Κατεβάστε τώρα το application της Offsitenews για Android & για iOS
Group google play
Group app store
mobile app

Νομοσχέδιο βάζει φραγμό στο ασυμβίβαστο στη λήψη αποφάσεων

Του Γιώργου Μιχαηλίδη -
10.03.2021

Νομοσχέδιο βάζει φραγμό στο ασυμβίβαστο στη λήψη αποφάσεων

Thumbnail
Ένας από τους τρεις πυλώνες κατά της διαφθοράς στην Επ. Θεσμών

Του Γιώργου Μιχαηλίδη

Στις 29 Ιανουαρίου 2021 η Κυβέρνηση ανακοίνωσε τους τρεις πυλώνες αντιμετώπισης της διαφθοράς στην Κύπρο. ‘Ενας εξ αυτών των πυλώνων είναι η εξασφάλιση της διαφάνειας στη λήψη δημόσιων αποφάσεων με στόχο να αποτραπούν συνθήκες που ευνοούν φαινόμενα διαφθοράς.

Η Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως της Βουλής επανασυζητεί σήμερα το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται: «Ο Περί της Διαφάνειας στις Διαδικασίες Λήψης Δημόσιων Αποφάσεων και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2019» με επίκεντρο το ασυμβίβαστο.

Η σημερινή συνεδρία θα καταπιαστεί με τα άρθρα του νομοσχεδίου και αναμένεται μέχρι την τελική φόρμουλα να προκύψουν αλλαγές.

Το νομοσχέδιο προβλέπει: Την εξασφάλιση της διαφάνειας στις διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων με απώτερο σκοπό την αποτροπή δημιουργίας συνθηκών που ευνοούν την εμφάνιση φαινομένων διαφθοράς. Με βάση διατάξεις του νομοσχεδίου ρυθμίζεται το ασυμβίβαστο κρατικών αξιωματούχων με τον ιδιωτικό τομέα. Παράλληλα,  ο νόμος αποτρέπει όσους έχουν ασυμβίβαστο να λαμβάνουν δημόσιες αποφάσεις.

Το νομοσχέδιο «Ο περί της Διαφάνειας στις Διαδικασίες Λήψης Δημόσιων Αποφάσεων και Συναφών Θεμάτων Νόμο του 2019», σχετίζεται άμεσα με το νομοσχέδιο «Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς Νόμος του 2019».  Και τα δύο νομοσχέδια παρουσιάστηκαν δημόσια από τον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνά Νικολάου στις 19.10.2017, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα  του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για δημόσια διαβούλευση, και με την ολοκλήρωση του νομοτεχνικού ελέγχου, κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων για εξέταση και ψήφιση.

Σημειώνεται ότι το νομοσχέδιο έτυχε ευρείας διαβούλευσης και το Υπουργείο Δικαιοσύνης  εξέτασε ενσωμάτωσε, παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν από βουλευτές, τον Γενικό Ελεγκτή, τον Έφορο Εσωτερικού Ελέγχου, την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Αστυνομίας, τη Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας, την Επίτροπο Νομοθεσίας, τον εκπρόσωπο της Επιτρόπου Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων.

Το ΥΔΔΤ προωθεί με προτεραιότητα τα νομοσχέδια που διασφαλίζουν τη διαφάνεια στη λήψη δημοσίων αποφάσεων και περιορίζουν φαινόμενα διαφθοράς, που εκτός από τα δύο προαναφερθέντα, περιλαμβάνουν και τα νομοσχέδια περί της οριοθέτησης της βουλευτικής ασυλίας και περί της Αναφοράς Πράξεων Διαφθοράς (Συμπληρωματικά Μέτρα Προστασίας και Επιείκειας -(whistleblowing).

Home