Κατεβάστε τώρα το application της Offsitenews για Android & για iOS
Group google play
Group app store
mobile app

Παρατείνεται η πληρωμή ΦΠΑ για 3 φορολογικές περιόδους

Offsite Team -
22.07.2021 - 13:51

Παρατείνεται η πληρωμή ΦΠΑ για 3 φορολογικές περιόδους

Τι αναφέρει ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ

Στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας λόγω της πανδημίας Covid-19, το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει την επιμήκυνση της παράτασης πληρωμής για ακόμη τρεις (3) φορολογικές περιόδους. Συγκεκριμένα, οι πληρωμές που ήταν καταβλητέες στις 10/5, 10/6 και 10/7 και έχουν ανασταλεί για τις 10/8, 10/9 και 10/10, αντίστοιχα, παρατείνονται ώστε οι πληρωμές να καταστούν καταβλητέες στις 10/10, 10/11 και 10/12, νοουμένου ότι τα υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα συμμορφώνονται με τις υπόλοιπες τους υποχρεώσεις.  Τονίζεται ότι οι υπόλοιπες πληρωμές, θα πρέπει να καταβληθούν στις καθορισμένες ημερομηνίες έστω και αν αυτές συμπίπτουν με τις ημερομηνίες της παρούσας παράτασης.

>>> H offsite τώρα και στο Google News - Ακολουθείστε μας

Πρόθεση του Υπουργείου Οικονομικών είναι να καταθέσει νομοσχέδιο στη Βουλή των Αντιπροσώπων, στο οποίο θα περιλαμβάνονται οι πάνω ρυθμίσεις καθώς και για μη επιβολή οποιασδήποτε χρηματικής επιβάρυνσης ή τόκου σε υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα που θα επωφεληθούν του πιο πάνω μέτρου.

Επισημαίνεται  ότι για να ισχύσει η πιο πάνω ρύθμιση, κάθε υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο, θα πρέπει να υποβάλει έγκαιρα τις φορολογικές του δηλώσεις, δηλαδή μέχρι τις 10/08/2021, 10/09/2021 και 10/10/2021, αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι η υπό αναφορά ρύθμιση δεν θα καλύπτει τις οικονομικές δραστηριότητες που παρουσιάζονται πιο κάτω.

>>> Κατεβάστε τώρα το application της offsite - ΕΔΩ για Android & ΕΔΩ για iOS

1. Υπεραγορές και παντοπωλεία 47.11.1

2. Ορυχεία και Λατομεία 05. μέχρι 09.

3. Δασοκομία και Υλοτομία 02.

4. Δορυφορικές και άλλες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες 61.

5. Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος 35.

6. Παραγωγή χημικών ουσιών, προϊόντων, μετάλλων καθώς και άλλων μη μεταλλικών προϊόντων 20,23,25.

7. Παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων 21.

8. Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, μηχανημάτων καθώς και ηλεκτρονικών μηχανημάτων ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης 27,28,26.6

9. Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 33.

10. Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και συναφή 36,37,38,39.

11. Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, περιλαμβανομένων των Αδειοδοτημένων Τραπεζικών Ιδρυμάτων και συναφείς δραστηριότητες 64,65,66.

12. Ιατροί 86.

13. Κατασκευαστικός τομέας και συναφείς με τον κατασκευαστικό τομέα επιχειρήσεις 41,42,43.

14. Χονδρικό εμπόριο συναφές με τον κατασκευαστικό τομέα 46.63,46.73,46.74

15. Χοντρικό εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών, καθώς και συντήρηση, κατασκευή και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεμφερείς δραστηριότητες και συναφείς επιχειρήσεις 45.

16. Εμπορικοί αντιπρόσωποι 46.11 μέχρι 46.19

17. Χοντρικό εμπόριο καπνού, αρωμάτων και καλλυντικών, επίπλων, χαλιών, ηλεκτρονικού & τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού & εξαρτημάτων, ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, ραδιοφωνικών & τηλεοπτικών, Η/Υ, περιφερειακού εξοπλισμού Η/Υ και λογισμικού, ειδών πορσελάνης, γυαλικών και υλικών καθαρισμού και συναφείς επιχειρήσεις 46.21,46.35,46.43,46.44,46.45,46.47,46.51,46.52

18. Μη ειδικευμένο χοντρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού 46.39

19. Δραστηριότητες προγραμματισμού, ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφείς δραστηριότητες 62.

20. Νοσοκομειακές Δραστηριότητες 86.1

21. Γηροκομεία 87.30.1

22. Φαρμακεία 47.73.1

23. Εμπόριο ιατρικών, ορθοπεδικών ειδών και φαρμακευτικών προϊόντων 47.74

24. Λαχειοπώλες και εφημεριδοπώλες 47.99.5,47.99.6

25. Χερσαίες και πλωτές μεταφορές, αποθήκευση, ταχυδρομικές δραστηριότητες 49,50,52,53.

26. Ιδιωτικές επιχειρήσεις υγείας και κλινικά εργαστήρια 86.10.2,86.21.2,86.22.1,86.23.2,86.90.1

27. Δραστηριότητες βοήθειας κατ' οίκον και δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού 87,97.

28. Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών και συναφείς δραστηριότητες 59.

29. Δραστηριότητες γραφείων κηδειών και συναφείς δραστηριότητες 96.03

30. Κτηνιατρικές Δραστηριότητες 75.

31. Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων, παροχής συμβουλών διαχείρισης και συναφείς δραστηριότητες 70.

32. Νομικές, λογιστικές και αρχιτεκτονικές δραστηριότητες 69,71.

33. Καθαριστήρια 96.01

34. Πρατήρια Πώλησης Καυσίμων 47.3

35. Υπηρεσίες σε σχέση με ακίνητη ιδιοκτησία 68.

36. Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας καθώς και δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους 80,81.

37. Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης, μηχανημάτων και εξοπλισμού 77.

Home