Η ΚΤΚ απελευθερώνει πρόσθετα κεφάλαια €90 εκ. για κορωνοϊό

Η ΚΤΚ απελευθερώνει πρόσθετα κεφάλαια €90 εκ. για κορωνοϊό

Σκοπός η αντιμετώπιση επιπτώσεων της πανδημίας

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ανακοίνωσε την απελευθέρωση πρόσθετων κεφαλαίων ύψους €90 εκατομμυρίων περίπου, ως μέτρο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του COVID-19.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η ΚΤΚ ανακοίνωσε πρόσθετο μέτρο, σε συνέχεια των μέτρων που έλαβε μέχρι σήμερα με στόχο την περαιτέρω στήριξη των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων που προκαλεί η πανδημία COVID-19 και τη διασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοοικονομικού συστήματος.  

Συγκεκριμένα, η ΚΤΚ αποφάσισε να επιμηκύνει κατά 12 μήνες το χρονοδιάγραμμα της σταδιακής εισαγωγής του κεφαλαιακού αποθέματος O-SII που πρέπει να τηρούν τα συστημικά σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα Ο-SII (Other Systemically Important Institutions) της Κύπρου, απελευθερώνοντας από την 1η Ιανουαρίου 2021 πρόσθετα κεφάλαια ύψους €90 εκατομμυρίων περίπου.

H απελευθέρωση των πιο πάνω κεφαλαίων, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα για την απορρόφηση δυνητικών ζημιών τους και για τη χρηματοδότηση σε πολλαπλάσιο βαθμό των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

Σημειώνεται ότι τα συστημικά σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα Ο-SII της Κύπρου είναι η Τράπεζα Κύπρου, η Ελληνική Τράπεζα, η RCB Bank Ltd, η Eurobank (Cyprus) Ltd, η Alpha Bank (Cyprus) Ltd και η AstroBank Ltd.

ΚΥΠΕ

Home