Στις 04 Μαρτίου ανακοινώσεις Κυβέρνησης για χρεώσεις τραπεζών

Στις 04 Μαρτίου ανακοινώσεις Κυβέρνησης για χρεώσεις τραπεζών


Τα είπαν ΠτΔ - ΣΕΚ

Ο  Προέδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης δέχθηκε, σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο, αντιπροσωπεία της Συνομοσπονδίας Εργαζόμενων Κύπρου (ΣΕΚ).

Μετά το πέρας της συνάντησης ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ κ. Ανδρέας Μάτσας προέβη σε δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους. Μεταξύ άλλων, ανέφερε: «είχαμε ως Γενική Γραμματεία της ΣΕΚ μια ιδιαίτερα χρήσιμη και εποικοδομητική συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θέσαμε συγκεκριμένα αιτήματα, προβληματισμούς, αλλά και εισηγήσεις σε σχέση με ζητήματα που αφορούν την προσπάθεια για περεταίρω ρύθμιση της αγοράς εργασίας, στο πλαίσιο και της περεταίρω ποιοτικής και αξιοπρεπούς εργασίας.

Έχουμε συζητήσει το θέμα των χρεώσεων των τραπεζών, ένα ζήτημα το οποίο φαίνεται ότι ρυθμίζεται – μετά από  τη συνεργασία του Υπουργείου Οικονομικών με τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας – και αναμένονται εξελίξεις θετικές σε σχέση και με το αίτημα που της ΣΕΚ ειδικά για συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού που επηρεάζονταν αρνητικά από τις χρεώσεις και τις ρυθμίσεις που επέβαλλαν οι Τράπεζες. Στις 4 Μαρτίου, στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών της Βουλής θα ανακοινωθούν οι εισηγήσεις και οι πολιτικές που προωθούνται από την Κυβέρνηση.

Έχουμε συζητήσει το θέμα της πράσινης φορολογικής μεταρρύθμισης, η οποία θα περιορίσει τη φορολογική επιβάρυνση  της εργασίας και θα μεταφέρει τη φορολογική επιβάρυνση στη ρύπανση. Ένα θέμα για το οποίο έχουμε λάβει τη διαβεβαίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας ότι σε συνεργασία με τον Υπουργό Οικονομικών ξεκινά ο διάλογος το αμέσως επόμενο διάστημα με ορίζοντα κατάληξης και εφαρμογής  της νέας πολιτικής εντός του 2021.

Ακόμα συζητήσαμε το θέμα των ταμείων προνοίας, δηλαδή την ανάγκη διεύρυνσης των δικαιούχων των ταμείων προνοίας τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Ένα θέμα το οποίο θα τύχει διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους  και θα ολοκληρωθεί η διαδικασία τους επομένους τρείς μήνες, ώστε να αρθεί μια αδικία προς συγκεκριμένες ομάδες των εργαζομένων και την ίδια στιγμή να αρθεί και ο αθέμιτος ανταγωνισμός και ανάμεσα στις επιχειρήσεις.

Συζητήθηκε, επίσης, το θέμα του κατώτατου μισθού και έχουμε λάβει τη διαβεβαίωση, στην παρουσία της αρμόδιας Υπουργού ότι θα ξεκινήσει άμεσα ο διάλογος, ώστε να υπάρξει κατάληξη με τρόπο που να ρυθμίζεται και αυτό το ζήτημα, λαμβάνοντας πάντα υπόψη και τις συλλογικές συμβάσεις οι οποίες βρίσκονται σε ισχύ.

Επιπλέον,  έχουμε αναδείξει το θέμα της συμφωνίας για την Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ), η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ισχύ και ολοκληρώνεται εντός του τρέχοντος έτους. Αναμένουμε ότι θα ξεκινήσει άμεσα ο διάλογος για διευθέτηση και αυτού του ζητήματος, λαμβάνοντας πάντα υπόψιν μας τη βασική φιλοσοφία που διέπει την ΑΤΑ που είναι η διατήρηση της αγοραστικής δύναμης των μισθών.

Τέλος, έχουμε συζητήσει ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο αφορά κυρίως του εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα σε σχέση με την αναλογιστική αναπροσαρμογή του ταμείου των κοινωνικών ασφαλίσεων το λεγόμενο ‘penalty του 12%’. Δημιουργείται το πολιτικό υπόβαθρο και η δυνατότητα μέσα από ένα συγκροτημένο διάλογο να βρεθούν οι λύσεις για διευθέτηση και αυτού του ζητήματος ώστε να αποδοθεί η μέγιστη κοινωνική δικαιοσύνη προς τους επηρεαζόμενους συνταξιούχους σε μια προσπάθεια σε συνάρτηση και με  των ταμείων προνοίας να δημιουργήσουμε τις προοπτικές βελτίωσης των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων».

Για κορωνοϊό

Κληθείς να απαντήσει κατά πόσο ζήτησε το Υπουργείο Υγείας να δώσει η ΣΕΚ  καταλύματα για τα συμπωματικά άτομα με κορωνοϊό είπε: «Έχουμε θέσει τα συγκροτήματα της ΣΕΚ, τα οποία δεν επηρεάζουν κοινότητες, στη διάθεση της Κυβέρνησης εάν υπάρξει ανάγκη, και τα οποία να μπορούν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά προς τη γενικότερη προσπάθεια αντιμετώπισης και αυτής της κρίσης».  

 

 

Home