφθη ο ύποπτος για τη διαφθορά στο ποδόσφαιρο

Πρώτα θα ξεκαθαρίσει το μοντέλο που θα ακολουθηθεί γι΄αυτό θα μελετηθεί η λειτουργία αστυνομικών προτύπων άλλων χωρων ώστε να επιλεγεί αυτό που ταιριάζει στην κυπριακή Αστυνομία.

Ακολούθως, θα τεθούν οι προδιαγραφές του μοντέλου και θα αρχίσει η τελική επεξεργασία για τη μελέτη που θα οδηγήσει στον εκσυγχρονισμό της Αστυνομίας.

Αυτή τη στιγμή δεν είναι ξεκάθαρο το κόστος του εγχειρήματος.

Ο Αρχηγός Αστυνομίας Ζαχαρίας Χρυσοστόμου.

Η αναδιοργάνωση του Σώματος κρίθηκε αναγκαία αφού η Αστυνομική Δύναμη λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο από το 1960 οπότε και ιδρύθηκε.

Μεταξύ άλλων θα εξεταστεί και ο τρόπος δράσης της Αστυνομίας αφού ενδέχεται να κριθεί αναγκαία η διαφοροποίηση κάποιων καθηκόντων και ο αποτελεσματικότερος χειρισμός του έμψυχου δυναμικού.

Δεν αποκλείεται να κριθεί αναγκαία η ενδυνάμωση κάποιων Τμημάτων ή ακόμα και η δημιουργία αλλων.

Διαβάστε επίσης: "Τεράστια οικονομικά συμφέροντα πίσω από την κάνναβη"(ΒΙΝΤΕΟ)

Αυτή τη στιγμή η κυπριακή Αστυνομία αριθμεί συνολικά 5459 αστυνομικούς όμως υπάρχουν 520 κενές θέσεις που πρέπει να καλυφθούν για την εύρυθμη λειτουργία του Σώματος.

Εξάλλου, η μετεξέλιξη της Αστυνομίας βασίζεται:

  1. Στην  αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των κριτηρίων πρόσληψης
  2. Στη  θέσπιση για πρώτη φορά κριτηρίων για τις μεταθέσεις και την εναλλαξιμότητα
  3. Στον  εκσυγχρονισμό των κριτηρίων ανέλιξης με ανάλογη τροποποίηση των περί Προαγωγών Κανονισμών.
  4. Στη  μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της εκπαιδευτικής προσέγγισης σε ό,τι αφορά στην αστυνομική εκπαίδευση τόσο των δοκίμων αστυνομικών όσο και των υπαστυνόμων αλλά και των υπολοίπων αξιωματικών
  5. Στην εφαρμογή της έξυπνης αστυνόμευσης.

 

10