Κατεβάστε τώρα το application της Offsitenews για Android & για iOS
Group google play
Group app store
mobile app

Ψηφίστηκε η μη νομιμοποίηση εσόδων παράνομων δραστηριοτήτων

Offsite Team -
31.05.2019

Ψηφίστηκε η μη νομιμοποίηση εσόδων παράνομων δραστηριοτήτων

Thumbnail
Η Βουλή ψήφισε το εναρμονιστικό νομοσχέδιο

Εναρμονιστικό νομοσχέδιο που αφορά την παρεμπόδιση και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπερψήφισε στη σημερινή της συνεδρία η Ολομέλεια της Βουλή των Αντιπροσώπων και ενέκρινε παράλληλα τους σχετικούς κανονισμούς.

 

Με τον εναρμονιστικό νόμο, επιτυγχάνεται η πλήρης και ακριβής εναρμόνιση με την οδηγία 2015/849 της ΕΕ, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η τροποποίηση του κανονισμού 648/2012 της ΕΕ και η κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ.

 

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται μεταξύ άλλων, η ένταξη στις υπόχρεες οντότητες, προσώπων που εμπορεύονται οποιαδήποτε είδους αγαθά, εφόσον η πληρωμή καταβάλλεται ή εισπράττεται σε μετρητά και αφορά ποσό ίσο ή μεγαλύτερο των €10.000 και τον καθορισμό ως αρμόδιας εποπτικής αρχής για τα πρόσωπα αυτά του Εφόρου Φορολογίας.  

 

Σημειώνεται ότι ύστερα από συζήτηση που προηγήθηκε στην Ολομέλεια, η Βουλή απέρριψε τροπολογία που κατέθεσε το ΑΚΕΛ, σύμφωνα με την οποία η πληρωμή σε μετρητά θα αφορούσε ποσό ίσο η μεγαλύτερο των €5000. Ενώ το ΑΚΕΛ και η Συμμαχία Πολιτών υποστήριξαν ότι η παραοικονομία τρέφεται από τις αγορές σε μετρητά και ότι η πλειονότητα  των κρατών της ΕΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης έχουν όριο κάτω από €10,000, ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ ανέφεραν ότι με το να κατεβεί το όριο δυσκολεύονται κυρίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πρέπει να προσφεύγουν σε τράπεζες, συχνά με χρεώσεις και διάφορες διαδικασίες. Υποστήριξαν επίσης ότι το μαύρο χρήμα αφορά συνήθως μεγαλύτερα ποσά, που συχνά διακινούνται μέσω τραπεζών.

 

Προβλέπεται επίσης επιβολή στις υπόχρεες οντότητες της υποχρέωσης διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του πελάτη τους, με την πάροδο πέντε ετών από τη λήξη της μεταξύ τους επιχειρηματικής σχέσης.  

Ακόμα δυνατότητα διατήρησης των πιο πάνω αναφερόμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για επιπρόσθετη περίοδο πέντε ετών, σε περίπτωση που αυτό δικαιολογείται για σκοπούς πρόληψης, εντοπισμού και διερεύνησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.  

Home