Μειωμένο ενδιαφέρον για τις πρόωρες αφυπηρετήσεις εκπαιδευτικών

Μειωμένο ενδιαφέρον για τις πρόωρες αφυπηρετήσεις εκπαιδευτικών

Τι λέει ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ

Μειωμένο φαίνεται να είναι το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών - καθηγητών αναφορικά με τις πρόωρες αφυπηρετήσεις χωρίς να υφίστανται αναλογιστική μείωση στα συνταξιοδοτικά τους ωφελήματα, - νόμος που ψηφίστηκε από τη Βουλή - καθώς ο αριθμός που έχει έως τώρα στα χέρια της η ΟΕΛΜΕΚ δεν είναι αρκετά μεγάλος. 

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στην Offsite ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Κώστας Χατζησάββας, ο αριθμός των καθηγητών που δήλωσαν ενδιαφέρον είναι μικρός, ενώ δικαίωμα σε αυτόν έχουν 1.175 εκπαιδευτικοί. “Μέχρι στιγμής έχουμε στα χέρια μας γύρω στις 55 κοινοποιήσεις αιτήσεων. Ωστόσο, υπάρχουν και μερικοί που ίσως δεν κοινοποίησαν την αίτηση τους ακόμη σε εμάς και την έστειλαν απευθείας στο Υπουργείο Οικονομικών. Υπάρχει βέβαια χρόνος μέχρι τις 12 Απριλίου που τελειώνει η διορία, αλλά μέχρι στιγμής ο αριθμός δεν είναι αρκετά μεγάλος” 

Εξάλλου με ανακοίνωση της η ΟΕΛΜΕΚ υπενθύμισε στους εκπαιδευτικούς την διορία για την αίτηση ενδιαφέροντος. 

Αυτούσια η ανακοίνωση της ΟΕΛΜΕΚ 

Θέμα: Υπενθύμιση για αιτήσεις για πρόωρες αφυπηρετήσεις

"Αγαπητοί συνάδελφοι/ισσες,

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας υπενθυμίζουμε ότι η υποβολή αίτησης για όσους εκπαιδευτικούς ενδιαφέρονται για πρόωρες αφυπηρετήσεις, νοουμένου ότι πληρούν τις προϋποθέσεις, λήγει στις 12 Απριλίου 2020.

Οι σχετικές αιτήσεις αποστέλλονται στην αρμοδία αρχή, δηλαδή στην Υπηρεσία Προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ταχυδρομικά ή με τηλεομοιότυπο στον αριθμό 22-305118.

Αντίγραφο της αίτησης παρακαλούμε όπως αποστέλλεται και στα γραφεία της ΟΕΛΜΕΚ στο τηλεομοιότυπο 22-379430.

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Κώστας Χατζησάββας Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου"

Υπενθυμίζεται ότι μερικές εκ των σημαντικότερων προνοιών του νομοθετήματος είναι οι εξής: 

  • Το σχέδιο απευθύνεται στους υπάλληλους που είτε θα υπολείπονται πέντε έτη από τη συμπλήρωση της ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης είτε θα έχουν συμπληρώσει 400 μήνες συντάξιμης υπηρεσίας μέχρι την 31η Αυγούστου 2020.
  • Όπως ανέφερε σε συνεδρία  της Επιτροπής Οικονομικών ο Υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο που αρχικά είχε ως σκοπό να δώσει ώθηση στην ανανέωση κατά κύριο λόγο του εκπαιδευτικού προσωπικού, μετά από νομική γνωμάτευση έπρεπε να ισχύσει και για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
  • Ο νόμος θα δημιουργεί ένα παραθυράκι 45 ημερών(μέχρι 12 Απριλίου), περίοδο κατά την οποία οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για πρόωρη συνταξιοδότηση χωρίς να υφίστανται την αναλογιστική μείωση 12% που καταβάλλεται στα συνταξιοδοτικά ωφελήματα για υπηρεσία από την 1-1-2013 και μετά. 
  • Από τον νόμο δεν καλύπτονται υπάλληλοι που διορίστηκαν μετά τον Οκτώβριο του 2011 ή ωρομίσθιοι.
  • Το σύνολο των εν δυνάμει υποψηφίων που πληρούν τα κριτήρια για πρόωρη αφυπηρέτηση είναι 4.088, από τους οποίους 1.175 εκπαιδευτικοί και 2.913 άτομα από τον υπόλοιπο ευρύτερο δημόσιο τομέα. 

 

Home