Υπ. Γεωργίας: Ζήτησε Απλοποίηση κανόνων για ΚΑΠ

Υπ. Γεωργίας: Ζήτησε Απλοποίηση κανόνων για ΚΑΠ

Ο Κ.Καδής ζήτησε από τους ομολόγους του την καθιέρωση ενός αποδεκτού ποσοστού απόκλισης

Την ανάγκη απλοποίησης των διαδικασιών που θα διέπουν την αναθεωρημένη Κοινή Αγροτική Πολιτική της ΕΕ (ΚΑΠ), μετά το 2020, τόνισε ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστας Καδής, σε παρέμβασή του στις εργασίες του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας στις Βρυξέλλες. Ο Κ.Καδής ζήτησε μάλιστα από τους ομολόγους του την καθιέρωση ενός αποδεκτού ποσοστού απόκλισης από τους στόχους που θα τεθούν, το οποίο να είναι ψηλό, ιδιαίτερα κατά τα πρώτα έτη εφαρμογής της νέας ΚΑΠ. Την άποψη αυτή στήριξαν και αρκετοί άλλοι Υπουργοί.

Ο Υπουργός στην παρέμβασή του έκανε αναφορά στο γεγονός ότι η εφαρμογή της νέας ΚΑΠ θα βασίζεται πλέον στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων από τους αγρότες και τα κράτη μέλη και με αυτό το δεδομένο, επεσήμανε ότι για σημαντικό αριθμό μέτρων, δεν μπορεί να προβλεφθεί με ακρίβεια η επίτευξη των στόχων που τίθενται αρχικά. 

Όπως έγινε γνωστό, οι Υπουργοί Γεωργίας αντάλλαξαν, επίσης, απόψεις σε σχέση με την ανακοίνωση της Κομισιόν, με θέμα "καθαρός πλανήτης για όλους: στρατηγικό μακρόπνοο όραμα για μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία", και ειδικότερα τη διάσταση της ανακοίνωσης που αφορά το ρόλο του αγροτικού τομέα.

Σε έτερη παρέμβασή του ο Κ.Καδής, αφού παρουσίασε την άποψη της Κύπρου ως προς τη συμβολή του αγροτικού τομέα στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προκλήσεων αλλά και τις επιπτώσεις των προκλήσεων αυτών στους αγρότες, ενημέρωσε τους ομολόγους του ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πρωτοβουλία που έχει αναλάβει η Κύπρος για συντονισμό των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, ως προς την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής στην ευρύτερη αυτή περιοχή. 

Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας, τόνισε, είναι να καταλήξει στη διαμόρφωση ενός σχεδίου δράσης με προτάσεις μέτρων αντιμετώπισης των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής σε διάφορους τομείς, ανάμεσα στους οποίους θα είναι και ο τομέας της γεωργίας.

Ο Υπουργός Γεωργίας επεσήμανε, τέλος, ότι το σχέδιο δράσης θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής και η υλοποίησή του θα αποτελεί ουσιαστικά τη συνεισφορά της περιοχής αυτής στη Συμφωνία των Παρισίων.  

Home