Ξεκινούν τα εργαστηριακά & κλινικά μαθήματα στα ελληνικά ΑΕΙ

Ξεκινούν τα εργαστηριακά & κλινικά μαθήματα στα ελληνικά ΑΕΙ

Το πλαίσιο διεξαγωγής των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στα ΑΕΙ της Ελλάδας, προκειμένου να ολοκληρωθεί το εαρινό εξάμηνο 2019-2020, προσδιορίζει η ελληνική κυβέρνηση, σε σχετικό ΦΕΚ, που υπογράφεται από τον Υφυπουργό Παιδείας Βασίλη Διγαλάκη.

Συγκεκριμένα, η παροχή διδακτικού έργου θα συνεχιστεί αποκλειστικά με τη χρήση μέσων σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Ωστόσο, ειδική πρόβλεψη υπάρχει για τις εργαστηριακές και κλινικές ασκήσεις που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν με εξ αποστάσεως διδασκαλία. Αυτές αναμένεται να ξεκινήσουν τη Δευτέρα 25 Μαΐου, ενώ ειδικές πρόνοιες περιλαμβάνονται στο σχετικό ΦΕΚ και για την αναπλήρωση διδακτικών ωρών των εν λόγω πανεπιστημιακών παραδόσεων.

Ως προς την απόφαση για τη χρονική διάρκεια του εαρινού εξαμήνου, αυτή εναπόκειται στον Πρύτανη κάθε Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, κατόπιν αιτιολογημένων εισηγήσεων των Προέδρων προπτυχιακών τμημάτων και μεταπτυχιακών προγραμμάτων.

Ακόμη, στη σχετική υπουργική απόφαση περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών, προσδιορίζοντας ρητά ότι στους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς οπού αυτή θα διενεργείται θα πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες και τα μέτρα προστασίας της δημόσιας Υγείας.

Τέλος, αναφορικά με τον τρόπο διενέργειας της εξεταστικής, η υπουργική απόφαση ορίζει ότι η αξιολόγηση των φοιτητών στις εξετάσεις μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω: γραπτής εργασίας ή και ασκήσεων, εργαστηριακών ασκήσεων, εξέτασης με φυσική παρουσία των φοιτητών ή εξέτασης με εξ αποστάσεως τεχνολογίες, που θα πρέπει να διασφαλίζουν το αδιάβλητο της διαδικασίας.

Το εύρος των μεθόδων εξέτασης που θα υιοθετήσει κάθε ΑΕΙ θα προσδιοριστεί με απόφαση της Συγκλήτου κάθε ιδρύματος, ενώ εν συνεχεία εναπόκειται στον διδάσκοντα ποια μέθοδο θα εφαρμόσει για την εξέταση του μαθήματός του.

Όπως αναφέρει το ΦΕΚ, στις περιπτώσεις εξέτασης των φοιτητών με φυσική παρουσία θα πρέπει να τηρούνται απαραιτήτως όλες οι οδηγίες του ελληνικού Υπουργείου Υγείας και της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού.

Home