Αυτοί οι εκπαιδευτικοί διορίστηκαν μέχρι τώρα για τη νέα χρονιά

Αυτοί οι εκπαιδευτικοί διορίστηκαν μέχρι τώρα για τη νέα χρονιά

Οι διορισμοί για Προδημοτική, Δημοτική, Μέση Γενική, Μέση Τεχνική και Ειδική Εκπαίδευση

Συνεχίζονται από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας οι δοκιμασία εκπαιδευτικών για τη νέα χρονιά. 

Πρόκειται για διορισμούς μόνιμων με δοκιμασία εκπαιδευτικών, επανατοποθέτηση εκπαιδευτικών αορίστου διαρκείας, μετατροπή συμβάσεων σε αορίστου διαρκείας και διορισμοί με σύμβαση.

>>> Δείτε επίσης: Πότε ανοίγουν τα σχολεία

Οι ανακοινώσεις αφορούν την Προδημοτική, Δημοτική, Μέση Γενική και Τεχνική αλλά και Ειδική εκπαίδευση.

Πιο κάτω όλες οι μέχρι τώρα ανακοινώσεις και διορισμοί της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας:

- Διορισμοί με σύμβαση στη Μέση Γενική Εκπαίδευση    

- Μόνιμοι με δοκιμασία Διορισμοί Εκπαιδευτικών Λειτουργών Προδημοτικής Εκπαίδευσης    

- Διορισμοί με σύμβαση στη Μέση Τεχνική Εκπαίδευση    

Επανατοποθέτηση Εκπαιδευτικών Αορίστου Διαρκείας, Μετατροπή Συμβάσεων σε Αορίστου Διαρκείας και Διορισμοί με Σύμβαση στη Δημοτική Εκπαίδευση 

Μόνιμοι με δοκιμασία διορισμοί Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διορισμοί Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Ριζοκαρπάσου

Επανατοποθέτηση Εκπαιδευτικών Αορίστου Διαρκείας, Μετατροπή Συμβάσεων σε Αορίστου Διάρκειας, και Διορισμοί με Σύμβαση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

Επανατοποθέτηση Εκπαιδευτικών Αορίστου Διαρκείας, Μετατροπή Συμβάσεων σε Αορίστου Διαρκείας και Διορισμοί με Σύμβαση στη Δημοτική Εκπαίδευση (Ειδική Εκπαίδευση)

Επανατοποθέτηση Εκπαιδευτικών Αορίστου Διαρκείας, Μετατροπή Συμβάσεων σε Αορίστου Διαρκείας και Διορισμοί με Σύμβαση στη Δημοτική Εκπαίδευση (Προδημοτική Εκπαίδευση)    

Μετατροπή Συμβάσεων σε Αορίστου Διάρκειας Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης    

Μόνιμοι με Δοκιμασία Διορισμοί Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Προδημοτική Εκπαίδευση)    

Επανατοποθέτηση Εκπαιδευτικών Αορίστου Διαρκείας, Μετατροπή Συμβάσεων σε Αορίστου Διάρκειας, και Διορισμοί με Σύμβαση Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης    

Μόνιμοι με δοκιμασία Διορισμοί Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης    

Μόνιμοι με Δοκιμασία Διορισμοί Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Προδημοτική Εκπαίδευση)    

Μόνιμοι με Δοκιμασία Διορισμοί Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ειδική Εκπαίδευση)    

Μόνιμοι με Δοκιμασία Διορισμοί Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης    

Μόνιμοι με δοκιμασία διορισμοί Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης    

Home