Κατεβάστε τώρα το application της Offsitenews για Android & για iOS
Group google play
Group app store
mobile app

Αυτή είναι η Ερευνητική Επιτροπή για τις πολιτογραφήσεις

Offsite Team -
07.09.2020 - 13:15

Αυτή είναι η Ερευνητική Επιτροπή για τις πολιτογραφήσεις

Thumbnail
Ο Γενικός Εισαγγελέας διόρισε 4μελή επιτροπή

Τον διορισμό τετραμελούς ανεξάρτητης Ερευνητικής Επιτροπής για το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα μετά το θέμα που προέκυψε με τις πολιτογραφήσεις, ανακοίνωσε ο Γενικός Εισαγγελέας Γιώργος Σαββίδης.

Όπως δήλωσε ο κ. Σαββίδης, Πρόεδρος ορίζεται ο Μύρων Νικολάτος, πρώην πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου και μέλη ο Κώστας Παμπαλλής, πρώην δικαστής Ανωτάτου, ο Κυριάκος Κυριάκου, βοηθός Γενικού Ελεγκτή και ο Παύλος Ιωάννου, Χρηματοοικονομικός Επίτροπος.

Η ερευνητική επιτροπή θα συμπληρώσει την έρευνα της εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του διατάγματος ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία αν το κρίνει ο Γενικός Εισαγγελέας.

Οι όροι εντολής περιλαμβάνουν τη διερεύνηση των πολιτογραφήσεων από το 2007 που ξεκίνησε το ΚΕΠ. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Γενικό Εισαγγελέα η Ερευνητική Επιτροπή εντέλλεται όπως διερευνήσει, σε σχέση με τις κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεις αλλοδαπών επιχειρηματιών και επενδυτών και το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα, από το 2007 μέχρι και την 17.8.20, ημερομηνία δημοσίευσης του νέου νομοθετικού πλαισίου.

Ο κ. Σαββίδης ανέφερε πως το Υπουργικό Συμβούλιο, ορθά κατά την άποψή του, παρέπεμψε το θέμα στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας που είναι ο μόνος άλλος αρμόδιος θεσμός που μπορεί να διορίσει Ερευνητική Επιτροπή και πως κρίνει ότι είναι προς το δημόσιο συμφέρον να διεξαχθεί μια ευρεία έρευνα για το θέμα δυνάμει του Περί Ερευνητικών Επιτροπών Νόμου.

Ο κ. Σαββίδης υπενθύμισε στη δήλωσή του πως το Υπουργικό Συμβούλιο στις 3.9.2020 αποφάσισε να εισηγηθεί στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας να προβεί στον διορισμό Ερευνητικής Επιτροπής και να καθορίσει τους όρους εντολής της δυνάμει του Περί Ερευνητικών Επιτροπών Νόμου (Κεφ. 44) με σκοπό τη διερεύνηση όλων των περιπτώσεων των κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεων αλλοδαπών επενδυτών και επιχειρηματιών από το 2007 μέχρι 17/8/2020, ημερομηνία δημοσίευσης του νέου νομοθετικού πλαισίου που διέπει το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα.

Πρόσθεσε πως σύμφωνα με το άρθρο 2(1) του περί Ερευνητικών Επιτροπών Νόμου[1] -

   «2.-(1)  Το Υπουργικό Συμβούλιο ή, αν διαφανεί ότι στα προς διερεύνηση ζητήματα εμπλέκονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ή υπουργός ή αξιωματούχος που διορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Συντάγματος από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Γενικός Εισαγγελέας θα έχει εξουσία-

(α)     να διορίζει, με Διάταγμα, Ερευνητική Επιτροπή, που να αποτελείται από τρεις ή περισσότερους Επιτρόπους, για να εξετάζει τέτοια ζητήματα που δύνανται να αναφέρονται σε αυτήν και να αναφέρει για αυτά στο Υπουργικό Συμβούλιο ή το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ανάλογα με την περίπτωση ….».

Από το πιο πάνω άρθρο, πρόσθεσε προκύπτει ότι, Ερευνητική Επιτροπή μπορεί να διοριστεί μόνο, είτε από το Υπουργικό Συμβούλιο, είτε από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Το Υπουργικό Συμβούλιο, ορθά κατά την άποψη μου, παρέπεμψε το θέμα στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας που είναι ο μόνος άλλος αρμόδιος θεσμός που μπορεί να διορίσει Ερευνητική Επιτροπή, ανέφερε.

Με βάση τα πιο πάνω και έχοντας υπόψη τις αρχές και τη νομολογία θεωρώ ότι έχω υποχρέωση και καθήκον να ενεργήσω στην παρούσα περίπτωση προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος. Κρίνω ότι είναι προς το δημόσιο συμφέρον να διεξαχθεί μια ευρεία έρευνα για το θέμα δυνάμει του Περί Ερευνητικών Επιτροπών Νόμου (Κεφ 44), σημείωσε.

Πρόσθεσε πως για αυτό αποφάσισε να διορίσει Ερευνητική Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 2 του Κεφ. 44.

Ανέφερε πως Πρόεδρος της Ερευνητικής Επιτροπής διορίζεται ο κ. Μύρων Νικολάτος, τέως Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου.  Ως Επίτροποι διορίζονται οι κ. Κώστας Παμπαλλής, πρώην Δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Κυριάκος Κυριάκου, Βοηθός Γενικού Ελεγκτού και Παύλος Ιωάννου, Χρηματοοικονομικός Επίτροπος.

Σύμφωνα με τον Γενικό Εισαγγελέα "οι όροι εντολής είναι οι εξής:

Η Ερευνητική Επιτροπή εντέλλεται όπως διερευνήσει, σε σχέση με τις κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεις αλλοδαπών επιχειρηματιών και επενδυτών και το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα, από το 2007 μέχρι και την 17.8.20, ημερομηνία δημοσίευσης του νέου νομοθετικού πλαισίου:

(α) Κατά πόσον εφαρμόστηκαν ορθά όλες οι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής και/ή εξέτασης των αιτήσεων νομοθεσίες, αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου και όλα τα ισχύοντα κατά το χρόνο υποβολής και/ή εξέτασης των αιτήσεων, κριτήρια, διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις, περιλαμβανομένων και των οικονομικών κριτηρίων που θα έπρεπε να ικανοποιούνται,

(β) κατά πόσον από τα ευρήματα της έρευνας που καθορίζεται στην παράγραφο (α), κατά την κρίση της Επιτροπής, προκύπτουν οποιαδήποτε στοιχεία ή γεγονότα:

 (i)            τα οποία δυνατό να καταλογίζουν ευθύνες σε οποιοδήποτε εμπλεκόμενο, οι οποίες προκύπτουν από πράξεις ή παραλείψεις του κατά την άσκηση των καθηκόντων του, και

 (ii)          που δικαιολογούν την πιθανή έναρξη της διαδικασίας εξέτασης αποστέρησης της κυπριακής υπηκοότητας με βάση την ισχύουσα νομοθεσία".

Όπως ανέφερε ο κ. Σαββίδης η Ερευνητική Επιτροπή θα συμπληρώσει την έρευνά της και θα υποβάλει την έκθεσή της στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, εντός 3 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του Διατάγματος ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία ως ήθελε αποφασίσει ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, μετά από αίτημα της Ερευνητικής Επιτροπής σύμφωνα με το Νόμο.  

Ο κ. Σαββίδης συνεχάρη τον Πρόεδρο και τους Επιτρόπους για τον διορισμό τους, σημειώνοντας πως τα προσόντα και η πορεία τους παρέχουν τα εχέγγυα για τη διεξαγωγή μιας αμερόληπτης και ανεξάρτητης έρευνας.

Home