ΕΔΕΚ: Διεθνή και όχι Πενταμερή Διάσκεψη στο Κυπριακό

ΕΔΕΚ: Διεθνή και όχι Πενταμερή Διάσκεψη στο Κυπριακό


Τι πρέπει να συζητηθεί

Tην ανάγκη σύγκλησης Διεθνούς Διάσκεψης για το Κυπριακό ζητεί η ΕΔΕΚ με στόχο κατά προτεραιότητα συζήτηση της διεθνούς πτυχής του Κυπριακού (που είναι η ουσία του) και περιλαμβάνει την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων, την επιστροφή του συνόλου των προσφύγων σε συνθήκες ασφάλειας, την κατάργηση των εγγυήσεων και τον επαναπατρισμό των εποίκων.

Σύμφωνα με την ΕΔΕΚ, ο πρωταρχικός στόχος της Τουρκίας είναι η λύση ΔΔΟ για να μπορεί να ελέγχει ολόκληρη την Κύπρο, και σε περίπτωση που δεν πετύχει αυτό να προχωρήσει στο εναλλακτικό της σενάριο που είναι η νομιμοποίηση του κατοχικού καθεστώτος σε κρατική οντότητα.

Είναι γι’ αυτό το λόγο που επιμένουμε πως υπό τις σημερινές συνθήκες η Κυπριακή Κυβέρνηση δεν πρέπει να εμπλακεί σε οποιαδήποτε άτυπη Πενταμερή Διάσκεψη.

 

Home