Εξετάσεις για αστυνομία: 256 κενές θέσεις αλλά πέρασαν μόνο 192!

Εξετάσεις για αστυνομία: 256 κενές θέσεις αλλά πέρασαν μόνο 192!

Πέρασαν λιγότεροι απ' ότι οι κενές θέσεις - Πόσοι... απέτυχαν

Ένα αξιοσημείωτο στοιχείο προκύπτει με τις γραπτές εξετάσεις για τις κενές θέσεις σε Αστυνομία και Πυροσβεστική. Ουσιαστικά στην γραπτή εξέταση πέτυχαν λιγότεροι από τις απαιτούμενες θέσεις!

Πιο συγκεκριμένα οι κενές θέσεις είναι 256. Στην Αστυνομία 200 και στην Πυροσβεστική 56. Παρακάθισαν στις εξετάσεις 855 άτομα από τους οποίους, σύμφωνα και με τα αποτελέσματα που δημοσιεύθηκαν σήμερα, πέτυχαν μόνο οι 192. Απέτυχαν δηλαδή 663 άτομα.

Ως εκ τούτου πέρασαν λιγότεροι από τις κενές θέσεις! Επιπλέον, αυτοί οι 192 τώρα θα περάσουν και από τα αθλητικά/γυμναστικά αγωνίσματα και ψυχομετρικές εξετάσεις. Και μόνο εάν τα καταφέρουν και σε αυτές τις διαδικασίες θα προσληφθούν. Είναι πολύ πιθανόν δηλαδή ο αριθμός να μικρύνει ακόμα περισσότερο.  Δεν αποκλείεται λοιπόν να ακολουθήσει νέα προκήρυξη το επόμενο διάστημα για να καλυφθούν και οι υπόλοιπες θέσεις αφού οι ανάγκες στην Αστυνομία είναι μεγάλες. 

Σημειώνουμε ότι επιτυχών στην γραπτή εξέταση, σημαίνει πρόσωπο που συμμετέχει στη γραπτή εξέταση και συγκεντρώνει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο και στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση όχι λιγότερο του 40% της βαθμολογίας.  

Home