Κοινή δήλωση 14 κρατών μελών ΕΕ για σεβασμό των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων

Κοινή δήλωση 14 κρατών μελών ΕΕ για σεβασμό των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων

Υπέγραψε η Υπ. Δικαιοσύνης

Η Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Έμιλυ Γιολίτη υπέγραψε εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, μετά από πρωτοβουλία της Γαλλίας, κοινή δήλωση 14 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αφορμή την παγκόσμια μέρα κατά της ομοφοβίας και της τρανσφοβίας.  

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στη δήλωση τονίζεται η ανάγκη όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση  παραμείνει  μια περιοχή σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ελευθερίας και ασφάλειας για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα. 

 

Στη κοινή δήλωση των 14 κρατών της Ένωσης τονίζεται ότι τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα  αντιμετωπίζουν διακρίσεις και βρίσκονται ενώπιον του φάσματος της βίας σε πολλές πτυχές της ζωής τους.

 

Είναι σε πολλές περιπτώσεις  αντιμέτωπα με το στιγματισμό και τη ρητορική του μίσους, ιδίως στα μέσα κοινωνικής  δικτύωσης.

 

Τέτοιες πρακτικές που ενέχουν το ρίσκο της βίας, της απομόνωσης και περιθωριοποίησης των ΛΟΑΤΚΙ+ προσώπων αντιστρατεύονται  τον πυρήνα των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στην κοινή τους δήλωση τα 14 κράτη μέλη επαναβεβαιώνουν ότι ο καθένας πρέπει να  ζει με ελευθερία και ασφάλεια εντός της Ένωσης και να απολαμβάνει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες του.  

Επισημαίνουν μάλιστα ότι καμιά καταπάτηση των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+ προσώπων δεν πρέπει να γίνεται ανεκτή και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με αποφασιστικότητα.  

 

Επιπλέον, στην κοινή δήλωση επισημαίνεται η ανάγκη λήψης αποτελεσματικών μέτρων στο επίπεδο της Ένωσης εναντίον όσον παραβιάζουν τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.  

 

Τη δήλωση υπογράφουν η Γαλλία, Βέλγιο, Δανία, Κύπρος, Εσθονία, Φινλανδία, Γερμανία, Ολλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ισπανία και Σουηδία.

Home