6000 ντελιβεράδες καθημερινά στους δρόμους της Κύπρου

6000 ντελιβεράδες καθημερινά στους δρόμους της Κύπρου

Από το 2019 δεν προχώρησαν σε επιθεωρήσεις για υγεία στην Εργασία 

5.932 άτομα εργάζονταν ως διανομείς φαγητού και προϊόντων σε επιχειρήσεις εστίασης και άλλα 1.412 εργάζονταν σε εργοδότες που εμπίπτουν στην οικονομική δραστηριότητα «δικτυακές πύλες» μέχρι τις 31 Μαρτίου 2022, σύμφωνα με τα αρχεία του Μηχανογραφημένου Συστήματος των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Περεταίρω, όπως προκύπτει από την απάντηση της Υπουργού Εργασίας, Ζέτας Αιμιλιανίδου, σε κοινοβουλευτική ερώτηση του βουλευτή του ΑΚΕΛ, Γιώργου Κουκουμά, μέχρι την 10η Μαρτίου 2022, υπήρχαν εγγεγραμμένοι 1.006 αυτοτελώς εργαζόμενοι με κώδικα επαγγέλματος «κλητήρες, διανομείς και αχθοφόροι αποσκευών και πακέτων, αχθοφόροι αποσκευών σε ξενοδοχεία», ενώ όπως σημειώνει η Υπουργός μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2022 παραχωρήθηκαν από το Τμήμα Εργασίας 478 άδειες, οι οποίες είναι σε ισχύ για απασχόληση αλλοδαπών στο επάγγελμα του διανομέα φαγητού, εκ των οποίων οι 465 αφορούν σε αιτητές ασύλου, ενώ οι λοιπές 13 σε αλλοδαπούς φοιτητές

Από το 2019 δεν προχώρησαν σε επιθεωρήσεις για υγεία στην Εργασία 

Άλλο σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από την απάντηση της Υπουργού είναι ότι η τελευταία φορά που το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας προχώρησε σε στοχευμένη επιθεώρηση για θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία ήταν τους μήνες Μάιο και Ιούνιο του 2019. 

Ειδικότερα, κατά την εκστρατεία του 2019 πραγματοποιήθηκαν 99 επιθεωρήσεις σε ξενοδοχεία123 σε εστιατόρια και 35 σε υποστατικά διανομής έτοιμων φαγητών. Κατά τις επιθεωρήσεις διαφάνηκε ότι σε ποσοστό 54% περίπου των υποστατικών διανομής έτοιμων φαγητών που επιθεωρήθηκαν, περιλαμβανόταν στη γραπτή εκτίμηση των κινδύνων, ο κίνδυνος από τη χρήση μοτοσυκλέτας, ενώ λαμβάνονταν μέτρα για μείωση του εν λόγω κινδύνου στο 80% περίπου των υποστατικών αυτών. Ως εκ τούτου, όπως συνεχίζει η Υπουργός, για τις παραβάσεις που εντοπίζονταν έγιναν προφορικές συστάσεις ή/και στάλθηκαν επιστολές ή/και εκδόθηκαν Ειδοποιήσεις Βελτίωσης για συμμόρφωση

Όσον αφορά τώρα την αδήλωτη εργασία, όπως σημειώνει η Υπουργός, η Υπηρεσία Επιθεωρήσεων πραγματοποίησε τα τελευταία 3 χρόνια (2019-2021) στοχευμένες επιθεωρήσεις σε παγκύπρια κλίμακα, σε εργοδότες που δραστηριοποιούνται σε επιχειρήσεις εστίασης και ψηφιακές πλατφόρμες και απασχολούν προσωπικό ως διανομείς φαγητού.

brief.com

Home