ΔΕΟΚ: Σε μειονεκτική θέση παρά την πρόοδο οι Κύπριες γυναίκες

ΔΕΟΚ: Σε μειονεκτική θέση παρά την πρόοδο οι Κύπριες γυναίκες

ΔΕΟΚ: Δεν αποδεχθήκαμε εξίσωση των εισφορών εργοδοτών–εργαζομένων για το ΓεΣΥ

Παρά τη σχετική πρόοδο που έχει συντελεστεί την τελευταία δεκαετία, οι Κύπριες γυναίκες εξακολουθούν να βρίσκονται σε μειονεκτική θέση σε σύγκριση με τους άντρες τόσο στην κοινωνία όσο και στην αγορά εργασίας, αναφέρει το Τμήμα Ισότητας και Ίσης Μεταχείρισης (ΤΙΣΙΜ) της ΔΕΟΚ.  

Σύμφωνα με έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, σημειώνεται, η Κύπρος κατατάσσεται στην 27η θέση από τις 28 χώρες της ΕΕ και 92η από τις 149 χώρες του κόσμου στον παγκόσμιο δείκτη για την ισότητα των φύλων.  Στην έκθεση επισημαίνεται ότι το εκτιμώμενο εισόδημα για τους άντρες ανέρχεται στις 36,295 ευρώ ετησίως ενώ το αντίστοιχο των γυναικών ανέρχεται στις 24,140 ευρώ ετησίως.

 

Σε μήνυμα του με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, το ΤΙΣΙΜ - ΔΕΟΚ, αναφέρει ότι έχουν γίνει βελτιώσεις στο νομοθετικό επίπεδο όμως στην πράξη οι γυναίκες εξακολουθούν να πέφτουν θύματα εργασιακής, οικονομικής και κοινωνικής εκμετάλλευσης.

 

Σημειώνει, ότι ενώ η νομοθεσία περί ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για εργασία ίσης αξίας ορίζει ότι γυναίκες και άνδρες πρέπει να αμείβονται το ίδιο, το ποσοστό χάσματος αμοιβών στην Κύπρο φτάνει στο 15%. 

 

Η πρόοδος, αναφέρεται, που έχουν σημειώσει οι γυναίκες στους σημαντικούς τομείς της εκπαίδευσης και της έρευνας δεν αντανακλάται στο εισόδημα και στην συμμετοχή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων.  

Οι δείκτες ισότητες του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ισότητας, σημειώνεται, καταδεικνύουν ότι η πρόοδος προς την ισότητα των φύλων είναι εξαιρετικά αργή.  

 

«Εξακολουθεί να υφίσταται εμφύλιο χάσμα στην απασχόληση καθώς και εμπόδια στην πρόσβαση της αγοράς εργασίας.  Η περιορισμένη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής επηρεάζει αρνητικά τόσο τους άνδρες όσο και τις γυναίκες αλλά σε μεγαλύτερο βαθμό τις μητέρες αφού το βάρος της οικιακής εργασίας και της μη αμειβόμενης φροντίδας και περίθαλψης είναι ιδιαίτερα υψηλό μεταξύ των γυναικών. Προβλήματα όπως η σεξουαλική παρενόχληση, ο έμφυλος επαγγελματικός διαχωρισμός και η γυναικεία φτώχεια εξακολουθούν να παραμένουν άλυτα και να επιδεινώνονται», προστίθεται.  

Το ΤΙΣΙΜ – ΔΕΟΚ αναφέρει ότι οι ανισότητες που παρατηρούνται στην συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας έχουν σαν αποτέλεσμα την υπονόμευση του βιοτικού τους επιπέδου και την αύξηση της γυναικείας φτώχειας - σήμερα το συνταξιοδοτικό χάσμα σε βάρος των γυναικών είναι 40% ενώ η γυναικεία φτώχεια φθάνει το 28,5%.  

Είναι καιρός, σημειώνεται, να αναληφθεί δράση και να εφαρμοσθούν πολιτικές ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι έμφυλες ανισότητες σε όλα τα επίπεδα του κοινωνικού πολιτικού και οικονομικού βίου.  

Το ΤΙΣΙΜ ΔΕΟΚ καλεί τις γυναίκες σε διαρκή αγώνα περιφρούρησης και διεκδίκησης των δικαιωμάτων τους και τις καλεί να διεκδικήσουν με συνέπεια και αποφασιστικότητα την αποτελεσματική εφαρμογή του νόμου περί της ίσης μεταχείρισης αντρών και γυναικών στα ζητήματα της πρόσβασης στην απασχόληση, στην επαγγελματική ανέλιξη, στην επαγγελματική κατάρτιση και στην προστασία από σεξουαλική παρενόχληση στους χώρους εργασίας.  

Διεκδίκηση πρέπει να γίνει μεταξύ άλλων, σημειώνεται, στην πρακτική εφαρμογή του εθνικού σχεδίου δράσης για την ισότητα των φύλων, το οποίο καλύπτει όλους τους τομείς της κοινωνικοοικονομικής και πολιτικής ζωής του τόπου και την υποχρέωση εργοδοτών να προβαίνουν κάθε χρόνο σε εξέταση των μισθών προκειμένου να εντοπίζουν προβλήματα διακρίσεων λόγω φύλου και να εφαρμόζουν μέτρα για την εφαρμογή της ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας.

Τονίζεται, τέλος, ότι σημαντικός είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού συστήματος και ιδιαίτερα της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, η οποία πρέπει να ενσωματώσει σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, την διάσταση του φύλου και την ανάγκη κατάργησης των έμφυλων κοινωνικών στερεότυπων που κυριαρχούν στην κυπριακή κοινωνία.

Tags
Home