Εurogroup: Αποφασίζει την απόδοση κερδών από τα Ελληνικά ομόλογα

Εurogroup: Αποφασίζει την απόδοση κερδών από τα Ελληνικά ομόλογα

Το Εurogroup αποφασίζει την Πέμπτη για την απόδοση κερδών ANFAs και SMPs στην Ελλάδα

Αναλυτικά, κατά τη συνεδρίαση σε κανονική σύνθεση (19 Κ-Μ), οι Υπουργοί με την ευκαιρία της 11ης ακρόασης του προέδρου του εποπτικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), η Ευρωομάδα θα ενημερωθεί για τα καθήκοντα εποπτείας της ΕΚΤ που πραγματοποιήθηκαν από την τελευταία ακρόαση τον Οκτώβριο του 2019. Η έκθεση θα επικεντρωθεί στα μέτρα που ελήφθησαν για μετριαστεί ο αντίκτυπος της κρίσης COVID-19 στις τράπεζες και να τους υποστηρίξει να συνεχίσουν να δανείζουν σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

>>> Τώρα η Offsite και σε app. Κατεβάστε ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS <<<

Η Ευρωομάδα θα ενημερωθεί επίσης από την πρόεδρο του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (SRB) Έλκε Κόνινγκ, σχετικά με τις πρόσφατες δραστηριότητες που αναλήφθηκαν ως απάντηση στην κρίση COVID-19 για την ανακούφιση του άμεσου λειτουργικού φόρτου των τραπεζών υπό την ευθύνη τους. Ο πρόεδρος του SRB θα ενημερώσει επίσης την Ευρωομάδα σχετικά με τον προγραμματισμό εξυγίανσης, τη δυνατότητα επίλυσης, συμπεριλαμβανομένου του MREL (ελάχιστη απαίτηση για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις) και τη δημιουργία του Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης (SRF).

Πρόκειται για τακτική παρουσίαση, η οποία πραγματοποιείται δύο φορές το χρόνο παράλληλα με την ακρόαση του προέδρου του εποπτικού συμβουλίου της ΕΚΤ.

Ακολούθως  η Ευρωομάδα θα ενημερωθεί από την Κομισιόν  και την ΕΚΤ σχετικά με τα κύρια συμπεράσματα της 8ης αποστολής παρακολούθησης μετά το πρόγραμμα στην Κύπρο και τη 13η αποστολή παρακολούθησης μετά το πρόγραμμα στην Ισπανία. Η επιτήρηση μετά το πρόγραμμα ξεκινά αυτόματα μετά το τέλος των προγραμμάτων χρηματοδοτικής βοήθειας του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Συνεχίζεται έως ότου επιστραφεί τουλάχιστον το 75% της χρηματοδοτικής βοήθειας που έχει ληφθεί. Οι αναφορές και οι αποστολές ακολουθούν ένα εξαμηνιαίο πρόγραμμα.

Η Ευρωομάδα θα συζητήσει την έκτη ενισχυμένη έκθεση παρακολούθησης για την Ελλάδα. Η Ευρωομάδα αναμένεται επίσης να συζητήσει εάν υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να επιβεβαιωθεί η αποδέσμευση της τρίτης δόσης μέτρων για τη μείωση του ελληνικού χρέους. Η Κομισιόν εξέδωσε απόφαση στις 11 Ιουλίου 2018 για την ενεργοποίηση του ενισχυμένου πλαισίου επιτήρησης για την Ελλάδα, το οποίο τέθηκε σε ισχύ μετά το τέλος του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), τον Αύγουστο του 2018. Οι τριμηνιαίες εκθέσεις ενισχυμένης παρακολούθησης επιτρέπουν τη στενή παρακολούθηση της οικονομικής, δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής κατάστασης και των δεσμεύσεων πολιτικής μετά το πρόγραμμα, όπως συμφωνήθηκαν από την Ευρωομάδα του Ιουνίου 2018.

Ακολούθως η Ευρωομάδα θα εγκρίνει ένα αναθεωρημένο, βραχυπρόθεσμο, πρόγραμμα εργασίας.

Στη συνεδρίαση περιεκτικής σύνθεσης (ΕΕ 27), οι 27 θα εξετάσουν την Οικονομική κατάσταση και μέτρα πολιτικής για τη στήριξη της ανάκαμψης, και θα ανταλλάξουν προβληματισμούς σχετικά με τη συμπληρωματικότητα μεταξύ εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών, προβληματισμούς σχετικά με τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής σύνδεσης με τις συστάσεις της ζώνης του ευρώ, και την οργάνωση των εργασιών της Ευρωομάδας στο θέμα αυτό.

ΚΥΠΕ

Home