Κατεβάστε τώρα το application της Offsitenews για Android & για iOS
Group google play
Group app store
mobile app

Είσαι σωματείο; Δικαιούσαι χορηγία ή δωρεάν κρατική γη

Κωνσταντίνα Χατζηανδρέα -
30.01.2023

Είσαι σωματείο; Δικαιούσαι χορηγία ή δωρεάν κρατική γη

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του σχεδίου του υφυπουργείου Πρόνοιας - Μέχρι 20/2 οι αιτήσεις

Της Κωνσταντίνας Χατζηανδρέα

Την αναθεώρηση του Σχεδίου Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας του Υφυπουργείου Πρόνοιας για την παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος (de minimis) αποφάσισε την Πέμπτη (26/1) το Υπουργικό Συμβούλιο.

Ένα σχέδιο το οποίο παρέχει κρατική ενίσχυση, ήσσονος σημασίας, για την ίδρυση, λειτουργία, ή επέκταση προγραμμάτων μη προβληματικών φορέων, που δραστηριοποιούνται στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία και παρέχουν Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ) σε θέματα κοινωνικής φροντίδας, οι οποίες θεωρούνται αναγκαίες, σύμφωνα με την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση που επικρατεί στον τόπο.

Η κρατική ενίσχυση μπορεί να είναι:

(i) χορηγία που καλύπτει έξοδα λειτουργίας (μισθούς, τρόφιμα κλπ.), δαπάνες αγοράς εξοπλισμού/επίπλων, χρηματοδοτικές δαπάνες και δαπάνες για ανέγερση/επέκταση αγορά/επιδιόρθωση κτηρίων

ή

(ii) παραχώρηση κρατικής γης, ή οποιαδήποτε άλλη μορφή ενίσχυσης η οποία σχετίζεται με την παροχή ΥΓΟΣ

Αυξημένος κατά 12% ο προϋπολογισμός

Για το 2023 το νέο Σχέδιο χορηγιών προνοεί προϋπολογισμό €17.7 εκατ. Φέτος παρουσιάζεται αύξηση της τάξης του 12% καθώς πέρσι το συνολικό ποσό που διατέθηκε ήταν €15.8 εκατ. (2021: €12.7 εκατ., 2022: €15.8 εκατ., 2023: €17.7 εκατ.).

Σημειώνεται πως το 2022 επιδοτήθηκαν συνολικά 163 φορείς για 288 προγράμματα. Από τα προγράμματα, πέραν των 120 αφορούν κέντρα απασχόλησης παιδιών, βρεφοκομικούς σταθμούς και άλλες δομές προστασίας ή και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.

Ποιοι είναι δικαιούχοι

Φορείς που παρέχουν ΥΓΟΣ και είναι δικαιούχοι με βάση το υφιστάμενο σχέδιο μεταξύ άλλων είναι οι ακόλουθοι:

2.1 Σωματεία, Ιδρύματα, Οργανισμοί, εγγεγραμμένα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, που ασχολούνται κατά κύριο λόγο και συστηματικά με την προσφορά κοινωνικής φροντίδας και τη λειτουργία προγραμμάτων, με σκοπό την αντιμετώπιση των αναγκών αυτών, έχουν ως κύριο σκοπό της ίδρυσης και λειτουργίας τους, σύμφωνα με το καταστατικό τους, την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου ή συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού και δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα. 

2.2. Οργανώσεις μέλη του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού / Συμβούλια Κοινοτικού Εθελοντισμού ή άλλα Συντονιστικά Σώματα και Επιτροπές, εγγεγραμμένα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, που ασχολούνται κατά κύριο λόγο και συστηματικά με την εθελοντική προσφορά κοινωνικής φροντίδας και τη λειτουργία προγραμμάτων, με σκοπό την αντιμετώπιση των αναγκών αυτών, έχουν ως κύριο σκοπό της ίδρυσης και λειτουργίας τους, σύμφωνα με το καταστατικό τους, την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου ή συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού και δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα. 

2.3. Δημοτικά Συμβούλια που συστάθηκαν σύμφωνα με τον περί Δήμων Νόμο ή οποιονδήποτε Νόμο τον αντικαθιστά.

2.4. Κοινοτικά Συμβούλια που συστάθηκαν σύμφωνα με τον περί Κοινοτήτων Νόμο ή οποιονδήποτε Νόμο τον αντικαθιστά.

2.5. Συμπράξεις Οργανώσεων, Συμβουλίων ή Επιτροπών (όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.1 , 2.2) ή Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.3, 2.4) οι οποίες θα υλοποιούν ανάλογα προγράμματα και θα αποτελούν ισχυρές και δεσμευτικές συμφωνίες Φορέων. Οι Συμπράξεις δεν απαιτείται να περιβληθούν με αυτοτελή νομική μορφή, αλλά πρέπει να λειτουργήσουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης των Προγραμμάτων σύμφωνα με σαφώς προσδιορισμένες αρχές και κανόνες. 

Σημειώνεται πως σε περίπτωση που εντοπιστεί ανάγκη η οποία δεν μπορεί να καλυφθεί από τους Φορείς που περιγράφονται στις παραγράφους 2.1 μέχρι 2.5, είναι δυνατό να εγκριθεί η παροχή Κρατικής Ενίσχυσης σε Διεθνή μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό, ο οποίος δραστηριοποιείται στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία, όπως ορίζει το άρθρο 1 και έχει εξασφαλίσει πιστοποιητικό εγγραφής, με βάση τις ισχύουσες Νομοθεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Πώς μπορούν να αξιοποιηθούν τα χρήματα

Το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας δύναται να καθορίζει προτεραιότητες και κριτήρια στους τομείς που επιχορηγούνται, ανάλογα με τις εκάστοτε κοινωνικές ανάγκες, συνθήκες και τάσεις που επικρατούν στην Κύπρο. 

Μάλιστα για προγράμματα που υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση, για κρατική ενίσχυση, το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας ορίζει τις ακόλουθες προτεραιότητες:

α) Ενίσχυση των κρατικών πολιτικών που στοχεύουν στη συμφιλίωση της εργασίας με την οικογενειακή ζωή, με την ανάπτυξη ψηλής ποιότητας υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας εξαρτώμενων μελών της οικογένειας κ.ά. με επέκταση του ωραρίου τους ώστε να διευκολύνονται οι εργαζόμενοι γονείς, κατά τις απογευματινές ώρες, λειτουργία τα Σάββατα και κατά τον μήνα Αύγουστο.

(β) Ενίσχυση των κρατικών πολιτικών που στοχεύουν στην ανάπτυξη ψηλής ποιότητας υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, προστασίας και εξειδικευμένων προγραμμάτων, για παιδιά, ασυνόδευτους ανήλικους, θύματα εμπορίας προσώπων, ηλικιωμένους, ΑμεΑ, και άλλα, σε ημερήσια βάση και ιδιαίτερα σε 24ωρη βάση.

(γ) Ανάπτυξη προγραμμάτων που να στοχεύουν στην παροχή υπηρεσιών για κάλυψη των αναγκών ειδικών ομάδων, όπως:

i. Λειτουργία Καταφυγίων για θύματα Βίας (στη βάση συγκεκριμένων προδιαγραφών)

ii. Λειτουργία Kέντρου Πολυθεματικής Στήριξης Θυμάτων Βίας (στη βάση συγκεκριμένων προδιαγραφών)

iii. Κέντρα υποδοχής αιτητών ασύλου (υλικών συνθηκών υποδοχής) 

iv. Λειτουργία χώρων προσωρινής φιλοξενίας για άτομα που βρίσκονται σε ιδιαίτερα ψηλό κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού (όπως π.χ. Κέντρο Φιλοξενίας Αστέγων)

v. Υπηρεσίες που ενισχύουν την πολυθεματική συνεργασία, για τη διαχείριση περιπτώσεων σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών

vi. Λειτουργία 24ωρου και Ημερήσιου Προγράμματος για ανήλικους με προβλήματα συμπεριφοράς/διαταραχή διαγωγής (στη βάση συγκεκριμένων προδιαγραφών)

vii. Λειτουργία Προγράμματος για αποκατάσταση αποφυλακισθέντων

(δ) Ανάπτυξη υπηρεσιών που στοχεύουν στην πρόληψη κοινωνικών προβλημάτων / κοινωνικού αποκλεισμού, ευάλωτων πολιτών που ανήκουν σε ειδικές ομάδες του πληθυσμού, στη στήριξη και ενδυνάμωση του θεσμού της οικογένειας και στην ανάπτυξη γονεϊκών δεξιοτήτων

(ε) Ανάπτυξη υπηρεσιών που στοχεύουν στη στήριξη πολιτών που λόγω της οικονομικής κρίσης είναι άνεργοι ή δυσπραγούν και προγραμμάτων που στοχεύουν στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και στην ενεργό στήριξη των ευάλωτων ατόμων στο κοινωνικό σύνολο

(στ) Ανάπτυξη προγραμμάτων για ενδυνάμωση και στήριξη των ευάλωτων πολιτών που ενισχύονται οικονομικά από το κράτος

Μέχρι 20 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υφυπουργείου Πρόνοιας, οι αιτήσεις από τους δικαιούχους, πρέπει να υποβάλλονται σε δύο (2) αντίτυπα, να απευθύνονται στην Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας με συνοδευτική επιστολή και να κατατίθενται στα κατά τόπους Γραφεία Κοινωνικών Υπηρεσιών των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου, 2022 και ώρα 14.00 μ.μ. σε κλειστό φάκελο, στο εξωτερικό μέρος του οποίου να αναγράφεται:

1. Η επωνυμία και η διεύθυνση του αιτούντος Φορέα. 2. «Αίτηση στο πλαίσιο του Σχεδίου Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας για την παροχή Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος για το 2023»

3. Η διεύθυνση του Γραφείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, στο οποίο θα κατατεθεί η αίτηση.

>>> Βρείτε εδώ την αίτηση <<<

Αιτήσεις οι οποίες δεν συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα δεν θα γίνονται δεκτές.

Home