Ανακοίνωση Υπ. Εργασίας για ειδικά σχέδια & ομίλους εταιριών

Ανακοίνωση Υπ. Εργασίας για ειδικά σχέδια & ομίλους εταιριών

Πότε πρέπει να υποβληθούν οι αιτήσεις - Όλες οι πληροφορίες

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι οι όμιλοι εταιρειών, οι οποίοι επιθυμούν οι εταιρείες του ομίλου που ασχολούνται με την ίδια οικονομική δραστηριότητα να θεωρηθούν ως μια ενιαία αίτηση για συμμετοχή του ομίλου σε Ειδικό Σχέδιο Αναστολής Εργασιών για τη δεύτερη περίοδο εφαρμογής των Σχεδίων, θα πρέπει μέχρι τις 20 Μαΐου 2020 να υποβάλουν σχετικό αίτημα μέσω του εντύπου που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.coronavirus.mlsi.gov.cy, με σκοπό την παραχώρηση έγκρισης από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το έντυπο θα πρέπει να αποστέλλεται, δεόντως συμπληρωμένο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

>>> Τώρα η Offsite και σε app. Κατεβάστε ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS <<<

Επισημαίνεται ότι όμιλοι εταιρειών που υπέβαλαν σχετικό αίτημα για την πρώτη περίοδο εφαρμογής των Ειδικών Σχεδίων και έχει εγκριθεί, δεν χρειάζεται να υποβάλουν εκ νέου αίτημα.

Home