Δημόσια ακρόαση για αλλαγή αποθηκευτικής ανάπτυξης σε εμπορικη

Δημόσια ακρόαση για αλλαγή αποθηκευτικής ανάπτυξης σε εμπορικη

Τι αναφέρει η ανακοίνωση του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων

Δημόσια ακρόαση του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων για χορήγηση πολεοδομικής άδειας για αλλαγή χρήσης αποθηκευτικής ανάπτυξης, σε εμπορική, πραγματοποιείται την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019 στις 11 το πρωί στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αγίου Αθανασίου. 

 

Ανακοίνωση του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων αναφέρει ότι «η δημόσια ακρόαση διεξάγεται για σκοπούς εξέτασης της αίτησης της Εταιρείας Π. Μάγκας και Υιοί Λτδ (ΛΕΜ/1196/2014/Α και ΛΕΜ/1134/2015), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, για αλλαγή χρήσης αποθηκευτικής ανάπτυξης σε εμπορική ανάπτυξη  στα τεμάχια αρ. 457 και 458, στο Φ/Σχ. --/1-2060-3410, Τμήμα 4, στο Δήμο Αγίου Αθανασίου, στην Επαρχία Λεμεσού».  

Η ανάπτυξη αφορά συγκεκριμένα, «υπερκατάστημα λιανικής πώλησης ειδών υγιεινής, υδραυλικών, κεραμικών, ειδών κατοικίας και κήπου».

 

Η αίτηση υποβλήθηκε με βάση τις πρόνοιες του Άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμών του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99).

 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «η δημόσια ακρόαση, η οποία αποτελεί μορφή δημόσιου διαλόγου και διαβούλευσης μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, αποσκοπεί στη διασφάλιση συνθηκών διαφάνειας και δημοκρατικότητας στη διαδικασία εξέτασης της αίτησης».  

Η διενέργεια της ακρόασης στοχεύει κυρίως στην πληρέστερη και πλέον ακριβή ενημέρωση του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων, ώστε το όργανο αυτό να μπορεί να καταλήξει σε μια ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη εισήγηση προς το Υπουργικό Συμβούλιο, για τη λήψη της τελικής απόφασης.  

Η Δημόσια Ακρόαση είναι ανοικτή για το κοινό και θα προηγηθεί στις 10.30 π.μ. επίσκεψη στο χώρο της ανάπτυξης.  

Home