Αυτοί είναι 288 νέοι ΣΥΟΠ και οι επιλαχόντες (Πίνακας)

Aνοίγει ο δρόμος για προαγωγές υπαξιωματικών της ΕΦ - Εγκρίθηκαν οι κανονισμοί
Ανακοινώθηκαν οι προσλήψεις Συμβασιούχων Οπλιτών στην Εθνική Φρουρά

Το Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει, με βάση την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, με ημερομηνία 26.9.2018, τον Τελικό Πίνακα των υποψηφίων με σειρά προτεραιότητας για την πρόσληψη οπλιτών με Σύμβαση στην Εθνική Φρουρά, για την κάλυψη κενών ή κενούμενων θέσεων από το σύνολο των θέσεων Συμβασιούχων Οπλιτών που εγκρίθηκαν με τις σχετικές Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, με ημερομηνίες 13.5.2016 και 25.5.2017, με Σύμβαση για ένα χρόνο, η οποία μπορεί να ανανεώνεται, με απόφαση του Υπουργού Άμυνας, για περαιτέρω διαδοχικές περιόδους ενός (1) μέχρι τριών (3) ετών, όπως ήθελε αποφασίσει το Υπουργικό Συμβούλιο, με ανώτατη συνολική διάρκεια της Σύμβασης μέχρι δέκα (10) έτη, σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 6(3) και (4) των περί της Εθνικής Φρουράς Νόμων του 2011 έως 2018.

Στον τελικό πίνακα που δημοσιεύεται, λήφθηκε υπόψη η ημερομηνία γεννήσεως των υποψηφίων στις περιπτώσεις ισοβαθμίας, ώστε να προηγείται ο μικρότερος σε ηλικία, σύμφωνα με τη σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Σημειώνεται ότι, στους υποψήφιους που είναι εθνοφρουροί και εξασφάλισαν κατάλληλη σειρά επιτυχίας αλλά δεν έχουν ακόμη εκπληρώσει την υποχρέωση θητείας τους στη Δύναμη, θα προσφερθεί πρόσληψη όταν εκπληρώσουν όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, ως οι πρόνοιες του άρθρου (6)(3) των περί Εθνικής Φρουράς Νόμων του 2011 έως 2018, νοουμένου ότι ο τελικός πίνακας θα εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ. 

Δείτε τον πίνακα ΕΔΩ!

10