Συμφωνία ΕΕ: Πώς θα μοιραστεί το €1,85τρισ. του Ταμείου Ανάκαμψης

Συμφωνία ΕΕ: Πώς θα μοιραστεί το €1,85τρισ. του Ταμείου Ανάκαμψης

Σε συμφωνία κατέληξαν οι 27 της ΕΕ τα ξημερώματα, ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Σ.Μισέλ

Οι 27 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ κατέληξαν τελικά σε συμφωνία επί του επόμενου πολυετούς προϋπολογισμού της ΕΕ και του ταμείου ανάκαμψης συνολικού ύψους 1,85 τρισ.ευρώ, ανακοίνωσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ. Η συμφωνία προβλέπει ταμείο ανάκαμψης 750 δισ.ευρώ εκ των οποίων 390 δισ.ευρώ σε επιχορηγήσεις και 360 δισ.ευρώ σε δάνεια.

Η κατανομή των ποσών του ταμείου ανάκαμψης (Next Generation EU) έχει ως εξής:

Recovery and Resilience Facility (RRF)     EUR 672.5 δισ.

εκ των οποίων δάνεια                                    EUR 360 δισ. εκ των οποίων επιχορηγήσεις                      EUR 312.5δισ. ReactEU:                                EUR 47.5δισ. Horizon Europe:                     EUR 5 δισ. InvestEU:                               EUR 5.6 δισ. Αγροτική Ανάπτυξη:                EUR 7.5 δισ. Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (JTF):  EUR 10 δισ. RescEU:                        EUR 1.9 δισ. Σύνολο:                        EUR 750 δισ.

Το  70% των επιχορηγήσεων που παρέχονται από το RRF θα αναληφθεί κατά τα έτη 2021 και 2022. Το υπόλοιπο 30% θα δεσμευτεί πλήρως έως το τέλος του 2023. Κατά κανόνα, ο μέγιστος όγκος των δανείων για κάθε κράτος μέλος δεν θα υπερβαίνει 6,8% του ΑΕΕ του.

Το κλειδί κατανομής δεσμεύσεων του RRF για τα έτη 2021-2022 καθορίζεται σύμφωνα με την πρόταση της Κομισιόν. Στο κλειδί κατανομής για το έτος 2023 το κριτήριο ανεργίας 2015-2019 αντικαθίσταται, σε ισόποση αναλογία, από την απώλεια του πραγματικού  που παρατηρήθηκε το 2020 και από τη σωρευτική απώλεια του πραγματικού ΑΕΠ που παρατηρήθηκε κατά την περίοδο 2020-2021 και θα υπολογιστεί από 30 Ιουνίου 2022.

ΚΥΠΕ

Home