Ευρωκοινοβούλιο:Τι ισχύει με την επιλογή συνεργατών Ευρωβουλευτών

Ευρωκοινοβούλιο:Τι ισχύει με την επιλογή συνεργατών Ευρωβουλευτών

Ευρωκοινοβούλιο: Αύριο η εκλογή Προέδρου και αντιπροέδρων
Μεγάλη η συζήτηση μετά τις καταγγελίες που έφεραν διαγραφή Παπαδάκη

Μεγάλο είναι το θέμα συζήτησης που δημιουργείται το τελευταίο διάστημα όσον αφορά την διαγραφή του Ευρωβουλευτή Δημήτρη Παπαδάκη από την ΕΔΕΚ αλλά και τους λόγους για τους οποίους η ΕΔΕΚ προχώρησε στην διαγραφή του.

Όπως προκύπτει από τα όσα το Πειθαρχικό έδωσε στην δημοσιότητα από τις έξι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο Ευρωβουλευτής οι περισσότερες αφορούν θέματα που άπτονται κονδυλίων που ο Ευρωβουλευτής παίρνει από την Ευρωπαϊκή ένωση καθώς και συμφωνίες όπως υποστηρίζει το Πειθαρχικό τις οποίες ο Ευρωβουλευτής υπέγραψε με το Κίνημα και στην συνέχεια αρνήθηκε να εκπληρώσει, συμφωνίες που επίσης αφορούν κονδύλια τα οποία παίρνει ο κύριος Παπαδάκης από το Κοινοβούλιο για την τήρηση γραφείου. 

Συγκεκριμένα οι κατηγορίες αφορούν την δέσμευση που υπέγραψαν στις 11/4/2019 όλοι οι οποία περιλαμβάνει ανάληψη δεσμεύσεων σε περίπτωση εκλογής στη θέση του ευρωβουλευτή και συγκεκριμένα των προνοιών 2, 3 που αφορούν την λειτουργία Γραφείου Ευρωβουλής από το κόμμα με τα έξοδα να καλύπτονται από το μηνιαίο ποσό που δίνει η Ευρωβουλή, αλλά και την παραχώρηση του 50% του ποσού που δίνεται από το Ευρωκοινοβούλιο για συνεργάτες στο κόμμα για εργοδότηση προσωπικου.

Παράλληλα ο Ευρωβουλευτής κατηγορήθηκε και για το ότι από τον Ιούνιο του 2014 μέχρι και σήμερα συστεγάζεται το Γραφείο του Ευρωβουλευτή μαζί με γραφείο Ιδιωτικής Κερδοσκοπικής Εταιρείας, καλύπτοντας το σύνολο των εξόδων λειτουργίας του από κονδύλια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τι αναφέρει το Ευρωκοινοβούλιο 

Αξίζει να σημειωθεί ότι όπως αναφέρετε στην σελίδα του Ευρωκοινοβουλίου οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορούν να επιλέγουν οι ίδιοι τους βοηθούς τους εντός των ορίων ενός συνολικού κονδυλίου που καθορίζεται από το Κοινοβούλιο, με το κονδύλι αυτό για το 2019, να ανέρχεται μέχρι τις 24943 € ανά βουλευτή. 

Σημειώνεται ότι το ποσό αυτό δεν καταβάλλεται στους βουλευτές αλλά χορηγείται ως μισθός στους βοηθούς που πληρούν τους σχετικούς όρους και διαθέτουν έγκυρη σύμβαση καθώς και στους οργανισμούς που έχουν αναλάβει να εισπράττουν τους φόρους επί των μισθών.

Οι Ευρωβουλευτές μπορούν να προσλαμβάνουν και Τοπικούς βοηθούς για να τους βοηθούν  στο κράτος μέλος της εκλογής τους. Σημειώνεται ότι οι Ευρωβουλευτές δεν μπορούν να προσλαμβάνουν στενούς συγγενείς ως βοηθούς .

Επίσης, οι βοηθοί πρέπει να αποφεύγουν παράλληλες επαγγελματικές δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν σύγκρουση συμφερόντων. Σύμφωνα με τους κανόνες εφαρμογής του καταστατικού των βουλευτών, οι βουλευτές του ΕΚ ως εργοδότες είναι επίσημα και στην πράξη υπεύθυνοι για τους τοπικούς βοηθούς και το έργο που εκτελούν, ενώ η διοίκηση του Ευρωκοινοβουλίου πραγματοποιεί τακτικούς διοικητικούς ελέγχους σε όλους τους ευρωβουλευτές κατά την ανανέωση, την επέκταση και τον τυχαίο έλεγχο των συμβάσεων, ανεξάρτητα από την εθνικότητα ή την ομάδα του βουλευτή.  

Μάλιστα ο κάθε ευρωβουλευτής είναι υπεύθυνος για τα καθήκοντα που δίνονται στον τοπικό βοηθό και εάν τα καθήκοντα αυτά δεν σχετίζονται με θέματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την διοίκηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να μπορεί εαν κρίνει να επανεξετάσει τη σύμβαση, να εξετάσει την αναστολή μιας τρέχουσας σύμβασης και, ενδεχομένως, να ζητήσει την επιστροφή των χρημάτων που καταβλήθηκαν από το Κοινοβούλιο.

Home