Τι θα γίνει με προαγωγές και προσλήψεις στην Αστυνομία

Θα γίνουν τελικά οι προαγωγές στην Αστυνομία;
Οι τελευταίες προαγωγές έγιναν τον Δεκέμβριο του 2017

Δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο εάν θα γίνουν φέτος προαγωγές στην Αστυνομική Δύναμη.

Υπάρχει το ενδεχόμενο να γίνουν προαγωγές στις ανώτερες βαθμίδες άν και δεν αποκλείεται οι προαγωγές να αφορούν και άλλους χαμηλότερους βαθμούς.

Οι τελευταίες προαγωγές έγιναν τον Δεκέμβριο του 2017.

Πληροφορίες της Offsite αναφέρουν ότι δεν έχουν γίνει οι διαδικασίες για σύσταση Επιτροπών Αξιολόγησης και Κρίσεων.

Εφόσον γίνουν προαγωγές στους βαθμούς των:

  • Ανώτερων Αστυνόμων
  • Ανώτερων Υπαστυνόμων
  • Αστυνόμων

δεν απαιτείται η σύσταση Επιτροπών Αξιολόγησης και Κρίσεων αφού οι προαγωγές γίνονται κατευθείαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Στις προαγωγές στους χαμηλότερους βαθμούς απαιτείται οι υποψήφιοι να περάσουν από τις Επιτροπές Αξιολόγησης και Κρίσεων.

 

Οι  προαγωγές «πληγώνουν» την Αστυνομία – Αναταραχή μετά από το stop σε 8 του Γενικού Εισαγγελέα

520 κενές θέσεις

Η Αστυνομία διαθέτει 520 κενές θέσεις αστυνομικών.

Κάτω από αυτά τα δεδομένα, οι θέσεις αυτές πρέπει να καλυφθούν σε κάποιο στάδιο για να λειτουργήσει εύρυθμα η Αστυνομία.

Σημειώνεται ότι η Αστυνομία διαθέτει αυτή τη στιγμή πέραν των 5.000 μελών.

Το Αρχηγείο είναι στο περίμενε για την πλήρωση αυτών των θέσεων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για κάτι τέτοιο είναι οι θέσεις να προκηρυχθούν, να δημοσιευθούν στην επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και ακολούθως να υπάρξει η υποβολή αιτήσεων πρόσληψης στην Αστυνομία.

Αυτή τη στιγμή εκκρεμεί η δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της προκήρυξης των 56 θέσεων που εγκρίθηκαν για την Πυροσβεστική Υπηρεσία κάποιες από τις οποίες θα καλύψουν το νέο Πυροσβεστικό Σταθμό στο Βασιλικό.

10