Συγχαίρει τον Διοικητή της Κεντρικής ο ΣΥΠΡΟΔΑΤ

Συγχαίρει τον Διοικητή της Κεντρικής ο ΣΥΠΡΟΔΑΤ

Την πλήρη δραστηριοποίηση της ΚΤΚ για άμβλυνση επιπτώσεων από COVID-19, χαιρετίζει ο ΣΥΠΡΟΔΑΤ

Την πλήρη δραστηριοποίηση της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου με στόχο την άμβλυνση των αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας στην οικονομία, χαιρετίζει ο Σύνδεσμος Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών (ΣΥΠΡΟΔΑΤ).

Παράλληλα, ο ΣΥΠΡΟΔΑΤ συγχαίρει τον Διοικητή της Κεντρικής για την άμεση και στοχευμένη κινητοποίησή του προς όφελος των δανειοληπτών αλλά και της οικονομίας γενικότερα.

 

Σε σημερινή ανακοίνωση ο ΣΥΠΡΟΔΑΤ αναφέρει για τις νέες δανειοδοτήσεις ότι με εγκύκλιο ημερομηνίας 30.03.20 ο Διοικητής της Κεντρικής κάλεσε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα, να εφαρμόσουν διαδικασίες για ταχεία παροχή δανεισμού σε επιλέξιμους δανειολήπτες.

 

Σύμφωνα με τον ΣΥΠΡΟΔΑΤ, επιλέξιμοι δανειολήπτες είναι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενοι που ο κύκλος εργασιών τους κατά τους 3 μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής αίτησης του δανείου, είναι μειωμένος τουλάχιστον κατά 25% σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μήνες του 2019 ή/και σε σύγκριση με τον μέσο όρο του κύκλου εργασιών για το έτος 2019.

Επίσης, μεγάλες επιχειρήσεις που ο κύκλος εργασιών τους κατά τους 3 μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής αίτησης του δανείου, είναι μειωμένος τουλάχιστον κατά 50% σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μήνες του 2019 ή/και σε σύγκριση με τον μέσο όρο του κύκλου εργασιών για το έτος 2019,

 

Αναφέρει επίσης ότι επιλέξιμοι δανειολήπτες είναι και φυσικά πρόσωπα το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα των οποίων κατά τους 3 μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής αίτησης του δανείου, είναι μειωμένο τουλάχιστον κατά 25% σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μήνες του 2019.  

Ανεξάρτητα λοιπόν, από οποιοδήποτε κρατικό σχέδιο εγγύησης όποτε και αν ψηφιστεί από την Βουλή, υπάρχει υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, που όχι μόνο παρέχει την δυνατότητα, αλλά δημιουργεί και θετική υποχρέωση στις τράπεζες να διαθέσουν ρευστότητα σε βιώσιμους δανειολήπτες, προσθέτει.  

Αναφορικά με τις αναδιαρθρώσεις υφιστάμενων δανειοδοτήσεων, ο ΣΥΠΡΟΔΑΤ αναφέρει ότι ο Διοικητής της ΚΤ ανέφερε ότι αναμένει ότι τα πιστωτικά ιδρύματα «θα προσφέρουν βιώσιμες αναδιαρθρώσεις στους δανειολήπτες εκμεταλλευόμενες τις προσωρινές εποπτικές κεφαλαιακές χαλαρώσεις που τους έχουν παραχωρηθεί» και σύστησε επίσης, ότι πρέπει να «αποφεύγεται η επιβολή χρεώσεων κατά την διαδικασία αναδιάρθρωσης οι οποίες να μην είναι πλήρως επεξηγημένες και συγχρόνως κατανοητές από τον δανειολήπτη». 

ΚΥΠΕ

Home