Κατεβάστε τώρα το application της Offsitenews για Android & για iOS
Group google play
Group app store
mobile app

Κομισιόν: Ζητά από βιομηχανία μέτρα για εξασφάλιση φαρμάκων

Offsite Team -
08.04.2020

Κομισιόν: Ζητά από βιομηχανία μέτρα για εξασφάλιση φαρμάκων

Thumbnail
Τι δήλωσε η Επίτροπος Υγείας

Η Κομισιόν κάλεσε σήμερα τα Κράτη Μέλη να διασφαλίσουν ότι οι Ευρωπαίοι θα έχουν πρόσβαση σε βασικά φάρμακα κατά τη διάρκεια της πανδημίας, εκδίδοντας κατευθυντήριες γραμμές για την ορθολογική προμήθεια, χορήγηση και χρήση βασικών φαρμάκων για την αντιμετώπιση ασθενών με COVID19, καθώς και φαρμάκων που ενδέχεται να διατρέξουν κίνδυνο έλλειψης λόγω της πανδημίας.

Συγκεκριμένα, η Επίτροπος Στέλλα Κυριακίδου ανακοίνωσε ότι: "αυτή η πρωτοφανής κρίση στην υγεία θέτει τα συστήματα υγείας μας σε τεράστια πίεση - με τα αποθέματα βασικών φαρμάκων σε πολλά ευρωπαϊκά νοσοκομεία που κινδυνεύουν να μειωθούν. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε έλλειψη φαρμάκων που σώζουν ζωές σε τόσο κρίσιμη στιγμή. Σήμερα, παρουσιάζουμε συγκεκριμένες ενέργειες για τα Κράτη Μέλη για την πρόληψη των ελλείψεων και τη διασφάλιση ότι τα νοσοκομεία μας έχουν τα βασικά φάρμακα που χρειάζονται για τη διάσωση ζωών. Καλώ σε αλληλεγγύη υπευθυνότητα την  φαρμακευτική βιομηχανία της ΕΕ για να αυξήσει την παραγωγή φαρμάκων που απαιτούνται".

Οι κατευθυντήριες γραμμές της Κομισιόν σχετικά με τη βέλτιστη και ορθολογική χρήση των φαρμάκων τονίζουν την ανάγκη οι εθνικές αρχές:

- να δείξουν  την αλληλεγγύη μέσω της άρσης των απαγορεύσεων και των περιορισμών στις εξαγωγές, διασφαλίζοντας ότι τα βασικά φάρμακα είναι διαθέσιμα σε νοσοκομεία και φαρμακεία και ότι αποφεύγεται η εθνική αποθήκευση. Οι εθνικές αρχές θα πρέπει επίσης να καταπολεμήσουν την παραπληροφόρηση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε άσκοπη αποθεματοποίηση λόγω της αγορών πανικού.

- να υπάρξει εξασφάλιση της προσφοράς αυξάνοντας και αναδιοργανώνοντας την παραγωγή μέσω της παρακολούθησης των αποθεμάτων και των παραγωγικών ικανοτήτων, του συντονισμού των κοινών προσπαθειών της βιομηχανίας και της υλοποίησης πρωτοβουλιών στήριξης της ζήτησης και προμηθειών για την ενθάρρυνση του εφοδιασμού. Τα Κ-Μ πρέπει να στηρίξουν τη βιομηχανία για να αυξήσουν την παραγωγική τους ικανότητα μέσω φορολογικών κινήτρων και κρατικών ενισχύσεων και να εφαρμόσουν ρυθμιστική ευελιξία.

- προώθηση της βέλτιστης χρήσης των φαρμάκων στα νοσοκομεία, ιδίως με την προσαρμογή των υφιστάμενων νοσοκομειακών πρωτοκόλλων ή την καθιέρωση νέων επικυρωμένων πρωτοκόλλων για την πρόληψη της υπερβολικής χρήσης φαρμάκων, καθώς και τη δυνατότητα παράτασης των ημερομηνιών λήξης των φαρμάκων.

- βελτιστοποιήση των πωλήσεων στα φαρμακεία για αποφυγή συσσώρευσησ μέσω της εισαγωγής περιορισμών στις πωλήσεις για φάρμακα που κινδυνεύουν με έλλειψη και για προσωρινή εξέταση του περιορισμού των online πωλήσεων βασικών φαρμάκων.

Η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA), συγκέντρωσε στοιχεία σχετικά με τις τρέχουσες προκλήσεις, προκειμένου να παρακολουθεί, να αξιολογεί και να εντοπίζει τα φάρμακα που κινδυνεύουν με έλλειψη. Αυτό περιλαμβάνει την παρακολούθηση της συνολικής ζήτησης από τα Κ-Μ, καθώς και τον αντίκτυπο των απαγορεύσεων εξαγωγής τρίτων χωρών.

Ο κίνδυνος έλλειψης οφείλεται κυρίως στην αύξηση της ζήτησης φαρμάκων για την αντιμετώπιση ασθενών σε νοσοκομεία. Η συσσώρευση από τους πολίτες, η αυξημένη ζήτηση πειραματικών φαρμάκων, η εισαγωγή προστατευτικών μέτρων εντός και εκτός της ΕΕ, όπως οι απαγορεύσεις των εξαγωγών και η εθνική αποθήκευση, καθώς και τα εμπόδια μεταφοράς μεταξύ των χωρών, παίζουν επίσης ρόλο.

Επιπλέον, η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος Βέσταγκερ, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, προτείνει ένα προσωρινό πλαίσιο που εξηγεί πότε και πώς μπορούν οι επιχειρήσεις να αποκτήσουν καθοδήγηση ή γραπτή άνεση ώστε η συνεργασία για την αποφυγή ελλείψεων ουσιωδών προϊόντων και υπηρεσιών να είναι σύμφωνη με τους κανόνες ανταγωνισμού.

"Τα φάρμακα είναι απαραίτητα για τη διάσωση ζωών και τη θεραπεία των ανθρώπων που πάσχουν από COVID19. Η προτεραιότητά μας είναι να διασφαλίσουμε ότι οι Ευρωπαίοι θα έχουν πρόσβαση στα φάρμακα που χρειάζονται κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης της δημόσιας υγείας", σημείωσε σε βιντεοσκοπημένο της μήνυμα η Πρόεδρος Φον Ντερ Λάιεν

"Από την έναρξη της επιδημίας παρακολουθήσαμε την κατάσταση, με την υποστήριξη του ευρωπαϊκού οργανισμού φαρμάκων. Έχουμε δεσμευτεί με τη βιομηχανία να προβλέψουμε τυχόν διακοπή της προσφοράς αυτών των κρίσιμων προϊόντων", σημειώνει.

"Χρειαζόμαστε μεγαλύτερες ποσότητες φαρμάκων για τη θεραπεία ασθενών με COVID19 σε νοσοκομεία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σήμερα θεσπίσαμε κατευθυντήριες γραμμές για να διασφαλίσουμε ότι οι Ευρωπαίοι έχουν πρόσβαση σε φάρμακα προσιτά κατά τη διάρκεια της κρίσης", διευκρινίζει.

"Ζητούμε από τις εθνικές κυβερνήσεις να άρουν οποιαδήποτε απαγόρευση των εξαγωγών φαρμάκων. Τέτοιοι περιορισμοί μπορούν να οδηγήσουν σε ελλείψεις σε άλλα μέρη της ΕΕ. Είναι εξίσου σημαντικό να αποφεύγουν την αποθεματοποίηση", τονίζεει.

"Αυτό εμποδίζει τα φάρμακα να βρίσκονται στα φαρμακεία και τα νοσοκομεία όπου χρειάζονται. Χρειαζόμαστε επίσης αυξημένη παραγωγή φαρμάκων. Η βιομηχανία πρέπει να αναδιοργανώσει ανάλογα τις αλυσίδες εφοδιασμού και τις γραμμές παραγωγής της. Βοηθάμε τον κλάδο να το πράξει, μεταξύ άλλων παρέχοντάς του κάποια ευελιξία στη ρύθμιση ή τη διευκόλυνση των κρατικών ενισχύσεων, όπου αυτό είναι δυνατόν. Και οι εθνικές αρχές πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να περιορίσουν την online πώληση φαρμάκων που είναι απαραίτητα για τη θεραπεία ασθενών με COVID19 ", καταλήγει.

ΚΥΠΕ

 

Home