Γιατί η βασίλισσα της Αγγλίας υπογράφει ως «Elizabeth R»;