Διαθέσιμη για υποβολή η Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου για το 2019

Διαθέσιμη για υποβολή η Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου για το 2019

Όλες οι πληροφορίες από το Τμήμα Φορολογίας

Διαθέσιμη για υποβολή της, μέσω του συστήματος TaxisNet είναι, σύμφωνα με το Τμήμα Φορολογίας η Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου (Τ.Φ.1 Μισθωτού και Τ.Φ.1 Αυτοεργοδοτούμενου χωρίς εξελεγμένους λογαριασμούς) για το φορολογικό έτος 2019.

 

Σε σημερινή ανακοίνωση το Τμήμα αναφέρει ότι η Δήλωση είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://taxisnet.mof.gov.cy/login.jsp και τονίζει πως απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της πιο πάνω Δήλωσης, είναι η ηλεκτρονική εγγραφή στο σύστημα TaxisNet - Άμεσης Φορολογίας.  

 

Αναφέρει επίσης ότι, η τελευταία ημερομηνία έγκαιρης υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου είναι η 30η Οκτωβρίου2020.  

Τέλος, προσθέτει ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας www.mof.gov.cy/taxέχει αναρτηθεί χρήσιμο ενημερωτικό υλικό, κάτω από το εικονίδιο «Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου 2019».

ΚΥΠΕ

Home