Ντράγκι: Παρουσίασε τα διδάγματα της ΕΚΤ από την κρίση

Ντράγκι: Παρουσίασε τα διδάγματα της ΕΚΤ από την κρίση

Τα διδάγματα της ΕΚΤ από την κρίση παρουσίασε ο Ντράγκι στο Στρασβούργο
Η σημασία κάθε ενός από αυτά τα στοιχεία ενισχύθηκε από την κρίση, ανέφερε ο Πρόεδρος της ΕΚΤ.

Τα διδάγματα της ΕΚΤ από την κρίση της ευρωζώνης, παρουσίασε ο Πρόεδρος της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι, στην τελευταία του παρουσία στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο (υπό αυτή του την ιδιότητα) στο πλαίσιο της ετήσιας  έκθεσης απολογισμού της τράπεζας.

Αναλυτικά ο Μάριο Ντράγκι εξήγησε στους Eυρωβουλευτές ότι το νομισματικό πλαίσιο της ΕΚΤ βασίζεται σε τρία στοιχεία: σαφή εντολή για επίτευξη σταθερότητας τιμών, ανεξαρτησία για τα μέσα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για την επίτευξη της εντολής μας και ένα ισχυρό πλαίσιο λογοδοσίας.

«Η σημασία κάθε ενός από αυτά τα στοιχεία ενισχύθηκε από την κρίση», σημείωσε.

«Καταρχάς, διαπιστώσαμε ότι μια σαφώς καθορισμένη εντολή είναι ζωτικής σημασίας για την αξιοπιστία μας έναντι του κοινού, διότι εγγυάται ότι η ΕΚΤ θα ενεργεί πάντοτε προς όφελος ολόκληρης της ζώνης του ευρώ και δεν θα επηρεάζεται από ομάδες συμφερόντων», ξεκαθάρισε ο Ντράγκι.

«Δεύτερον, διαπιστώσαμε ότι η ανεξαρτησία του μηχανισμού είναι το κλειδί για μια αποτελεσματική νομισματική πολιτική, καθώς επιτρέπει στην Κεντρική Τράπεζα να ενεργεί γρήγορα και ευέλικτα σε κρίσεις, ειδικά σε εξαιρετικές περιόδους», είπε. Πράγματι, πρόσθεσε, «ένα καλά εξοπλισμένο κιβώτιο εργαλείων, που περιλαμβάνει τόσο τυποποιημένα όσο και μη τυποποιημένα όργανα, έχει αποδειχθεί απαραίτητο σε συνθήκες όπου η μεταβίβαση της νομισματικής πολιτικής έχει υποβαθμιστεί ή όπου ο χώρος για μειώσεις των επιτοκίων είναι περιορισμένος».

«Τρίτον, είδαμε τη σημασία ενός ισχυρού πλαισίου λογοδοσίας, ιδιαίτερα όταν οι Κεντρικές Τράπεζες πρέπει να χρησιμοποιούν νέα εργαλεία που δεν είναι καλά κατανοητά από το κοινό. Οι Κεντρικές Τράπεζες είναι ισχυρές και ανεξάρτητες, αλλά δεν εκλέγονται. Αυτός ο συνδυασμός μπορεί να τετραγωνιστεί μόνο εάν υποβληθούν σε εκλογική ευθύνη εκλεγμένων αρχών», σημείωσε.

Μάριο Ντράγκι: Έχουμε εντείνει τις προσπάθειές μας για βελτίωση της επικοινωνίας μας

«Υπό το πρίσμα αυτό, έχουμε εντείνει τις προσπάθειές μας για βελτίωση της επικοινωνίας μας και ενίσχυση της λογοδοσίας μας τα τελευταία χρόνια», επεσήμανε ο Μάριο Ντράγκι.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο άρχισε να δημοσιεύει τους λογαριασμούς των συνεδριάσεων της νομισματικής πολιτικής της, ενώ η ΕΚΤ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αύξησαν την ένταση και το επίκεντρο των ανταλλαγών τους και όλα αυτά μας έδωσαν περισσότερες ευκαιρίες να εξηγήσουμε τις αποφάσεις μας και να δείξουμε πώς ενεργεί η ΕΚΤ σύμφωνα με την εντολή της, η οποία αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα της νομιμότητάς της», τόνισε ο Πρόεδρος της ΕΚΤ.

Σύμφωνα με τον ίδιο «η κρίση προσέφερε πολλά διδάγματα πέρα ​​από τη νομισματική πολιτική: η ζώνη του ευρώ εισήλθε στην κρίση με ένα ελλιπές θεσμικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, όχι μόνο για τον τραπεζικό τομέα αλλά και σε άλλους τομείς της οικονομικής πολιτικής».

«Η δημιουργία της τραπεζικής ένωσης και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας ενίσχυσε την ικανότητα των αρχών της ΕΕ να παρεμβαίνουν αποφασιστικά σε μελλοντικές κρίσεις και οι μεταρρυθμίσεις σε εθνικό επίπεδο και η ισχυρή πολιτική δέσμευση για το ευρώ που επέδειξαν οι Ευρωπαίοι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής συνέβαλαν εξίσου στην ενίσχυση των θεμελίων του κοινού μας σχεδίου, και η νομισματική μας ένωση είναι πλέον σε καλύτερη κατάσταση, αλλά μπορεί και πρέπει να γίνει περαιτέρω πρόοδος», δήλωσε ο Πρόεδρος της ΕΚΤ.

«Καθώς είχα την ευκαιρία να συζητήσω κατά τη διάρκεια της τακτικής ακρόασής μου ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων και όπως επισημαίνει το σχέδιο ψηφίσματος σας, η προτεραιότητα τώρα είναι να αυξηθεί η ανθεκτικότητα της ζώνης του ευρώ», επεσήμανε. «Κάτι τέτοιο θα ενίσχυε επίσης τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής σε μελλοντικές κρίσεις, αλλά η ανθεκτικότητα εξαρτάται από τη δυνατότητα της ζώνης του ευρώ να χρησιμοποιεί ένα ευρύ μείγμα πολιτικών που περιλαμβάνει νομισματικά, φορολογικά, προληπτικά και διαρθρωτικά μέσα», εξήγησε ο κ. Ντράγκι στην ολομέλεια.

«Οι δύο πρώτες δεκαετίες της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν μια εξέλιξη στον τρόπο με τον οποίο η ΕΚΤ διεξάγει τη νομισματική της πολιτική, και όταν βρέθηκε αντιμέτωπη με πρωτοφανείς απειλές για τη σταθερότητα των τιμών, η ΕΚΤ προσάρμοσε τα μέσα πολιτικής της για να συνεχίσει να εκπληρώνει την εντολή της», δήλωσε ο Πρόεδρος της ΕΚΤ συμπληρώνοντας ότι «θα συνεχίσουμε να το πράττουμε εάν και όταν χρειαστεί, σύμφωνα με την εντολή μας όπως ορίζεται από τις Συνθήκες της ΕΕ και με όλη την ανεξαρτησία στα εργαλεία που ορίζει το νομικό μας πλαίσιο».

Ντράγκι: Μπορούμε να πούμε ότι η ζώνη του ευρώ ανέκαμψε από μια τόσο σοβαρή κρίση

Σήμερα, συνέχισε, «μπορούμε να πούμε ότι η ζώνη του ευρώ ανέκαμψε από μια τόσο σοβαρή κρίση που απείλησε κατά καιρούς την ύπαρξή της» και επεσήμανε: «βγήκαμε από την κρίση κυρίως λόγω της ανθεκτικότητας, της ενέργειας και της επιχειρηματικής ικανότητας των Ευρωπαίων πολιτών, καθώς και της εμπιστοσύνης τους στη δέσμευση των ηγετών τους για το ευρώ».

«Η πολιτική μας απάντηση και οι σημαντικές αλλαγές στην αρχιτεκτονική της ΟΝΕ εν τω μεταξύ, επίσης, βοήθησαν ποικιλοτρόπως τη ζώνη του ευρώ να βγει από την κρίση», είπε, προσθέτοντας ότι σήμερα «έχουμε μια ισχυρότερη νομισματική ένωση από ό, τι είχαμε το 2008». 

Αυτό, σημείωσε ο κ. Ντράγκι, «αντανακλάται επίσης στη δημοτικότητα του ευρώ μεταξύ των πολιτών της ζώνης του ευρώ, η οποία βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο από τότε που εισήχθη». Προειδοποίησε ωστόσο ότι «είναι ακόμα αναγκαίο να ολοκληρωθεί η ΟΝΕ για να καταστεί πιο ανθεκτική ενόψει των μελλοντικών κρίσεων».  «Για να αποφέρει οφέλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτεί μόνιμη πολιτική δέσμευση, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και σε όλους τους τομείς πολιτικής», προειδοποίησε ο ίδιος.

«Από αυτή την άποψη, μπορώ να καταθέσω τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραμάτισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια των δύσκολων ετών της κρίσης και είμαι βέβαιος ότι θα είναι επίσης θεμελιώδους σημασίας για την εκτέλεση των υπολοίπων εργασιών μέχρι την ολοκλήρωση της ΟΝΕ», σημείωσε.

Home