Αποδεκτές οι αναπομπές Ακίνητης Ιδιοκτησίας και Ασφαλιστικών

Τι προνοούν οι νόμοι

Η Ολομέλεια της Βουλής έκανε αποδεκτές τις δύο αναπομπές νόμων σε ό,τι αφορά τα αναπεμφέντα άρθρα και ψήφισε εκ νέου τους δύο νόμους όπως ήταν οι εισηγήσεις στους λόγους αναπομπής.

Ακίνητη Ιδιοκτησία

Η αναπομπή του νόμου για την Ακίνητη Ιδιοκτησία (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση)  τροποποιητικού νόμου που ψήφισε η Ολομέλεια της Βουλής, μετά από πρόταση νόμου που κατέθεσε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΔΗΚΟ, Πανίκος Λεωνίδου, έγινε ομόφωνα αποδεκτή, όπως ήταν και η εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών που την εξέτασε.

Ασφαλιστικές εργασίες 

Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 που αναπέμφθηκε, είναι εναρμονιστικός και τροποποιήθηκε από τη Βουλή, μετά από τροπολογία που κατέθεσαν τα κόμματα ΑΚΕΛ – ΕΔΕΚ και Συμμαχία Πολιτών και η οποία προέβλεπε ότι οι Συνδεδεμένοι Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι και οι Εταιρείες Συνδεδεμένων Ασφαλιστικών Συμβούλων θα συνεχίσουν να ασκούν τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων στη βάση της υφιστάμενης εγγραφής τους στο Μητρώο Συνδεδεμένων Ασφαλιστικών Συμβούλων και στο Μητρώο Εταιρειών Συνδεδεμένων Ασφαλιστικών Συμβούλων, αντίστοιχα, αλλά μόνο για περίοδο μέχρι τη λήξη της εγγραφής αυτής.

8