Ε, γράψετε πιο λλιους ασθενείς, γιατροί μου…

Ε, γράψετε πιο λλιους ασθενείς, γιατροί μου…

Εφουλάρετε τις λίστες σας με κόσμο και δεν μπορείτε να τους εξυπηρετήσετε. 

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΕΦΕΤΗΣ (Από τον ΕΦΕΤΗ που δημοσιεύτηκε την Κυριακή 10/1)

Ο Αντρέας Πολυνείκης, ο Πρόεδρος Εταιρείας Προσωπικών Οικογενειακών Γιατρών, μιλούσε τις προάλλες στο ΡΙΚ (8/1) και έκανε παράπονα ότι οι Προσωπικοί Ιατροί δεν έχουν χρόνο και ότι δεν θα έπρεπε να ήταν οι αρμόδιοι για να συμπληρώσουν τις αιτήσεις εμβολιασμού των ασθενών τους. Ότι αυτό πρόκειται για μια διαδικασία που θα μπορούσε να την κάνει μια γραμματέας ή κάποιος άλλος και όχι ο γιατρός. 

Ορθώς ο δημοσιογράφος του επεσήμανε δυο πράματα: 1/ ότι είναι λογικό να είναι υπεύθυνος ο προσωπικός ιατρός για την συμπλήρωση της αίτησης εμβολιασμού αφού ο πολίτης θα πρέπει ούτως ή άλλως να συνομιλήσει με τον προσωπικό του ιατρό για πιθανές παρενέργειες ή αλλεργίες. 2/ το αν θα συμπληρωθεί η αίτηση από γραμματέα ή από άλλο πρόσωπο, ας προσλάβει ο ιατρός μια γραμματέα τότε για να βοηθά τους ασθενείς του με αυτές τις γραφειοκρατικές διαδικασίες αν ο ίδιος ο ιατρός δεν έχει χρόνο για τέτοια. 

Θα έπρεπε όμως να ειπωθεί και ένα τρίτο σημείο: Μα γιατρέ μου, αν δεν προλαβαίνετε, γράψετε πιο λίγους ασθενείς. Εφουλάρετε τις λίστες σας με κόσμο και δεν μπορείτε να τους εξυπηρετήσετε. 

Κανονικά ο ΟΚΥΠΥ και ο ΟΑΥ θα έπρεπε να θέσουν κριτήρια, όπως:

1/ Όποιος προσωπικός ιατρός εγγράφει πέραν των 100 ασθενών θα πρέπει υποχρεωτικά να εργοδοτεί μια βοηθό ιατρείου / γραμματέα. 

2/ Όποιος προσωπικός ιατρός εγγράφει πέραν των 500 ασθενών θα πρέπει υποχρεωτικά να εργοδοτεί τουλάχιστο 2 βοηθούς ιατρείου / γραμματείς.

Home