Κέρδη για την SEAT και 1.068 ευρώ επιπλέον μισθός για τους εργαζόμενους