250εκ. ευρώ μέχρι το 2030 για την ανάπτυξη ορεινών κοινοτήτων

250εκ. ευρώ μέχρι το 2030 για την ανάπτυξη ορεινών κοινοτήτων

Πέραν των 250 δράσεων προς υλοποίηση μέχρι το τέλος του 2030, με συνολικό προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια 275 χιλιάδες ευρώ, περιλαμβάνει η Εθνική Στρατηγική για την Ανάπτυξη των Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους που παρουσιάστηκε σήμερα από τον Επίτροπο Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων Γιαννάκη Παπαδούρη, κατά τη διάρκεια τελετής στο Προεδρικό Μέγαρο, στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη, Υπουργών και κοινοταρχών.  

Σε ομιλία του κατά την παρουσίαση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασάδης, είπε πως ότι η διαμορφωθείσα στρατηγική αποτελείται από δεκατέσσερις ξεχωριστές μελέτες, οι οποίες καλύπτουν όλο το φάσμα των θεμάτων που αφορούν την κάθε κοινότητα, την κάθε γεωγραφική περιοχή και το Τρόοδος στο σύνολό του. Ανέφερε πως οι προτεινόμενες δράσεις αποσκοπούν στην ανάδειξη της ποιότητας και της ταυτότητας των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών, των γεωτόπων του Τροόδους καθώς και την προστασία και διαχείριση της γης για τη γεωργία και την κτηνοτροφία, όπως και υποδομές για βιώσιμη παραγωγή και ανάπτυξη. Την ίδια στιγμή, υπογράμμισε,  στοχεύουμε σε ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων μέσα από την αναβάθμιση των υφιστάμενων και τη δημιουργία νέων υποδομών.

 

Αυτές μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν την υγεία, με την αναβάθμιση του νοσοκομείου Τροόδους, τόσο σε υποδομές όσο και σε προσωπικό, την περαιτέρω ενίσχυση των δομών φροντίδας και εκπαίδευσης παιδιών προσχολικής ηλικίας, την εκπαίδευση με την προωθούμενη λειτουργία αγροτικής σχολής, καθώς και τη δημιουργία δομής τηλεκπαίδευσης για τους μαθητές των ορεινών κοινοτήτων, τη διάσωση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς με τη σύσταση ιδρύματος πολιτισμού ορεινών κοινοτήτων, την ενεργειακή και μορφολογική αναβάθμιση κατοικιών που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ήδη, όπως είπε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, έχουν υιοθετηθεί κάποια επιδόματα για κατοίκους περιοχών που βρίσκονται σε υψόμετρο άνω των 600 μέτρων, όπως το επίδομα θέρμανσης, την ενδυνάμωση των υποδομών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και τη διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων.

 

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης υπογράμμισε πως η στρατηγική μελέτη δεν είναι πια μελέτη, είναι στρατηγική επιλογή και κυβερνητική πολιτική της Κυβέρνησης και χρονοδιαγραμματικά, όπως έχει σχεδιαστεί, θα υλοποιηθεί μέχρι και το τελευταίο ‘ι’».Είπε πως η εκπόνηση της Στρατηγικής Ανάπτυξης Τροόδους ήταν το αποτέλεσμα της δουλειάς μίας πολυπληθούς διεπιστημονικής ομάδας, πέραν των 90 καθηγητών και εμπειρογνωμόνων διαφορετικών ειδικοτήτων, που προέρχονται από την Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Κλερμόν Φερότ. Σημείωσε πως για πρώτη φορά από εγκαθιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας αντιμετωπίζεται σφαιρικά μέσα από μία ολοκληρωμένη πολιτική ανάπτυξης σε πρώτο στάδιο τις ορεινές κοινότητες Τροόδους.

 

Μετά από μία μαραθώνια διαδικασία διαβούλευσης μεταξύ επιστημόνων και τεχνοκρατών, κυβερνητικών τμημάτων αλλά και εντατικού διαλόγου με όλα τα Κοινοτικά Συμβούλια των 112 κοινοτήτων που καλύπτει, ετοιμάστηκε μία ολοκληρωμένη πρόταση ανάπτυξης που από τον Ιούλιο του 2019, ύστερα από την υιοθέτηση της από το Υπουργικό Συμβούλιο, αποτελεί κυβερνητική πολιτική, ανέφερε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, προσθέτοντας πως η Εθνική Στρατηγική σχεδιάστηκε βασισμένη σε ευρωπαϊκά αναπτυξιακά πρότυπα, υιοθετώντας τις αρχές της βιώσιμης εδαφικής ανάπτυξης και εναρμονίζοντας τις τρεις μεγάλες διαστάσεις της ανθρώπινης δράσης οικονομία, κοινωνία, περιβάλλον.  

Επεσήμανε πως μέσα από τις μελέτες προτείνονται πέραν των 250 δράσεων, ομαδοποιημένες και κατανεμημένες σε χρονικά πλαίσια υλοποίησης έτσι που να διασφαλίζεται ότι οι όποιες πολιτικές και ενέργειες θα είναι αλληλοσυμπληρούμενες και παραγωγικές, αποδίδοντας στην τοπική κοινωνία και οικονομία τα αναμενόμενα οφέλη.  

Ανέφερε πως το σχέδιο προϋπολογισμού και ο χρονοπρογραμματισμός υλοποίησης της στρατηγικής καλύπτουν συνολικά 12 έτη, από το τρέχον έως και το τέλος του 2030, με συνολικό προϋπολογισμό  δαπανών 250 εκατομμύρια ευρώ. Είπε πως το επόμενο βήμα είναι κατά το πρότυπο της ίδιας Στρατηγικής να γίνει ο σχεδιασμός και για τις ορεινές περιοχές Λάρνακας και Πάφου.  

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, για την άμεση εφαρμογή της Στρατηγικής, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε για τα έτη 2019-2020,  δέσμη βραχυπρόθεσμών δράσεων, προϋπολογισμού ύψους 34 εκ., πέραν των έργων ύψους 36 εκατομμυρίων που βρίσκονται ήδη υπό εξέλιξη, καθώς και πέραν των ήδη εξαγγελθέντων έργων αναβάθμισης του οδικού δικτύου ύψους 150 εκατομμυρίων.  

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε πως οι στόχοι της στρατηγικής, προωθούμενοι μέσα από ολοκληρωμένες τομεακές και διατομεακές παρεμβάσεις θα δώσουν ώθηση στην ανάπτυξη των ορεινών κοινοτήτων μέσα από τη θεσμοθέτηση της αρχής της ορεινότητας, την εκπόνηση δήλωσης πολιτικής ώστε να υπάρξει μια αποτελεσματική οικιστική, πολεοδομική και χωροταξική πολιτική, την καινοτόμο προσέγγιση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, τη μεταποίηση στη νέα ορεινή οικονομία, το νέο πρότυπο του ορεινού τουριστικού προϊόντος και την επιχειρηματικότητα και διά βίου μάθηση.

 

Οι πιο πάνω προτεινόμενες δράσεις αποσκοπούν στην ανάδειξη της ποιότητας και της ταυτότητας των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών, των γεωτόπων του Τροόδους καθώς και την προστασία και διαχείριση της γης για τη γεωργία και την κτηνοτροφία, όπως και υποδομές για βιώσιμη παραγωγή και ανάπτυξη, ανέφερε και πρόσθεσε πως αντίστοιχες ολοκληρωμένες παρεμβάσεις καλύπτουν την αναπτυξιακή διαχείριση των υδάτινων πόρων και του φυσικού περιβάλλοντος.  

Η απαρχή της νέας Στρατηγικής για την αναβίωση των ορεινών κοινοτήτων και χωριών της οροσειράς Τροόδους είναι πλέον πραγματικότητα. Γεγονός, το οποίο δεν μπορεί παρά να μας ικανοποιεί, αφού ουσιαστικά πρόκειται για την πρώτη στην ιστορία απόφαση, που η Κυπριακή Δημοκρατία υιοθετεί από της εγκαθιδρύσεώς της.  

Τόσο μέσα από την παρουσίαση του κ. Παπαδούρη που ακολουθεί, όσο και μέσα από άλλες διασκέψεις που θα πραγματοποιήσουν οι  καθ΄ ύλην αρμόδιοι Υπουργοί, τους αμέσως επόμενους μήνες, θα δοθεί η ευκαιρία να γίνει ακόμη πιο αντιληπτό το εύρος της σημασίας αυτής της μεταρρύθμισης.  

Ο κ. Παπαδούρης προέβη σε συνοπτική Παρουσίαση της Εθνικής Στρατηγικής, σημειώνοντας ότι η σύνοψη της Στρατηγικής αποτελείται από 900 σελίδες και πρόσθεσε ότι πρόκειται για μια πολιτική αναπτυξιακού χαρακτήρα, που ταυτόχρονα θα προστατεύει τον χαρακτήρα του Τροόδους.

ΚΥΠΕ

Home